Hello Future
[00:00.81] 「Hello Future」
[00:06.81] 作曲∶rino
[00:12.81]
[00:14.81] Hello Future いつだって幸せに会える
[00:21.10] 特別な予感を 綴りゆくメロディー
[00:26.60]
[00:27.30] いつも光へと 瞳そらさずに
[00:33.02] 春夏秋冬 君と愛になりたいんだ
[00:39.07]
[00:39.68] Ah うつむくたび 勇気がこぼれそう
[00:45.99] 答えは一つじゃない 信じて行こう
[00:53.18]
[00:53.79] 大空高く 未来掲げよう
[01:00.06] 一人じゃない 温もりに触れた
[01:03.53]
[01:05.93] 君がくれた 切なさ強さ
[01:13.10] 季節を越えてゆくよ
[01:16.57]
[01:27.76] Next Future? いつだって無い物ねだりじゃ
[01:33.77] たどり着けない 大切があるよ
[01:39.40]
[01:40.13] 待ち合わせしよう 心の扉で
[01:46.38] 言葉の魔法に揺られ 見つめ合いたい
[01:52.34]
[01:52.71] ねぇ、巡り会えたコトきっと運命
[01:58.67] 優しい雨の中 二人で行こう
[02:05.97]
[02:06.57] 追い風の向こう 新しい世界
[02:12.87] 君となら きっと描けるよ
[02:16.40]
[02:18.71] 降ったり 晴れたり 忙しい夢が
[02:25.81] この胸に溢れてく
[02:28.60]
[03:08.29] 大空高く 未来掲げよう
[03:14.81] 一人じゃない 温もりに触れた
[03:18.29]
[03:20.72] 君がくれた 切なさ強さ
[03:27.91] 季節を越えて キラリ
[03:30.87]
[04:35.87] LRC to make By ★ SmIlE_YAKoI。
[04:45.87] 終わり
[04:53.87]
[00:00.81] Hello Future
[00:06.81] zuo qu rino
[00:12.81]
[00:14.81] Hello Future xing hui
[00:21.10] te bie yu gan zhui
[00:26.60]
[00:27.30] guang tong
[00:33.02] chun xia qiu dong jun ai
[00:39.07]
[00:39.68] Ah yong qi
[00:45.99] da yi xin xing
[00:53.18]
[00:53.79] da kong gao wei lai jie
[01:00.06] yi ren wen chu
[01:03.53]
[01:05.93] jun qie qiang
[01:13.10] ji jie yue
[01:16.57]
[01:27.76] Next Future? wu wu
[01:33.77] zhe da qie
[01:39.40]
[01:40.13] dai he xin fei
[01:46.38] yan ye mo fa yao jian he
[01:52.34]
[01:52.71] xun hui yun ming
[01:58.67] you yu zhong er ren xing
[02:05.97]
[02:06.57] zhui feng xiang xin shi jie
[02:12.87] jun miao
[02:16.40]
[02:18.71] jiang qing mang meng
[02:25.81] xiong yi
[02:28.60]
[03:08.29] da kong gao wei lai jie
[03:14.81] yi ren wen chu
[03:18.29]
[03:20.72] jun qie qiang
[03:27.91] ji jie yue
[03:30.87]
[04:35.87] LRC to make By SmIlE_YAKoI.
[04:45.87] zhong
[04:53.87]
[00:00.81] Hello Future
[00:06.81] zuò qǔ rino
[00:12.81]
[00:14.81] Hello Future xìng huì
[00:21.10] tè bié yǔ gǎn zhuì
[00:26.60]
[00:27.30] guāng tóng
[00:33.02] chūn xià qiū dōng jūn ài
[00:39.07]
[00:39.68] Ah yǒng qì
[00:45.99] dá yī xìn xíng
[00:53.18]
[00:53.79] dà kōng gāo wèi lái jiē
[01:00.06] yī rén wēn chù
[01:03.53]
[01:05.93] jūn qiè qiáng
[01:13.10] jì jié yuè
[01:16.57]
[01:27.76] Next Future? wú wù
[01:33.77] zhe dà qiè
[01:39.40]
[01:40.13] dài hé xīn fēi
[01:46.38] yán yè mó fǎ yáo jiàn hé
[01:52.34]
[01:52.71] xún huì yùn mìng
[01:58.67] yōu yǔ zhōng èr rén xíng
[02:05.97]
[02:06.57] zhuī fēng xiàng xīn shì jiè
[02:12.87] jūn miáo
[02:16.40]
[02:18.71] jiàng qíng máng mèng
[02:25.81] xiōng yì
[02:28.60]
[03:08.29] dà kōng gāo wèi lái jiē
[03:14.81] yī rén wēn chù
[03:18.29]
[03:20.72] jūn qiè qiáng
[03:27.91] jì jié yuè
[03:30.87]
[04:35.87] LRC to make By SmIlE_YAKoI.
[04:45.87] zhōng
[04:53.87]
Hello Future Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)