make your dream

アコガレmake your dream
make your dream Lyrics

Song アコガレmake your dream
Artist ミルキィホームズ
Album Dreamin’
Download Image LRC TXT
[00:00.82] うれしはずかし照れくさいんです
[00:05.70] アコガレの視線
[00:09.42] まだちょっと早い気がして
[00:14.13]
[00:30.11] 最初はみんなあんなふうだったね
[00:38.13] 手探りなのに 心はもう大胆で
[00:46.18] 夢はキミを今日も 見ないナビゲイト
[00:54.16] なっちゃぇばいいです 一歩踏み出したらノンストップ
[01:04.91] GOサイン!
[01:08.88] うれしはずかし照れくさいんです
[01:13.66] アコガレの視線
[01:17.38] ピンと背筋のばさなくちゃ
[01:24.90] ふわりふわふわ落ち着がないです
[01:29.66] 先輩だなんて
[01:33.45] まだちょっと早い気がして
[01:38.08]
[01:54.15] いつまでたっても 失敗はつきない
[02:01.44] だけどまだまだ 頑張れるって分かるね
[02:09.76] 夢でもっともっと みんな強くなる
[02:18.09] なっちゃぇばいいね なりたい気持ちが大事
[02:28.84] ゼッタイ!
[02:32.40] キラリ張り切って負けてませんよ
[02:37.62] わたし達だって いいところ見せちゃいましょう
[02:48.87] 今日もアコガレmake your dreamです
[02:53.52] まえ向きになれる
[02:57.45] トイズは世界共通
[03:03.78]
[03:29.05] うれしはずかし照れくさいんです
[03:33.60] 応えたい視線
[03:37.92] ピンと背筋のばさなくちゃ
[03:44.63] 今日も張り切ってmake my dreamです
[03:49.63] まえ向きになれる
[03:53.44] トイズは世界共通
[04:01.43]
[04:22.67]
[00:00.82] zhao
[00:05.70] shi xian
[00:09.42] zao qi
[00:14.13]
[00:30.11] zui chu
[00:38.13] shou tan xin da dan
[00:46.18] meng jin ri jian
[00:54.16]  yi bu ta chu
[01:04.91] GO!
[01:08.88] zhao
[01:13.66] shi xian
[01:17.38] bei jin
[01:24.90] luo zhe
[01:29.66] xian bei
[01:33.45] zao qi
[01:38.08]
[01:54.15]  shi bai
[02:01.44]  wan zhang fen
[02:09.76] meng qiang
[02:18.09]  qi chi da shi
[02:28.84] !
[02:32.40] zhang qie fu
[02:37.62] da jian
[02:48.87] jin ri make your dream
[02:53.52] xiang
[02:57.45] shi jie gong tong
[03:03.78]
[03:29.05] zhao
[03:33.60] ying shi xian
[03:37.92] bei jin
[03:44.63] jin ri zhang qie make my dream
[03:49.63] xiang
[03:53.44] shi jie gong tong
[04:01.43]
[04:22.67]
[00:00.82] zhào
[00:05.70] shì xiàn
[00:09.42] zǎo qì
[00:14.13]
[00:30.11] zuì chū
[00:38.13] shǒu tàn xīn dà dǎn
[00:46.18] mèng jīn rì jiàn
[00:54.16]  yī bù tà chū
[01:04.91] GO!
[01:08.88] zhào
[01:13.66] shì xiàn
[01:17.38] bèi jīn
[01:24.90] luò zhe
[01:29.66] xiān bèi
[01:33.45] zǎo qì
[01:38.08]
[01:54.15]  shī bài
[02:01.44]  wán zhāng fēn
[02:09.76] mèng qiáng
[02:18.09]  qì chí dà shì
[02:28.84] !
[02:32.40] zhāng qiè fù
[02:37.62] dá jiàn
[02:48.87] jīn rì make your dream
[02:53.52] xiàng
[02:57.45] shì jiè gòng tōng
[03:03.78]
[03:29.05] zhào
[03:33.60] yīng shì xiàn
[03:37.92] bèi jīn
[03:44.63] jīn rì zhāng qiè make my dream
[03:49.63] xiàng
[03:53.44] shì jiè gòng tōng
[04:01.43]
[04:22.67]
アコガレmake your dream make your dream Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)