POWER

POWER Lyrics

Song POWER
Artist 765PRO ALLSTARS
Artist 沼倉愛美
Artist 原由実
Album THE [email protected] STATION!!+ Monday Night Fever☆
Download Image LRC TXT
[00:10.180] 南風よ伝えてよ
[00:14.580] あふれる想いあの人まで
[00:23.590]
[00:46.100] 予報はずれのどしゃぶりみたい
[00:50.700] 突然の罠にも
[00:53.740]
[00:55.240] 1人で泣いた夜もあったわ
[00:59.740] 無理して笑ってた
[01:02.230]
[01:03.930] いつもあなたはそこにいたのに
[01:08.320]
[01:08.970] 素直になれなくて
[01:12.110]
[01:13.030] 愛のパワーで救い出してね
[01:17.240]
[01:18.020] 青空の彼方へ
[01:21.490]
[01:23.050] 南風よ伝えてよ
[01:26.950] あふれる想いあの人のところまで
[01:33.800] ハッピーエンドのかけら集めて
[01:38.720] 走り出そう
[01:42.770] どんな涙流したとしても
[00:10.180] nan feng chuan
[00:14.580] xiang ren
[00:23.590]
[00:46.100] yu bao
[00:50.700] tu ran min
[00:53.740]
[00:55.240] 1 ren qi ye
[00:59.740] wu li xiao
[01:02.230]
[01:03.930]
[01:08.320]
[01:08.970] su zhi
[01:12.110]
[01:13.030] ai jiu chu
[01:17.240]
[01:18.020] qing kong bi fang
[01:21.490]
[01:23.050] nan feng chuan
[01:26.950] xiang ren
[01:33.800] ji
[01:38.720] zou chu
[01:42.770] lei liu
[00:10.180] nán fēng chuán
[00:14.580] xiǎng rén
[00:23.590]
[00:46.100] yǔ bào
[00:50.700] tū rán mín
[00:53.740]
[00:55.240] 1 rén qì yè
[00:59.740] wú lǐ xiào
[01:02.230]
[01:03.930]
[01:08.320]
[01:08.970] sù zhí
[01:12.110]
[01:13.030] ài jiù chū
[01:17.240]
[01:18.020] qīng kōng bǐ fāng
[01:21.490]
[01:23.050] nán fēng chuán
[01:26.950] xiǎng rén
[01:33.800]
[01:38.720] zǒu chū
[01:42.770] lèi liú
POWER Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)