secret base jun 10 years after Ver.  shuang sheng dao ban

secret base ~君がくれたもの~ (10 years after Ver.) - 双声道版
secret base jun 10 years after Ver. shuang sheng dao ban Lyrics

Song secret base ~君がくれたもの~ (10 years after Ver.) - 双声道版
Artist 茅野愛衣
Artist 早見沙織
Artist 戸松遥
Artist 鹿乃
Album 最新热歌慢摇116
Download Image LRC TXT
[00:00.93] 君と夏の终わり 将来の梦
[00:04.29] 大きな希望 忘れない
[00:07.48] 10年後の8月 また出会えるのを 信じて
[00:14.84] 最高の思い出を...
[00:44.22] 出会いは ふっとした 相识
[00:45.95] 瞬间 帰り道の交差点で 瞬间
[00:51.19] 声をかけてくれたね「一绪に帰ろう」
[00:58.47] 仆は 照れくさそうに
[01:01.90] カバンで颜を隠しながら
[01:05.65] 本当は とても とても 嬉しかったよ
[01:12.82] あぁ 花火が夜空
[01:16.01] きれいに咲いて ちょっとセツナク
[01:19.99] あぁ 风が时间とともに 流れる
[01:26.66] 嬉しくって 楽しくって 冒険も いろいろしたね
[01:32.25] 二人の 秘密の 基地の中
[01:41.00] 君と夏の终わり 将来の梦
[01:44.94] 大きな希望 忘れない
[01:48.08] 10年後の8月 また出会えるのを 信じて
[01:55.17] 君が最後まで 心から 「ありがとう」
[01:59.15] 叫んでいたこと 知っていたよ
[02:02.44] 涙をこらえて 笑颜でさようなら せつないよね
[02:09.43] 最高の思い出を...
[02:17.48] あぁ 夏休みも あと少しで 终わっちゃうから
[02:24.44] あぁ 太阳と月 仲良くして
[02:30.86] 悲しくって 寂しくって 喧哗も いろいろしたね
[02:38.36] 二人の 秘密の 基地の中
[02:45.37] 君が最後まで 心から 「ありがとう」
[02:49.20] 叫んでいたこと 知っていたよ
[02:52.48] 涙をこらえて 笑颜でさようなら せつないよね
[02:59.82] 最高の思い出を...
[03:07.17] 突然の 転校で どうしようもなく
[03:28.17] 手纸 书くよ 电话もするよ 忘れないでね 仆のことを
[03:52.06] いつまでも 二人の 基地の中
[03:58.95] 君と夏の终わり ずっと话して 夕日を见てから星を眺め
[04:06.22] 君の頬を 流れた涙は ずっと忘れない
[04:13.19] 君が最後まで 大きく手を振ってくれたこと きっと忘れない
[04:20.45] だから こうして 梦の中で ずっと永远に..
[04:27.67] 君と夏の终わり 将来の梦 大きな希望 忘れない
[04:34.77] 10年後の8月 また出会えるのを 信じて
[04:41.92] 君が最後まで 心から 「ありがとう」
[04:45.88] 叫んでいたこと 知っていたよ
[04:49.18] 涙をこらえて 笑颜でさようなら せつないよね
[04:56.51] 最高の思い出を...
[05:03.58] 最高の思い出を...
[05:10.74]
[05:13.81] undefined
[00:00.93] jun xia zhong jiang lai meng
[00:04.29] da xi wang wang
[00:07.48] 10 nian hou 8 yue chu hui xin
[00:14.84] zui gao si chu...
[00:44.22] chu hui xiang shi
[00:45.95] shun jian gui dao jiao chai dian shun jian
[00:51.19] sheng yi xu gui
[00:58.47] pu zhao
[01:01.90] yan yin
[01:05.65] ben dang xi
[01:12.82] hua huo ye kong
[01:16.01] xiao
[01:19.99] feng shi jian liu
[01:26.66] xi le mao xian
[01:32.25] er ren mi mi ji di zhong
[01:41.00] jun xia zhong jiang lai meng
[01:44.94] da xi wang wang
[01:48.08] 10 nian hou 8 yue chu hui xin
[01:55.17] jun zui hou xin
[01:59.15] jiao zhi
[02:02.44] lei xiao yan
[02:09.43] zui gao si chu...
[02:17.48] xia xiu shao zhong
[02:24.44] tai yang yue zhong liang
[02:30.86] bei ji xuan hua
[02:38.36] er ren mi mi ji di zhong
[02:45.37] jun zui hou xin
[02:49.20] jiao zhi
[02:52.48] lei xiao yan
[02:59.82] zui gao si chu...
[03:07.17] tu ran zhuan xiao
[03:28.17] shou zhi shu dian hua wang pu
[03:52.06] er ren ji di zhong
[03:58.95] jun xia zhong hua xi ri jian xing tiao
[04:06.22] jun jia liu lei wang
[04:13.19] jun zui hou da shou zhen wang
[04:20.45] meng zhong yong yuan..
[04:27.67] jun xia zhong jiang lai meng da xi wang wang
[04:34.77] 10 nian hou 8 yue chu hui xin
[04:41.92] jun zui hou xin
[04:45.88] jiao zhi
[04:49.18] lei xiao yan
[04:56.51] zui gao si chu...
[05:03.58] zui gao si chu...
[05:10.74]
[05:13.81] undefined
[00:00.93] jūn xià zhōng jiāng lái mèng
[00:04.29] dà xī wàng wàng
[00:07.48] 10 nián hòu 8 yuè chū huì xìn
[00:14.84] zuì gāo sī chū...
[00:44.22] chū huì xiāng shí
[00:45.95] shùn jiān guī dào jiāo chāi diǎn shùn jiān
[00:51.19] shēng yī xù guī
[00:58.47] pū zhào
[01:01.90] yán yǐn
[01:05.65] běn dāng xī
[01:12.82] huā huǒ yè kōng
[01:16.01] xiào
[01:19.99] fēng shí jiān liú
[01:26.66] xī lè mào xiǎn
[01:32.25] èr rén mì mì jī dì zhōng
[01:41.00] jūn xià zhōng jiāng lái mèng
[01:44.94] dà xī wàng wàng
[01:48.08] 10 nián hòu 8 yuè chū huì xìn
[01:55.17] jūn zuì hòu xīn
[01:59.15] jiào zhī
[02:02.44] lèi xiào yán
[02:09.43] zuì gāo sī chū...
[02:17.48] xià xiū shǎo zhōng
[02:24.44] tài yáng yuè zhòng liáng
[02:30.86] bēi jì xuān huá
[02:38.36] èr rén mì mì jī dì zhōng
[02:45.37] jūn zuì hòu xīn
[02:49.20] jiào zhī
[02:52.48] lèi xiào yán
[02:59.82] zuì gāo sī chū...
[03:07.17] tū rán zhuǎn xiào
[03:28.17] shǒu zhǐ shū diàn huà wàng pū
[03:52.06] èr rén jī dì zhōng
[03:58.95] jūn xià zhōng huà xī rì jiàn xīng tiào
[04:06.22] jūn jiá liú lèi wàng
[04:13.19] jūn zuì hòu dà shǒu zhèn wàng
[04:20.45] mèng zhōng yǒng yuǎn..
[04:27.67] jūn xià zhōng jiāng lái mèng dà xī wàng wàng
[04:34.77] 10 nián hòu 8 yuè chū huì xìn
[04:41.92] jūn zuì hòu xīn
[04:45.88] jiào zhī
[04:49.18] lèi xiào yán
[04:56.51] zuì gāo sī chū...
[05:03.58] zuì gāo sī chū...
[05:10.74]
[05:13.81] undefined
secret base ~君がくれたもの~ (10 years after Ver.) - 双声道版 secret base jun 10 years after Ver.  shuang sheng dao ban Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)