ri lv li

いい日旅立ち
ri lv li Lyrics

Song いい日旅立ち
Artist 765PRO ALLSTARS
Artist 沼倉愛美
Artist 原由実
Album THE [email protected] STATION!!+ Monday Night Fever☆
Download Image LRC TXT
[00:28.25] 雪解け間近の北の空に向い
[00:37.41]
[00:38.09] 過ぎ去りし日々の夢を叫ぶとき
[00:46.38]
[00:47.09] 帰らぬ人達熱い胸をよぎる
[00:56.94] せめて今日から一人きり旅に出る
[01:07.41]
[01:08.40] ああ日本のどこかに
[01:16.17]
[01:17.05] 私を待ってる人がいる
[01:25.08]
[01:27.67] いい日旅立ち夕焼けをさがしに
[01:36.19]
[01:36.85] 母の背中で聞いた歌を道連れに
[00:28.25] xue jie jian jin bei kong xiang
[00:37.41]
[00:38.09] guo qu ri meng jiao
[00:46.38]
[00:47.09] gui ren da re xiong
[00:56.94] jin ri yi ren lv chu
[01:07.41]
[01:08.40] ri ben
[01:16.17]
[01:17.05] si dai ren
[01:25.08]
[01:27.67] ri lv li xi shao
[01:36.19]
[01:36.85] mu bei zhong wen ge dao lian
[00:28.25] xuě jiě jiān jìn běi kōng xiàng
[00:37.41]
[00:38.09] guò qù rì mèng jiào
[00:46.38]
[00:47.09] guī rén dá rè xiōng
[00:56.94] jīn rì yī rén lǚ chū
[01:07.41]
[01:08.40] rì běn
[01:16.17]
[01:17.05] sī dài rén
[01:25.08]
[01:27.67] rì lǚ lì xī shāo
[01:36.19]
[01:36.85] mǔ bèi zhōng wén gē dào lián
いい日旅立ち ri lv li Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)