tang san qi

唐伞はカラカラと泣く
tang san qi Lyrics

Song 唐伞はカラカラと泣く
Artist YoungStar
Album ホシニネガイヲ
Download Image LRC TXT
[ti:]
[ar:]
[al:]
[00:02.40] Origin:万年置き傘にご注意を
[00:06.00] Arr:ゆずひこ
[00:10.10] Lyr:ゆずひこ
[00:14.41] Vocal:ゆんか
[00:18.87]
[00:24.75]
[00:36.58] カラカラ音が鳴る
[00:42.53] 後ろを振り向いたら化け傘が
[00:48.58] 驚く暇もなく
[00:54.40] ここから逃げませうと走り出す
[01:00.41]
[01:00.42] おどろおどろしく人の世は
[01:05.80] 世知辛いなと呟いては
[01:12.15]
[01:12.37] 今日もあたしを捨てたあなた探し
[01:17.90] 浮世をふらふらと歩んで
[01:24.03] 付喪神の由来を知ってもなお
[01:29.65] 両手は柄を離せなくて
[01:35.31]
[01:51.62] 雨に濡れた人が
[01:57.47] 私の目の前を歩いている
[02:03.58] 傘を貸しましょうと
[02:09.38] 声などかけてみても意味はなく
[02:15.65]
[02:15.66] さめざめと濡れたその肩を
[02:20.82] 見つめて一人涙を流し
[02:27.15]
[02:27.38] ずっと探していたあなたをここで
[02:32.85] 見つけたとて言葉交わせず
[02:39.24] 触れる事さえ今は出来ずここで
[02:44.78] ただ立ちつくしては憂うと
[02:50.30]
[03:15.12] いつかそばにまた戻れて
[03:21.18] 雨を防ぐことが出来たら
[03:27.25] 夢は覚めてひとりごちて
[03:33.15] 涙ぬぐい傘を開いた
[03:38.90]
[03:39.42] 今日もあたしを捨てたあなた探し
[03:44.90] 浮世をふらふらと歩んで
[03:51.22] 付喪神の由来を知ってもなお
[03:56.70] 両手は柄を離せなくて
[04:02.28]
ti:
ar:
al:
[00:02.40] Origin: wan nian zhi san zhu yi
[00:06.00] Arr:
[00:10.10] Lyr:
[00:14.41] Vocal:
[00:18.87]
[00:24.75]
[00:36.58] yin ming
[00:42.53] hou zhen xiang hua san
[00:48.58] jing xia
[00:54.40] tao zou chu
[01:00.41]
[01:00.42] ren shi
[01:05.80] shi zhi xin juan
[01:12.15]
[01:12.37] jin ri she tan
[01:17.90] fu shi bu
[01:24.03] fu sang shen you lai zhi
[01:29.65] liang shou bing li
[01:35.31]
[01:51.62] yu ru ren
[01:57.47] si mu qian bu
[02:03.58] san dai
[02:09.38] sheng yi wei
[02:15.65]
[02:15.66] ru jian
[02:20.82] jian yi ren lei liu
[02:27.15]
[02:27.38] tan
[02:32.85] jian yan ye jiao
[02:39.24] chu shi jin chu lai
[02:44.78] li you
[02:50.30]
[03:15.12] ti
[03:21.18] yu fang chu lai
[03:27.25] meng jue
[03:33.15] lei san kai
[03:38.90]
[03:39.42] jin ri she tan
[03:44.90] fu shi bu
[03:51.22] fu sang shen you lai zhi
[03:56.70] liang shou bing li
[04:02.28]
ti:
ar:
al:
[00:02.40] Origin: wàn nián zhì sǎn zhù yì
[00:06.00] Arr:
[00:10.10] Lyr:
[00:14.41] Vocal:
[00:18.87]
[00:24.75]
[00:36.58] yīn míng
[00:42.53] hòu zhèn xiàng huà sǎn
[00:48.58] jīng xiá
[00:54.40] táo zǒu chū
[01:00.41]
[01:00.42] rén shì
[01:05.80] shì zhī xīn juǎn
[01:12.15]
[01:12.37] jīn rì shě tàn
[01:17.90] fú shì bù
[01:24.03] fù sàng shén yóu lái zhī
[01:29.65] liǎng shǒu bǐng lí
[01:35.31]
[01:51.62] yǔ rú rén
[01:57.47] sī mù qián bù
[02:03.58] sǎn dài
[02:09.38] shēng yì wèi
[02:15.65]
[02:15.66] rú jiān
[02:20.82] jiàn yī rén lèi liú
[02:27.15]
[02:27.38] tàn
[02:32.85] jiàn yán yè jiāo
[02:39.24] chù shì jīn chū lái
[02:44.78] lì yōu
[02:50.30]
[03:15.12]
[03:21.18] yǔ fáng chū lái
[03:27.25] mèng jué
[03:33.15] lèi sǎn kāi
[03:38.90]
[03:39.42] jīn rì shě tàn
[03:44.90] fú shì bù
[03:51.22] fù sàng shén yóu lái zhī
[03:56.70] liǎng shǒu bǐng lí
[04:02.28]
唐伞はカラカラと泣く tang san qi Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)