hong se

虹色のフリューゲル
hong se Lyrics

Song 虹色のフリューゲル
Artist 悠木碧
Artist 茅野愛衣
Artist 南條愛乃
Artist 水樹奈々
Artist 高垣彩陽
Artist 高山みなみ
Artist 日笠陽子
Album 戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック6
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 上松範康 (Elements Garden)
[00:00.10] 作词 : 上松範康 (Elements Garden)
[00:00.30] 编曲 : 菊田大介 (Elements Garden)
[00:35.39] “聞こえますか…?”
[00:36.91] 奏で広がるムジーク
[00:39.23] 天に
[00:40.22] 解き放て
[00:42.11] “听こえますか…?”
[00:43.27] イノチ始まる脈動
[00:45.81] 愛を
[00:46.66] 突き上げて
[00:48.69] 遥か
[00:49.51] 彼方
[00:50.34] 星が
[00:51.05] 音楽となった…彼の日
[00:54.49] 风は
[00:55.26] 泣いて
[00:55.99] 笑い
[00:56.78] やがて
[00:57.52] 伝い紡ぐコドウを詩(うた)にした
[01:01.95] そして
[01:02.84] 梦は
[01:03.34] 開くよ
[01:04.40] 見た事ない世界の果てへ…
[01:10.04] Yes, just believe
[01:13.37] 神様も知らない ヒカリで歴史を創ろう
[01:19.04] 不死なる太陽(ほのお)
[01:20.80] 未来照らす
[01:22.51] 一緒に飛ばないか?
[01:25.14] Just feeling
[01:26.03] 泪で濡れたハネ
[01:28.85] 重くて羽击けない日はWish
[01:32.62] その右手に添えよう
[01:35.78] 描くチカラを
[01:40.28] 鳥のようにはためき合うよSinging heart
[01:47.37]
[02:03.55] いつの日にか解る時が来るから
[02:07.53] ずっと
[02:08.33] 忘れない
[02:10.27] その時には
[02:11.37] 心のあるがままに
[02:13.98] 笑颜
[02:14.84] 忘れない
[02:16.91] 言葉
[02:17.60] なんて
[02:18.43] いらない
[02:19.10] まだ見ぬ地平の先
[02:22.64] 強く
[02:23.24] 強く
[02:23.99] 手と手
[02:24.88] 系ぎ
[02:25.70] 逆光に舞う七色の翼
[02:30.17] そして
[02:30.99] 生きる
[02:31.80] 今を…
[02:32.63] 見た事ない明日の先へ
[02:38.08] Yes, just believe
[02:39.20] 1000年后の今日も
[02:41.71] 生まれ変わって歌いたい
[02:44.91] 暖かいよ
[02:46.70] この温もり
[02:48.53] 絶対离さない
[02:51.35] Just feeling
[02:52.03] 運命なんてない
[02:54.73] 物語は自分にあるJump
[02:58.62] 逃げ出したくなったら
[03:01.75] 宇宙(そら)を見上げよう
[03:05.99] 勇气こそが輝くんだよSinging star
[03:14.53]
[03:42.92] 遥か
[03:43.71] 彼方
[03:44.42] 星が
[03:45.08] 音楽となった…彼の日
[03:48.58] たぶん
[03:49.11] 共に
[03:49.89] 出会い
[03:50.84] 響き
[03:51.56] 神話の一つのように紡いだ
[03:56.10] 何も
[03:56.80] 怖く
[03:57.62] ないよ
[03:58.54] 見た事ない世界の果てへ…
[04:04.10]
[04:09.26] Yes, just believe
[04:14.08] 神様も知らない ヒカリで歴史を創ろう
[04:20.31] 不死なる太陽(ほのお)
[04:21.96] 未来照らす
[04:23.89] 一緒に飛ばないか?
[04:26.64] Just feeling
[04:27.32] 泪で濡れたハネ
[04:30.04] 重くて羽击けない日はWish
[04:33.90] 旋律は溶け合って
[04:37.18] シンフォニーへと
[04:41.34] 鳥のようにはためき合うよSinging heart
[04:47.92] 虹は架かる すべては梦と共に
[05:05.91]
[00:00.00] zuo qu : shang song fan kang Elements Garden
[00:00.10] zuo ci : shang song fan kang Elements Garden
[00:00.30] bian qu : ju tian da jie Elements Garden
[00:35.39] " wen?"
[00:36.91] zou guang
[00:39.23] tian
[00:40.22] jie fang
[00:42.11] " ting?"
[00:43.27] shi mai dong
[00:45.81] ai
[00:46.66] tu shang
[00:48.69] yao
[00:49.51] bi fang
[00:50.34] xing
[00:51.05] yin le bi ri
[00:54.49] feng
[00:55.26] qi
[00:55.99] xiao
[00:56.78]
[00:57.52] chuan fang shi
[01:01.95]
[01:02.84] meng
[01:03.34] kai
[01:04.40] jian shi shi jie guo
[01:10.04] Yes, just believe
[01:13.37] shen yang zhi li shi chuang
[01:19.04] bu si tai yang
[01:20.80] wei lai zhao
[01:22.51] yi xu fei?
[01:25.14] Just feeling
[01:26.03] lei ru
[01:28.85] zhong yu ji ri Wish
[01:32.62] you shou tian
[01:35.78] miao
[01:40.28] niao he Singing heart
[01:47.37]
[02:03.55] ri jie shi lai
[02:07.53]
[02:08.33] wang
[02:10.27] shi
[02:11.37] xin
[02:13.98] xiao yan
[02:14.84] wang
[02:16.91] yan ye
[02:17.60]
[02:18.43]
[02:19.10] jian di ping xian
[02:22.64] qiang
[02:23.24] qiang
[02:23.99] shou shou
[02:24.88] xi
[02:25.70] ni guang wu qi se yi
[02:30.17]
[02:30.99] sheng
[02:31.80] jin
[02:32.63] jian shi ming ri xian
[02:38.08] Yes, just believe
[02:39.20] 1000 nian hou jin ri
[02:41.71] sheng bian ge
[02:44.91] nuan
[02:46.70] wen
[02:48.53] jue dui li
[02:51.35] Just feeling
[02:52.03] yun ming
[02:54.73] wu yu zi fen Jump
[02:58.62] tao chu
[03:01.75] yu zhou jian shang
[03:05.99] yong qi hui Singing star
[03:14.53]
[03:42.92] yao
[03:43.71] bi fang
[03:44.42] xing
[03:45.08] yin le bi ri
[03:48.58]
[03:49.11] gong
[03:49.89] chu hui
[03:50.84] xiang
[03:51.56] shen hua yi fang
[03:56.10] he
[03:56.80] bu
[03:57.62]
[03:58.54] jian shi shi jie guo
[04:04.10]
[04:09.26] Yes, just believe
[04:14.08] shen yang zhi li shi chuang
[04:20.31] bu si tai yang
[04:21.96] wei lai zhao
[04:23.89] yi xu fei?
[04:26.64] Just feeling
[04:27.32] lei ru
[04:30.04] zhong yu ji ri Wish
[04:33.90] xuan lv rong he
[04:37.18]
[04:41.34] niao he Singing heart
[04:47.92] hong jia meng gong
[05:05.91]
[00:00.00] zuò qǔ : shàng sōng fàn kāng Elements Garden
[00:00.10] zuò cí : shàng sōng fàn kāng Elements Garden
[00:00.30] biān qǔ : jú tián dà jiè Elements Garden
[00:35.39] " wén?"
[00:36.91] zòu guǎng
[00:39.23] tiān
[00:40.22] jiě fàng
[00:42.11] " tīng?"
[00:43.27] shǐ mài dòng
[00:45.81] ài
[00:46.66] tū shàng
[00:48.69] yáo
[00:49.51] bǐ fāng
[00:50.34] xīng
[00:51.05] yīn lè bǐ rì
[00:54.49] fēng
[00:55.26]
[00:55.99] xiào
[00:56.78]
[00:57.52] chuán fǎng shī
[01:01.95]
[01:02.84] mèng
[01:03.34] kāi
[01:04.40] jiàn shì shì jiè guǒ
[01:10.04] Yes, just believe
[01:13.37] shén yàng zhī lì shǐ chuàng
[01:19.04] bù sǐ tài yáng
[01:20.80] wèi lái zhào
[01:22.51] yī xù fēi?
[01:25.14] Just feeling
[01:26.03] lèi rú
[01:28.85] zhòng yǔ jī rì Wish
[01:32.62] yòu shǒu tiān
[01:35.78] miáo
[01:40.28] niǎo hé Singing heart
[01:47.37]
[02:03.55] rì jiě shí lái
[02:07.53]
[02:08.33] wàng
[02:10.27] shí
[02:11.37] xīn
[02:13.98] xiào yán
[02:14.84] wàng
[02:16.91] yán yè
[02:17.60]
[02:18.43]
[02:19.10] jiàn dì píng xiān
[02:22.64] qiáng
[02:23.24] qiáng
[02:23.99] shǒu shǒu
[02:24.88]
[02:25.70] nì guāng wǔ qī sè yì
[02:30.17]
[02:30.99] shēng
[02:31.80] jīn
[02:32.63] jiàn shì míng rì xiān
[02:38.08] Yes, just believe
[02:39.20] 1000 nián hòu jīn rì
[02:41.71] shēng biàn gē
[02:44.91] nuǎn
[02:46.70] wēn
[02:48.53] jué duì lí
[02:51.35] Just feeling
[02:52.03] yùn mìng
[02:54.73] wù yǔ zì fēn Jump
[02:58.62] táo chū
[03:01.75] yǔ zhòu jiàn shàng
[03:05.99] yǒng qì huī Singing star
[03:14.53]
[03:42.92] yáo
[03:43.71] bǐ fāng
[03:44.42] xīng
[03:45.08] yīn lè bǐ rì
[03:48.58]
[03:49.11] gòng
[03:49.89] chū huì
[03:50.84] xiǎng
[03:51.56] shén huà yī fǎng
[03:56.10]
[03:56.80]
[03:57.62]
[03:58.54] jiàn shì shì jiè guǒ
[04:04.10]
[04:09.26] Yes, just believe
[04:14.08] shén yàng zhī lì shǐ chuàng
[04:20.31] bù sǐ tài yáng
[04:21.96] wèi lái zhào
[04:23.89] yī xù fēi?
[04:26.64] Just feeling
[04:27.32] lèi rú
[04:30.04] zhòng yǔ jī rì Wish
[04:33.90] xuán lǜ róng hé
[04:37.18]
[04:41.34] niǎo hé Singing heart
[04:47.92] hóng jià mèng gòng
[05:05.91]
虹色のフリューゲル hong se Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)