yu shang

雨上がりのミライ
yu shang Lyrics

Song 雨上がりのミライ
Artist 三森すずこ
Artist 橘田いずみ
Artist 徳井青空
Artist 佐々木未来
Album 雨上がりのミライ
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 神前暁
[00:00.13] 作词 : 畑亜貴
[00:00.39] あいさつしてよね Happy Road
[00:03.20] 雨上がりの窓キラリ
[00:05.92] 前向いて 横向いて 始まるかも次のミライ
[00:12.97]
[00:21.93] 谁のはなし? 君のはなし?
[00:24.74] 知らないわけないよ
[00:27.64] ウワサになる溶けてる
[00:29.76] こころアイスのごとく
[00:32.38]
[00:32.71] 突然でしょ? 感動でしょ?
[00:35.46] 同じ味は饱きちゃう
[00:38.30] たまに食べるほうがいい
[00:40.61] タイクツはイヤよ
[00:43.60]
[00:43.67] 今日は冒険気分ね さっき教えてくれた
[00:49.42] 内绪の场所で Milk tea time
[00:54.52] 私たちだけ密かに楽しみたいのごめんね
[00:59.33]
[00:59.66] おしゃべりしすぎて Happy Time
[01:02.43] 急いで坂道のぼる
[01:05.22] 短いわオトメ时間 ムダにしてるヒマないっ
[01:10.62] あいさつしてよね Happy Road
[01:13.24] 雨上がりの窓キラリ
[01:15.98] 前向いて 横向いて 始まるのは次のミライ
[01:22.89]
[01:31.91] 体ひとつ? 梦がふたつ?
[01:34.83] 选べませんどれも
[01:37.38] おもしろそう楽しそう
[01:39.83] ぜんぶ手にいれたいの
[01:42.29]
[01:42.84] まぶしい风? うれしい风?
[01:45.52] 踊るようなスカート
[01:48.37] 押さえなから逃げてく
[01:50.57] トキメキが见える
[01:53.33]
[01:53.72] 今日の発言どうしたの ちょっとすれ違いかな
[01:59.48] 息をとめたら Smile for you
[02:04.56] 私たちなら何でも打ち明けられる决まりね
[02:09.34]
[02:09.78] きらいになれない Poppin' Friends
[02:12.61] 抱きつく背中は変わんない
[02:15.40] 大切なオトメ时代 喜怒哀楽しましょう
[02:20.54] レンガの歩道で Poppin' Step
[02:23.36] 水たまりの中走ろう
[02:26.10] 右ならえ 左へと 逆らうのも自由だもんね
[02:34.20]
[03:03.90] だって、ね?
[03:06.17] 青空たかく背伸びのシアワセがある
[03:14.74] ずっと、ね?
[03:16.95] 长い坂道のぼりながら终わる一日に
[03:25.37] だめだめっ まだこれから…これから!
[03:29.17]
[03:30.88] おしゃべりしすぎて Happy Time
[03:33.50] 急いで坂道のぼる
[03:36.16] 短いわオトメ时间 ムダにしてるヒマないっ
[03:41.42] あいさつしてよね Happy Road
[03:44.15] 雨上がりの窓キラリ
[03:46.98] 前向いて 横向いて 始まるのは次のミライ
[03:54.25]
[00:00.00] zuo qu : shen qian xiao
[00:00.13] zuo ci : tian ya gui
[00:00.39] Happy Road
[00:03.20] yu shang chuang
[00:05.92] qian xiang heng xiang shi ci
[00:12.97]
[00:21.93] shui? jun?
[00:24.74] zhi
[00:27.64] rong
[00:29.76]
[00:32.38]
[00:32.71] tu ran? gan dong?
[00:35.46] tong wei bao
[00:38.30] shi
[00:40.61]
[00:43.60]
[00:43.67] jin ri mao xian qi fen jiao
[00:49.42] nei xu chang suo Milk tea time
[00:54.52] si mi le
[00:59.33]
[00:59.66] Happy Time
[01:02.43] ji ban dao
[01:05.22] duan shi jian 
[01:10.62] Happy Road
[01:13.24] yu shang chuang
[01:15.98] qian xiang heng xiang shi ci
[01:22.89]
[01:31.91] ti? meng?
[01:34.83] xuan
[01:37.38] le
[01:39.83] shou
[01:42.29]
[01:42.84] feng? feng?
[01:45.52] yong
[01:48.37] ya tao
[01:50.57] jian
[01:53.33]
[01:53.72] jin ri fa yan wei
[01:59.48] xi Smile for you
[02:04.56] si he da ming jue
[02:09.34]
[02:09.78] Poppin' Friends
[02:12.61] bao bei zhong bian
[02:15.40] da qie shi dai xi nu ai le
[02:20.54] bu dao Poppin' Step
[02:23.36] shui zhong zou
[02:26.10] you zuo ni zi you
[02:34.20]
[03:03.90] ?
[03:06.17] qing kong bei shen
[03:14.74] ?
[03:16.95] zhang ban dao zhong yi ri
[03:25.37] !
[03:29.17]
[03:30.88] Happy Time
[03:33.50] ji ban dao
[03:36.16] duan shi jian 
[03:41.42] Happy Road
[03:44.15] yu shang chuang
[03:46.98] qian xiang heng xiang shi ci
[03:54.25]
[00:00.00] zuò qǔ : shén qián xiǎo
[00:00.13] zuò cí : tián yà guì
[00:00.39] Happy Road
[00:03.20] yǔ shàng chuāng
[00:05.92] qián xiàng héng xiàng shǐ cì
[00:12.97]
[00:21.93] shuí? jūn?
[00:24.74] zhī
[00:27.64] róng
[00:29.76]
[00:32.38]
[00:32.71] tū rán? gǎn dòng?
[00:35.46] tóng wèi bǎo
[00:38.30] shí
[00:40.61]
[00:43.60]
[00:43.67] jīn rì mào xiǎn qì fēn jiào
[00:49.42] nèi xù chǎng suǒ Milk tea time
[00:54.52] sī mì lè
[00:59.33]
[00:59.66] Happy Time
[01:02.43] jí bǎn dào
[01:05.22] duǎn shí jiān 
[01:10.62] Happy Road
[01:13.24] yǔ shàng chuāng
[01:15.98] qián xiàng héng xiàng shǐ cì
[01:22.89]
[01:31.91] tǐ? mèng?
[01:34.83] xuǎn
[01:37.38]
[01:39.83] shǒu
[01:42.29]
[01:42.84] fēng? fēng?
[01:45.52] yǒng
[01:48.37] yā táo
[01:50.57] jiàn
[01:53.33]
[01:53.72] jīn rì fā yán wéi
[01:59.48] xī Smile for you
[02:04.56] sī hé dǎ míng jué
[02:09.34]
[02:09.78] Poppin' Friends
[02:12.61] bào bèi zhōng biàn
[02:15.40] dà qiè shí dài xǐ nù āi lè
[02:20.54] bù dào Poppin' Step
[02:23.36] shuǐ zhōng zǒu
[02:26.10] yòu zuǒ nì zì yóu
[02:34.20]
[03:03.90] ?
[03:06.17] qīng kōng bèi shēn
[03:14.74] ?
[03:16.95] zhǎng bǎn dào zhōng yī rì
[03:25.37] !
[03:29.17]
[03:30.88] Happy Time
[03:33.50] jí bǎn dào
[03:36.16] duǎn shí jiān 
[03:41.42] Happy Road
[03:44.15] yǔ shàng chuāng
[03:46.98] qián xiàng héng xiàng shǐ cì
[03:54.25]
雨上がりのミライ yu shang Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)