M STER VERSION

オーバーマスター ([email protected] VERSION)
M STER VERSION Lyrics

Song オーバーマスター ([email protected] VERSION)
Artist 長谷川明子
Artist 原由実
Artist 沼倉愛美
Album THE [email protected] 765PRO ALLSTARS+ [email protected] BEST! -COOL&BITTER!-
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 四条贵音(CV:原由実)我那覇响(CV:沼仓爱美)星井美希(CV:长谷川明子)
[00:06.83]
[00:15.40] 「オーバーマスター」
[00:18.49]
[00:47.18] カッコ悪いわよ
[00:51.23] アタシをおとすのバレてるの
[00:57.12] カッコつけたところで
[01:01.75] 次に出るセリフ
[01:04.46] 计画(プラン)Bね
[01:08.23] やさしさ欲しいと思ってる?
[01:13.60] やっぱアンタには高岭の花ね!
[01:19.17] 心(ここ)にひびき渡らなくちゃ
[01:24.64] 意味がないのよ!
[01:27.18]
[01:31.58] Thrillのない爱なんて
[01:34.85] 兴味あるわけないじゃない
[01:38.41] わかんないかな...
[01:42.17]
[01:43.00] Tabooを冒せるヤツは
[01:45.62] 危険な香り缠うのよ
[01:49.43] 覚えておけば?
[01:52.90] Come Again!
[01:54.86]
[02:00.12] カッコ悪いわよ
[02:03.97] その気にさせようと顽张るの
[02:10.11] 确固とした口说き方は
[02:14.73] 本に书いてある
[02:17.37] 计画(プラン)Cね
[02:20.65] 爱してると言われると
[02:26.24] まっすぐ过ぎて反吐が出るものね!
[02:31.05] 最初から狙うランク
[02:37.33] 高すぎるのよ!
[02:39.64]
[02:45.06] Riskのない爱なんて
[02:47.77] 刺激あるわけないじゃない
[02:51.26] わかんないかな...
[02:54.18]
[02:56.03] Gameと割り切るヤツは
[02:58.43] 女の扱い上手いのよ
[03:02.03] 覚えておけば?
[03:06.29] Come Again!!!
[03:08.21]
[03:29.47] ダメな恋をもとめてるの何となく気づいてる
[03:34.77] だけどもっとアンバランスが欲しいの
[03:39.10] いつまでも ずっと ずっと
[03:45.77] アタシは本能に従ってるの!
[03:51.48]
[03:52.65] 牙の抜けたヤツになんて
[03:55.06] 心疼くわけないじゃない!
[03:58.70] ありあえなくない?
[04:02.44]
[04:03.21] GentleよりWildに
[04:05.95] WildよりDangerous
[04:09.62] 试してみれば?
[04:12.96] Good Luck To You!
[04:17.53]
[00:00.00] si tiao gui yin CV: yuan you shi wo na ba xiang CV: zhao cang ai mei xing jing mei xi CV: zhang gu chuan ming zi
[00:06.83]
[00:15.40]
[00:18.49]
[00:47.18] e
[00:51.23]
[00:57.12]
[01:01.75] ci chu
[01:04.46] ji hua B
[01:08.23] yu si?
[01:13.60] gao ling hua!
[01:19.17] xin du
[01:24.64] yi wei!
[01:27.18]
[01:31.58] Thrill ai
[01:34.85] xing wei
[01:38.41] ...
[01:42.17]
[01:43.00] Taboo mao
[01:45.62] wei xian xiang chan
[01:49.43] jue?
[01:52.90] Come Again!
[01:54.86]
[02:00.12] e
[02:03.97] qi wan zhang
[02:10.11] que gu kou shuo fang
[02:14.73] ben shu
[02:17.37] ji hua C
[02:20.65] ai yan
[02:26.24] guo fan tu chu!
[02:31.05] zui chu ju
[02:37.33] gao!
[02:39.64]
[02:45.06] Risk ai
[02:47.77] ci ji
[02:51.26] ...
[02:54.18]
[02:56.03] Game ge qie
[02:58.43] nv xi shang shou
[03:02.03] jue?
[03:06.29] Come Again!!!
[03:08.21]
[03:29.47] lian he qi
[03:34.77] yu
[03:39.10]
[03:45.77] ben neng cong!
[03:51.48]
[03:52.65] ya ba
[03:55.06] xin teng!
[03:58.70] ?
[04:02.44]
[04:03.21] Gentle Wild
[04:05.95] Wild Dangerous
[04:09.62] shi?
[04:12.96] Good Luck To You!
[04:17.53]
[00:00.00] sì tiáo guì yīn CV: yuán yóu shí wǒ nà bà xiǎng CV: zhǎo cāng ài měi xīng jǐng měi xī CV: zhǎng gǔ chuān míng zǐ
[00:06.83]
[00:15.40]
[00:18.49]
[00:47.18] è
[00:51.23]
[00:57.12]
[01:01.75] cì chū
[01:04.46] jì huà B
[01:08.23] yù sī?
[01:13.60] gāo lǐng huā!
[01:19.17] xīn dù
[01:24.64] yì wèi!
[01:27.18]
[01:31.58] Thrill ài
[01:34.85] xìng wèi
[01:38.41] ...
[01:42.17]
[01:43.00] Taboo mào
[01:45.62] wēi xiǎn xiāng chán
[01:49.43] jué?
[01:52.90] Come Again!
[01:54.86]
[02:00.12] è
[02:03.97] qì wán zhāng
[02:10.11] què gù kǒu shuō fāng
[02:14.73] běn shū
[02:17.37] jì huà C
[02:20.65] ài yán
[02:26.24] guò fǎn tǔ chū!
[02:31.05] zuì chū jū
[02:37.33] gāo!
[02:39.64]
[02:45.06] Risk ài
[02:47.77] cì jī
[02:51.26] ...
[02:54.18]
[02:56.03] Game gē qiè
[02:58.43] nǚ xī shàng shǒu
[03:02.03] jué?
[03:06.29] Come Again!!!
[03:08.21]
[03:29.47] liàn hé qì
[03:34.77]
[03:39.10]
[03:45.77] běn néng cóng!
[03:51.48]
[03:52.65] yá bá
[03:55.06] xīn téng!
[03:58.70] ?
[04:02.44]
[04:03.21] Gentle Wild
[04:05.95] Wild Dangerous
[04:09.62] shì?
[04:12.96] Good Luck To You!
[04:17.53]
オーバーマスター (M@STER VERSION) M STER VERSION Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)