jun

君にまつわるミステリー
jun Lyrics

Song 君にまつわるミステリー
Artist 佐藤聡美
Artist 茅野愛衣
Album 君にまつわるミステリー
Download Image LRC TXT
[00:14.35] 状況は非科学的に 感情のモンタージュ
[00:23.08] 誰が誰を呼んでる?
[00:25.64] 振り向けば逃げてく視線 感じる
[00:31.40] 気のせいじゃつれないよ
[00:33.97] アンテナは才能って言うでしょ
[00:39.19] だってだって 知りたい 君は違うの?
[00:44.53] 青春の温度差 今のうち正してあげるよ
[00:51.64] 明日解決するなら 今でもよくない!?
[00:56.02]
[00:56.38] 君のミステリー 解いてみたい
[01:01.41] 少年のヒミツめいた背中探せ!
[01:06.50] 今日も君はファンタジー 惹かれていくよ、ずるい
[01:13.55] ふくらんだ好奇心 トリックはないのに
[01:19.23] 気になるよ興味深い どうして?
[01:26.47]
[01:30.32] 見えているコトじゃ半分?
[01:36.04] なんだって話して やっぱどこかシャイなんだ
[01:41.96] 目があえばヘンな違和感 ちくちく
[01:47.40] 恋なんて正解じゃ 君はまだ腑に落ちないね
[01:55.39] だけどだけど 聞きたい ホントのとこ
[02:01.08] 難しい顔して 単純なかけひき 教えて
[02:07.94] 笑い飛ばせば心外? きっと待ってる!
[02:12.15]
[02:12.47] 君とシンパシー つかまえたい
[02:17.53] 届きそうですぐに消えてしまう不思議
[02:22.44] だから君にテレポート いちばん傍にいくよ
[02:29.70] お手あげの好奇心 バカみたくはしゃいで
[02:35.45] ごまかした好きな気持ち 認めよう
[02:43.69]
[03:03.97] ムキになってたのはわたし? 意識されたいくせに
[03:14.02] ゆれてる未来 自分次第だけじゃヤダよ
[03:24.25]
[03:25.48] 君のミステリー 解いてみたい
[03:31.01] 少年のヒミツめいた背中探せ!
[03:35.97] 今日も君はファンタジー 惹かれていくよ、ずるい
[03:43.24] ふくらんだ好奇心 トリックはないのに
[03:48.86] 気になるよ興味深い どうして?
[00:14.35] zhuang kuang fei ke xue de gan qing
[00:23.08] shui shui hu?
[00:25.64] zhen xiang tao shi xian gan
[00:31.40] qi
[00:33.97] cai neng yan
[00:39.19] zhi jun wei?
[00:44.53] qing chun wen du cha jin zheng
[00:51.64] ming ri jie jue jin!?
[00:56.02]
[00:56.38] jun jie
[01:01.41] shao nian bei zhong tan!
[01:06.50] jin ri jun re
[01:13.55] hao qi xin
[01:19.23] qi xing wei shen ?
[01:26.47]
[01:30.32] jian ban fen?
[01:36.04] hua
[01:41.96] mu wei he gan
[01:47.40] lian zheng jie jun fu luo
[01:55.39] wen
[02:01.08] nan yan dan chun jiao
[02:07.94] xiao fei xin wai? dai!
[02:12.15]
[02:12.47] jun
[02:17.53] jie xiao bu si yi
[02:22.44] jun bang
[02:29.70] shou hao qi xin
[02:35.45] hao qi chi ren
[02:43.69]
[03:03.97] ? yi shi
[03:14.02] wei lai zi fen ci di
[03:24.25]
[03:25.48] jun jie
[03:31.01] shao nian bei zhong tan!
[03:35.97] jin ri jun re
[03:43.24] hao qi xin
[03:48.86] qi xing wei shen ?
[00:14.35] zhuàng kuàng fēi kē xué de gǎn qíng
[00:23.08] shuí shuí hū?
[00:25.64] zhèn xiàng táo shì xiàn gǎn
[00:31.40]
[00:33.97] cái néng yán
[00:39.19] zhī jūn wéi?
[00:44.53] qīng chūn wēn dù chà jīn zhèng
[00:51.64] míng rì jiě jué jīn!?
[00:56.02]
[00:56.38] jūn jiě
[01:01.41] shào nián bèi zhōng tàn!
[01:06.50] jīn rì jūn rě
[01:13.55] hào qí xīn
[01:19.23] qì xìng wèi shēn ?
[01:26.47]
[01:30.32] jiàn bàn fēn?
[01:36.04] huà
[01:41.96] mù wéi hé gǎn
[01:47.40] liàn zhèng jiě jūn fǔ luò
[01:55.39] wén
[02:01.08] nán yán dān chún jiào
[02:07.94] xiào fēi xīn wài? dài!
[02:12.15]
[02:12.47] jūn
[02:17.53] jiè xiāo bù sī yì
[02:22.44] jūn bàng
[02:29.70] shǒu hào qí xīn
[02:35.45] hǎo qì chí rèn
[02:43.69]
[03:03.97] ? yì shí
[03:14.02] wèi lái zì fēn cì dì
[03:24.25]
[03:25.48] jūn jiě
[03:31.01] shào nián bèi zhōng tàn!
[03:35.97] jīn rì jūn rě
[03:43.24] hào qí xīn
[03:48.86] qì xìng wèi shēn ?
君にまつわるミステリー jun Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)