? shan shen ver

めいあいへるぷゆー? (山神ルーシーver)
? shan shen ver Lyrics

Song めいあいへるぷゆー? (山神ルーシーver)
Artist 茅野愛衣
Album サーバント×サービス 2 特典CD
Download Image LRC TXT
[00:00.00]
[00:00.68] なんか困っちゃってんならウェルカム
[00:04.16]
[00:16.42] ヘコタレ足りないの? もう満足。
[00:19.64] 無難が一番です おぅ…マエムキ
[00:22.86] どもどもいいえこれはポリシーの範疇
[00:27.99]
[00:29.26] 中くらいのお世話 世間並み
[00:32.37] 世知辛いのヤでしょ あ、そゆこと?
[00:35.64] フリソデ振りあってたのしくいこーよ
[00:40.62]
[00:42.03] 友好的な見解で おおむねハッピーデイズ
[00:48.41] 究極マイペースって
[00:51.52] さらっとイラっとふわっとシレっと
[00:54.05] つまんないし
[00:56.54]
[00:57.00] だからもっと笑った顔見せあって
[01:01.12] 結果つられちゃって大正解です
[01:04.49] きっとこれくらいが気持ちいい
[01:07.89] なんか困っちゃってんならウェルカム
[01:11.34]
[01:23.69] アゲアゲならどうぞ、スルーして
[01:26.89] 地味地味でもワケは聞かないさ
[01:30.12] 個性の領域はデリケートなんで
[01:35.25]
[01:36.49] 平均値における理想郷
[01:39.66] 可もなく不可もなく ま、そーゆうもん
[01:42.92] でもでも居心地は割といいでしょ?
[01:47.84]
[01:49.33] 健全なコンディションが
[01:52.34] 生みだすハッピーデイズ
[01:55.61] 感動はそこかしこに
[01:58.78] キリっとほろっとヘラっところっと
[02:01.28] いそがしいね
[02:03.86]
[02:04.22] だからもっと笑った顔見せちゃえば?
[02:08.37] 結果つられちゃって万々歳です
[02:11.79] ちょっとウザイくらいがちょうどいい
[02:15.23] どんなキミだってキミ オフコース
[02:18.49]
[02:30.99] 遠慮しいとか水くさい
[02:34.17] お互いさま しちゃお しちゃお
[02:37.35] 図々しめでほがらかに 今日も
[02:41.53] いいことありますように ね!
[02:45.41]
[02:45.97] だからもっと色んな顔見せちゃえば?
[02:50.10] 結果つられちゃって散々ですが
[02:53.39] 別にそんなこと気にしない
[02:56.75] どんなキミだってキミ、でしょ
[02:59.98]
[03:00.20] だからもっと笑った顔見せあって
[03:04.50] 結果つられちゃって大正解です
[03:07.80] きっとこれくらいが気持ちいい
[03:11.23] なんか困っちゃってんなら おいで
[03:14.54]
[00:00.00]
[00:00.68] kun
[00:04.16]
[00:16.42] zu? man zu.
[00:19.64] wu nan yi fan
[00:22.86] fan chou
[00:27.99]
[00:29.26] zhong shi hua shi jian bing
[00:32.37] shi zhi xin ?
[00:35.64] zhen
[00:40.62]
[00:42.03] you hao de jian jie
[00:48.41] jiu ji
[00:51.52]
[00:54.05]
[00:56.54]
[00:57.00] xiao yan jian
[01:01.12] jie guo da zheng jie
[01:04.49] qi chi
[01:07.89] kun
[01:11.34]
[01:23.69]
[01:26.89] di wei di wei wen
[01:30.12] ge xing ling yu
[01:35.25]
[01:36.49] ping jun zhi li xiang xiang
[01:39.66] ke bu ke
[01:42.92] ju xin di ge?
[01:47.84]
[01:49.33] jian quan
[01:52.34] sheng
[01:55.61] gan dong
[01:58.78]
[02:01.28]
[02:03.86]
[02:04.22] xiao yan jian?
[02:08.37] jie guo wan sui
[02:11.79]
[02:15.23]
[02:18.49]
[02:30.99] yuan lv shui
[02:34.17] hu
[02:37.35] tu jin ri
[02:41.53] !
[02:45.41]
[02:45.97] se yan jian?
[02:50.10] jie guo san
[02:53.39] bie qi
[02:56.75]
[02:59.98]
[03:00.20] xiao yan jian
[03:04.50] jie guo da zheng jie
[03:07.80] qi chi
[03:11.23] kun
[03:14.54]
[00:00.00]
[00:00.68] kùn
[00:04.16]
[00:16.42] zú? mǎn zú.
[00:19.64] wú nán yī fān
[00:22.86] fàn chóu
[00:27.99]
[00:29.26] zhōng shì huà shì jiān bìng
[00:32.37] shì zhī xīn ?
[00:35.64] zhèn
[00:40.62]
[00:42.03] yǒu hǎo de jiàn jiě
[00:48.41] jiū jí
[00:51.52]
[00:54.05]
[00:56.54]
[00:57.00] xiào yán jiàn
[01:01.12] jié guǒ dà zhèng jiě
[01:04.49] qì chí
[01:07.89] kùn
[01:11.34]
[01:23.69]
[01:26.89] dì wèi dì wèi wén
[01:30.12] gè xìng lǐng yù
[01:35.25]
[01:36.49] píng jūn zhí lǐ xiǎng xiāng
[01:39.66] kě bù kě
[01:42.92] jū xīn dì gē?
[01:47.84]
[01:49.33] jiàn quán
[01:52.34] shēng
[01:55.61] gǎn dòng
[01:58.78]
[02:01.28]
[02:03.86]
[02:04.22] xiào yán jiàn?
[02:08.37] jié guǒ wàn suì
[02:11.79]
[02:15.23]
[02:18.49]
[02:30.99] yuǎn lǜ shuǐ
[02:34.17]
[02:37.35] tú jīn rì
[02:41.53] !
[02:45.41]
[02:45.97] sè yán jiàn?
[02:50.10] jié guǒ sàn
[02:53.39] bié qì
[02:56.75]
[02:59.98]
[03:00.20] xiào yán jiàn
[03:04.50] jié guǒ dà zhèng jiě
[03:07.80] qì chí
[03:11.23] kùn
[03:14.54]
めいあいへるぷゆー? (山神ルーシーver) ? shan shen ver Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)