ri

あの日のままで
ri Lyrics

Song あの日のままで
Artist 茅野愛衣
Album 凪のあすから キャラクターソングCD2
Download Image LRC TXT
[00:14.010] 通りを抜ければ
[00:18.040] 広がる青い海でいつも
[00:26.350] 「おはよう」「元気?」「また明日」
[00:32.970] 同じ日々を见てた
[00:37.700]
[00:38.350] スカート揺れる浜辺
[00:44.370] 波と潮の香り
[00:50.790] 息切らして
[00:53.870] 駆け抜けた先に
[00:59.400] ヒカリ
[01:02.430]
[01:03.980] あの日のままで
[01:06.660] 何度も唱えた
[01:10.250] 夜は静かに応えぬまま
[01:16.470] 窓に微かに映った姿が
[01:22.840] 溢れないように肩を抱いた
[01:29.810]
[01:41.810] 可爱いなって
[01:44.590] あの瞳は恋をしている证拠
[01:54.350] そうね、私だって
[01:58.780] 同じ时があったんだけど
[02:04.950]
[02:06.290] 水飞沫の向こうで
[02:12.210] 辉く君を见た
[02:18.630] あぶくが升るような
[02:25.000] 弾んだキモチ
[02:31.130]
[02:32.070] あの日のままの
[02:34.760] 変わらない笑颜は
[02:38.290] なぜか远くてまた届かない
[02:44.510] 波打ち际で揺れたガラス瓶
[02:50.830] 手に取る事もできないまま
[02:57.300]
[02:58.110] 水に溶けてゆく色みたい
[03:04.330] 徐々に薄くなって
[03:09.700] 大人になるって寂しいね
[03:15.680] 戻れない?戻りたいの?私
[03:25.130]
[03:25.630] あの日のままで
[03:28.270] 小さく呟く声と零れた涙の迹
[03:37.920] 指でなぞって缀った想いは
[03:44.290] 夜风がそっと运んでくれた
[03:49.860]
[03:50.560] あの日のままで…
[03:55.040] 唱えた夜は静かに応えぬまま
[04:03.100] あの日のままで…
[04:07.580] 想いは夜风がそっと
[04:12.260] 运んでくれた
[04:15.740]
[04:20.020] 『今日ね、みんなで海に行ったの
[04:23.900] そしたら二人、また喧哗しちゃって
[04:29.950] ホント 大変だったんだから
[04:34.720] でも眩しくって
[04:39.000] あの日のままで…』
[00:14.010] tong ba
[00:18.040] guang qing hai
[00:26.350] yuan qi? ming ri
[00:32.970] tong ri jian
[00:37.700]
[00:38.350] yao bang bian
[00:44.370] bo chao xiang
[00:50.790] xi qie
[00:53.870] qu ba xian
[00:59.400]
[01:02.430]
[01:03.980] ri
[01:06.660] he du chang
[01:10.250] ye jing ying
[01:16.470] chuang wei ying zi
[01:22.840] yi jian bao
[01:29.810]
[01:41.810] ke ai
[01:44.590] tong lian zheng ju
[01:54.350] si
[01:58.780] tong shi
[02:04.950]
[02:06.290] shui fei mo xiang
[02:12.210] hui jun jian
[02:18.630] sheng
[02:25.000] dan
[02:31.130]
[02:32.070] ri
[02:34.760] bian xiao yan
[02:38.290] yuan jie
[02:44.510] bo da ji yao ping
[02:50.830] shou qu shi
[02:57.300]
[02:58.110] shui rong se
[03:04.330] xu bao
[03:09.700] da ren ji
[03:15.680] ti? ti? si
[03:25.130]
[03:25.630] ri
[03:28.270] xiao juan sheng ling lei ji
[03:37.920] zhi zhui xiang
[03:44.290] ye feng yun
[03:49.860]
[03:50.560] ri
[03:55.040] chang ye jing ying
[04:03.100] ri
[04:07.580] xiang ye feng
[04:12.260] yun
[04:15.740]
[04:20.020] jin ri hai xing
[04:23.900] er ren xuan hua
[04:29.950] da bian
[04:34.720] xuan
[04:39.000] ri
[00:14.010] tōng bá
[00:18.040] guǎng qīng hǎi
[00:26.350] yuán qì? míng rì
[00:32.970] tóng rì jiàn
[00:37.700]
[00:38.350] yáo bāng biān
[00:44.370] bō cháo xiāng
[00:50.790] xī qiè
[00:53.870] qū bá xiān
[00:59.400]
[01:02.430]
[01:03.980]
[01:06.660] hé dù chàng
[01:10.250] yè jìng yīng
[01:16.470] chuāng wēi yìng zī
[01:22.840] yì jiān bào
[01:29.810]
[01:41.810] kě ài
[01:44.590] tóng liàn zhèng jù
[01:54.350]
[01:58.780] tóng shí
[02:04.950]
[02:06.290] shuǐ fēi mò xiàng
[02:12.210] huī jūn jiàn
[02:18.630] shēng
[02:25.000] dàn
[02:31.130]
[02:32.070]
[02:34.760] biàn xiào yán
[02:38.290] yuǎn jiè
[02:44.510] bō dǎ jì yáo píng
[02:50.830] shǒu qǔ shì
[02:57.300]
[02:58.110] shuǐ róng sè
[03:04.330] xú báo
[03:09.700] dà rén jì
[03:15.680] tì? tì? sī
[03:25.130]
[03:25.630]
[03:28.270] xiǎo juǎn shēng líng lèi jī
[03:37.920] zhǐ zhuì xiǎng
[03:44.290] yè fēng yùn
[03:49.860]
[03:50.560]
[03:55.040] chàng yè jìng yīng
[04:03.100]
[04:07.580] xiǎng yè fēng
[04:12.260] yùn
[04:15.740]
[04:20.020] jīn rì hǎi xíng
[04:23.900] èr rén xuān huá
[04:29.950] dà biàn
[04:34.720] xuàn
[04:39.000]
あの日のままで ri Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)