STORY

あなたとSTORY
STORY Lyrics

Song あなたとSTORY
Artist 茅野愛衣
Album 卒業あるばむ
Download Image LRC TXT
[lr:深川琴美]
[co:杉森夕栞]
[ag:佐々木裕]
[00:01.57] 「あなたとSTORY」
[00:10.55] 編曲:佐々木裕
[00:16.55]
[00:19.55] さあ席について 授業を始めましょう
[00:27.17] まだ知らない 世界が待ってるわ
[00:32.72] Time Slip 過去未来現在(いま)を飛び越えて
[00:38.78] 素敵なものなら色褪せずに 残る
[00:45.67] Time Limit 限界線を作ってしまうのは
[00:52.11] いつの時も あなたの悪いクセなの
[00:58.65]
[00:59.82] 花と雲と鳥たちと
[01:03.31] あなたとストーリー
[01:06.70] 巡り逢えて 嬉しいから
[01:12.70] たとえ遠く離れても
[01:16.25] 忘れるわけないわ
[01:19.66] 瞳(め)を閉じて 感じてねえもっと
[01:25.98]
[01:39.04] ねえ 夢ドキドキ 教科書の代わりに
[01:46.43] つめこんだら カバンがあふれそう
[01:52.17] Time Slip 億分の1の宝物
[01:58.23] 過ごしたシーンは胸にずっと 残る
[02:05.11] Time Limit 境界線を作ってしまうのは
[02:11.58] もう1人の まだ怖がりなあなたね
[02:18.16]
[02:19.27] 山も波も星たちも
[02:22.73] あなたのストーリー
[02:26.20] やっと逢えた 泣き出しそう
[02:32.05] そうよ奇跡つむがれた
[02:35.76] わたしも そのひとつ
[02:39.24] 簡単に消えたりしないわ
[02:45.34]
[02:58.76] 青い空 あの日と同じ
[03:04.64] あなたとわたしがつながるストーリー
[03:13.01]
[03:14.47] 晴れと雨と夕焼けと
[03:17.95] あなたとストーリー
[03:21.28] 巡り逢えて 嬉しかった
[03:27.28] もしも涙こぼれたら
[03:30.81] 心で呼びかけて
[03:34.27] 瞳(め)を閉じて 感じてねえもっと
[03:40.89]
[03:44.29]
[03:48.01]
lr: shen chuan qin mei
co: shan sen xi kan
ag: zuo mu yu
[00:01.57] STORY
[00:10.55] bian qu: zuo mu yu
[00:16.55]
[00:19.55] xi shou ye shi
[00:27.17] zhi shi jie dai
[00:32.72] Time Slip guo qu wei lai xian zai fei yue
[00:38.78] su di se tui can
[00:45.67] Time Limit xian jie xian zuo
[00:52.11] shi e
[00:58.65]
[00:59.82] hua yun niao
[01:03.31]
[01:06.70] xun feng xi
[01:12.70] yuan li
[01:16.25] wang
[01:19.66] tong bi gan
[01:25.98]
[01:39.04]  meng jiao ke shu dai
[01:46.43] 
[01:52.17] Time Slip yi fen 1 bao wu
[01:58.23] guo xiong can
[02:05.11] Time Limit jing jie xian zuo
[02:11.58] 1 ren bu
[02:18.16]
[02:19.27] shan bo xing
[02:22.73]
[02:26.20] feng qi chu
[02:32.05] qi ji
[02:35.76] 
[02:39.24] jian dan xiao
[02:45.34]
[02:58.76] qing kong ri tong
[03:04.64]
[03:13.01]
[03:14.47] qing yu xi shao
[03:17.95]
[03:21.28] xun feng xi
[03:27.28] lei
[03:30.81] xin hu
[03:34.27] tong bi gan
[03:40.89]
[03:44.29]
[03:48.01]
lr: shēn chuān qín měi
co: shān sēn xī kān
ag: zuǒ mù yù
[00:01.57] STORY
[00:10.55] biān qū: zuǒ mù yù
[00:16.55]
[00:19.55] xí shòu yè shǐ
[00:27.17] zhī shì jiè dài
[00:32.72] Time Slip guò qù wèi lái xiàn zài fēi yuè
[00:38.78] sù dí sè tuì cán
[00:45.67] Time Limit xiàn jiè xiàn zuò
[00:52.11] shí è
[00:58.65]
[00:59.82] huā yún niǎo
[01:03.31]
[01:06.70] xún féng xī
[01:12.70] yuǎn lí
[01:16.25] wàng
[01:19.66] tóng bì gǎn
[01:25.98]
[01:39.04]  mèng jiào kē shū dài
[01:46.43] 
[01:52.17] Time Slip yì fēn 1 bǎo wù
[01:58.23] guò xiōng cán
[02:05.11] Time Limit jìng jiè xiàn zuò
[02:11.58] 1 rén bù
[02:18.16]
[02:19.27] shān bō xīng
[02:22.73]
[02:26.20] féng qì chū
[02:32.05] qí jī
[02:35.76] 
[02:39.24] jiǎn dān xiāo
[02:45.34]
[02:58.76] qīng kōng rì tóng
[03:04.64]
[03:13.01]
[03:14.47] qíng yǔ xī shāo
[03:17.95]
[03:21.28] xún féng xī
[03:27.28] lèi
[03:30.81] xīn hū
[03:34.27] tóng bì gǎn
[03:40.89]
[03:44.29]
[03:48.01]
あなたとSTORY STORY Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)