sheng li

胜利ノキズナ
sheng li Lyrics

Song 胜利ノキズナ
Artist ミルキィホームズ
Album 泣き虫TREASURES
Download Image LRC TXT
[00:22.491] 始まりに触れた希望(ひかり)が
[00:28.382] 瞬間の錯覚(キセキ)だったとしても
[00:33.698] 胸の情熱(ねつ)は今も消えない
[00:38.489] 歯痒さを握り締める
[00:43.663] 戦う理由が違うのならば
[00:49.537] 勝利の意味も違うね
[00:55.227] 認めあい (それでも) その先を目指して (My next stage)
[01:03.249] 僕らは孤独だった
[01:08.595] 今なら (今なら) わかるよ (わかるよ)
[01:18.411] 大事なことは 受け取ってたんだ
[01:24.416] 君も今頃気づいてる
[01:30.638] あの時 (あの時) 交わした (交わした)
[01:40.136] 本気のファイトで 生まれた自信
[01:46.261] 次のカードをくれたね
[01:58.069] 立ち止まり耳を塞いで
[02:03.628] 流されてしまうのは容易くて
[02:09.036] でも僕らはそうはしないと
[02:13.957] わかっていたよ痛いほど
[02:19.432] 抱えた決意に見合う未来(あした)に
[02:25.163] こだわり過ぎていたけど
[02:30.915] 有りのまま (飾らず) 向き合うことから (We stand up)
[02:38.618] 何度も始めよう
[02:44.111] 本当の (本当の) 自分で (自分で)
[02:53.905] 立ち上がるんだ 誰の悪意も
[02:59.917] 強い瞳ではね除ける
[03:06.026] 君へと (君へと) 誓うよ (誓うよ)
[03:15.315] また会う時まで どんな現実(せかい)でも
[03:26.519] 決して投げたりしないよ
[03:49.449] 今なら (今なら) わかるよ (わかるよ)
[03:59.224] 大事なことは 受け取ってたんだ
[04:05.368] 君も今頃気づいてる
[04:11.420] あの時 (あの時) 交わした (交わした)
[04:20.723] 本気のファイトで 生まれた自信
[04:27.187] 次のカードをくれたんだ
[04:33.195] 君へと (君へと) 誓うよ (誓うよ)
[04:42.660] また会う時まで どんな現実(せかい)でも
[04:49.050] 決して投げたりしないよ
[00:22.491] shi chu xi wang
[00:28.382] shun jian cuo jue
[00:33.698] xiong qing re jin xiao
[00:38.489] chi yang wo di
[00:43.663] zhan li you wei
[00:49.537] sheng li yi wei wei
[00:55.227] ren xian mu zhi My next stage
[01:03.249] pu gu du
[01:08.595] jin jin
[01:18.411] da shi shou qu
[01:24.416] jun jin qing qi
[01:30.638] shi shi jiao jiao
[01:40.136] ben qi sheng zi xin
[01:46.261] ci
[01:58.069] li zhi er sai
[02:03.628] liu rong yi
[02:09.036] pu
[02:13.957] tong
[02:19.432] bao jue yi jian he wei lai
[02:25.163] guo
[02:30.915] you shi xiang he We stand up
[02:38.618] he du shi
[02:44.111] ben dang ben dang zi fen zi fen
[02:53.905] li shang shui e yi
[02:59.917] qiang tong chu
[03:06.026] jun jun shi shi
[03:15.315] hui shi xian shi
[03:26.519] jue tou
[03:49.449] jin jin
[03:59.224] da shi shou qu
[04:05.368] jun jin qing qi
[04:11.420] shi shi jiao jiao
[04:20.723] ben qi sheng zi xin
[04:27.187] ci
[04:33.195] jun jun shi shi
[04:42.660] hui shi xian shi
[04:49.050] jue tou
[00:22.491] shǐ chù xī wàng
[00:28.382] shùn jiān cuò jué
[00:33.698] xiōng qíng rè jīn xiāo
[00:38.489] chǐ yǎng wò dì
[00:43.663] zhàn lǐ yóu wéi
[00:49.537] shèng lì yì wèi wéi
[00:55.227] rèn xiān mù zhǐ My next stage
[01:03.249] pú gū dú
[01:08.595] jīn jīn
[01:18.411] dà shì shòu qǔ
[01:24.416] jūn jīn qǐng qì
[01:30.638] shí shí jiāo jiāo
[01:40.136] běn qì shēng zì xìn
[01:46.261]
[01:58.069] lì zhǐ ěr sāi
[02:03.628] liú róng yì
[02:09.036]
[02:13.957] tòng
[02:19.432] bào jué yì jiàn hé wèi lái
[02:25.163] guò
[02:30.915] yǒu shì xiàng hé We stand up
[02:38.618] hé dù shǐ
[02:44.111] běn dāng běn dāng zì fēn zì fēn
[02:53.905] lì shàng shuí è yì
[02:59.917] qiáng tóng chú
[03:06.026] jūn jūn shì shì
[03:15.315] huì shí xiàn shí
[03:26.519] jué tóu
[03:49.449] jīn jīn
[03:59.224] dà shì shòu qǔ
[04:05.368] jūn jīn qǐng qì
[04:11.420] shí shí jiāo jiāo
[04:20.723] běn qì shēng zì xìn
[04:27.187]
[04:33.195] jūn jūn shì shì
[04:42.660] huì shí xiàn shí
[04:49.050] jué tóu
胜利ノキズナ sheng li Lyrics

Similar Songs

YouTube Results (More on YouTube)