xi shao

夕焼けのフォトグラフ
xi shao Lyrics

Song 夕焼けのフォトグラフ
Artist 金月真美
Album 风の扉
Download Image LRC TXT
[00:26.96] もうすぐ ひとりあなたが
[00:37.22] 旅立つ時刻ね
[00:42.59] みんなではしゃいだ季節
[00:49.40] 二度と 戻らないのね
[00:56.07] いつしか 友達じゃない
[01:02.36] 気持ちが 芽ばえた
[01:07.63] 見つめる その横顔
[01:14.20] ずっと むじゃきなまま
[01:20.57] 好きと言葉にすれば 
[01:26.70] こわれてしまいそうだから
[01:32.74] 揺れる想い このまま 
[01:39.37] 胸に閉じ込めた
[01:45.08] 夕焼けに抱かれて 想い出が泣いた
[01:57.82] ほんとうは好きだと 
[02:03.92] 最後まで 言えなくて
[02:15.61]
[02:32.82] あなたは 大人びたふり
[02:42.01] するから 心配
[02:48.18] 都会の華やかさに
[02:53.90] 流されないように
[03:00.36] 忘れないでこの町 
[03:06.50] 生まれて育った場所を
[03:12.68] 風の匂い 青空 
[03:18.90] 私のこともね
[03:24.61] 夕焼けに染められ 
[03:31.75] 消えてゆく背中
[03:37.70] ほんとうは好きだと 
[03:43.61] いつまでも手を振った
[03:53.70]
[04:17.54] さよならではじまる 永遠もあるの
[04:30.12] 胸の奥 のこるわ 
[04:36.56] 夕焼けのフォトグラフ
[04:48.58]
[00:26.96] 
[00:37.22] lv li shi ke
[00:42.59] ji jie
[00:49.40] er du ti
[00:56.07]  you da
[01:02.36] qi chi ya
[01:07.63] jian heng yan
[01:14.20] 
[01:20.57] hao yan ye 
[01:26.70]
[01:32.74] yao xiang 
[01:39.37] xiong bi ru
[01:45.08] xi shao bao xiang chu qi
[01:57.82] hao 
[02:03.92] zui hou yan
[02:15.61]
[02:32.82]  da ren
[02:42.01]  xin pei
[02:48.18] dou hui hua
[02:53.90] liu
[03:00.36] wang ting 
[03:06.50] sheng yu chang suo
[03:12.68] feng bi qing kong 
[03:18.90] si
[03:24.61] xi shao ran 
[03:31.75] xiao bei zhong
[03:37.70] hao 
[03:43.61] shou zhen
[03:53.70]
[04:17.54]  yong yuan
[04:30.12] xiong ao 
[04:36.56] xi shao
[04:48.58]
[00:26.96] 
[00:37.22] lǚ lì shí kè
[00:42.59] jì jié
[00:49.40] èr dù tì
[00:56.07]  yǒu dá
[01:02.36] qì chí yá
[01:07.63] jiàn héng yán
[01:14.20] 
[01:20.57] hǎo yán yè 
[01:26.70]
[01:32.74] yáo xiǎng 
[01:39.37] xiōng bì ru
[01:45.08] xī shāo bào xiǎng chū qì
[01:57.82] hǎo 
[02:03.92] zuì hòu yán
[02:15.61]
[02:32.82]  dà rén
[02:42.01]  xīn pèi
[02:48.18] dōu huì huá
[02:53.90] liú
[03:00.36] wàng tīng 
[03:06.50] shēng yù chǎng suǒ
[03:12.68] fēng bi qīng kōng 
[03:18.90]
[03:24.61] xī shāo rǎn 
[03:31.75] xiāo bèi zhōng
[03:37.70] hǎo 
[03:43.61] shǒu zhèn
[03:53.70]
[04:17.54]  yǒng yuǎn
[04:30.12] xiōng ào 
[04:36.56] xī shāo
[04:48.58]
夕焼けのフォトグラフ xi shao Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)