ai!

からの、愛!
ai! Lyrics

Song からの、愛!
Artist 茅野愛衣
Album 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる 第6巻 特典CD
Download Image LRC TXT
[ti:]
[ar:]
[al:]
[00:16] 编曲:太田雅友?EFFY
[00:17] 失恋? それがどうしたの
[00:20] バカね 本気になっちゃって
[00:25] 女を 磨かなくちゃ
[00:28] 恋愛は バトルなの
[00:32] 押して 引いて 引き寄せる
[00:40] 弱みを見せたら いけないわ
[00:44] 惚れたら 負けなの 惚れさせる
[00:47] なのに 駄目ね
[00:49] 心が おそとを 走り出す
[00:55] 恋をしたら 何もかもが 変ってゆく
[01:02] 私らしく いられなくて
[01:06] 迷子になるの バカみたい
[01:10] 许せないの こんな自分にグービンタ
[01:17] 大嫌いよ あなたなんて
[01:21] ……からの、
[01:26]
[01:39] 「君さえいればいい」なんて
[01:42] ウソね 本音はどーなのよ?
[01:47] ゲンジツ 见つめなくっちゃ
[01:50] 恋爱は 化かしあい
[01:54] きつね たぬき ぽんぽこりん
[02:02] 女の涙は 武器なのよ
[02:06] ここぞという时 光らせる
[02:09] 台无しだわ
[02:11] あなたの笑颜で 零れ出す
[02:17] 爱を知れば 弱くなるなんて ミジメ
[02:24] あなたなんか いなくたって
[02:28] 私は私 决まってる
[02:32] 一人だけで 过ごす お布団の中も
[02:39] さみしくない 本当だもん
[02:43] ……なんて。
[02:47]
[03:05] ムズムズモヤモヤ 空回り
[03:08] あなたは妬いても くれないの
[03:12] それでも ああ
[03:14] あのひの 约束 おぼえてる
[03:20] 恋をしたら 何もかもが変わってゆく
[03:27] あなたになら デレた自分 全部见られて
[03:33] 构わない
[03:35] 言うは易し だけど 今日も意地っぱり
[03:42] 大嫌いよ あなたなんて
[03:46] ……からの!
[00:00.00] 作曲 : 太田雅友
[00:00.00] 作词 : 裕時悠示
ti:
ar:
al:
[00:16] bian qu: tai tian ya you? EFFY
[00:17] shi lian?
[00:20] ben qi
[00:25] nv mo
[00:28] lian ai
[00:32] ya yin yin ji
[00:40] ruo jian
[00:44] hu fu hu
[00:47] tuo mu
[00:49] xin zou chu
[00:55] lian he bian
[01:02] si
[01:06] mi zi
[01:10] xu zi fen
[01:17] da xian
[01:21]
[01:26]
[01:39] jun
[01:42] ben yin?
[01:47] jian
[01:50] lian ai hua
[01:54]
[02:02] nv lei wu qi
[02:06] shi guang
[02:09] tai wu
[02:11] xiao yan ling chu
[02:17] ai zhi ruo
[02:24]
[02:28] si si jue
[02:32] yi ren guo bu tuan zhong
[02:39] ben dang
[02:43] .
[02:47]
[03:05] kong hui
[03:08] du
[03:12]
[03:14] yue shu
[03:20] lian he bian
[03:27] zi fen quan bu jian
[03:33] gou
[03:35] yan yi jin ri yi di
[03:42] da xian
[03:46] !
[00:00.00] zuo qu : tai tian ya you
[00:00.00] zuo ci : yu shi you shi
ti:
ar:
al:
[00:16] biān qǔ: tài tián yǎ yǒu? EFFY
[00:17] shī liàn?
[00:20] běn qì
[00:25] nǚ mó
[00:28] liàn ài
[00:32] yā yǐn yǐn jì
[00:40] ruò jiàn
[00:44] hū fù hū
[00:47] tuó mù
[00:49] xīn zǒu chū
[00:55] liàn hé biàn
[01:02]
[01:06] mí zi
[01:10] xǔ zì fēn
[01:17] dà xián
[01:21]
[01:26]
[01:39] jūn
[01:42] běn yīn?
[01:47] jiàn
[01:50] liàn ài huà
[01:54]
[02:02] nǚ lèi wǔ qì
[02:06] shí guāng
[02:09] tái wú
[02:11] xiào yán líng chū
[02:17] ài zhī ruò
[02:24]
[02:28] sī sī jué
[02:32] yī rén guò bù tuán zhōng
[02:39] běn dāng
[02:43] .
[02:47]
[03:05] kōng huí
[03:08]
[03:12]
[03:14] yuē shù
[03:20] liàn hé biàn
[03:27] zì fēn quán bù jiàn
[03:33] gòu
[03:35] yán yì jīn rì yì dì
[03:42] dà xián
[03:46] !
[00:00.00] zuò qǔ : tài tián yǎ yǒu
[00:00.00] zuò cí : yù shí yōu shì
からの、愛! ai! Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)