CATCH UP DREAM

CATCH UP DREAM Lyrics

Song CATCH UP DREAM
Artist 丹下桜
Album SAKURA
Download Image LRC TXT
[00:37.16] 小さな幸せでも
[00:40.59] 前向きになれる人
[00:44.03] いつかホントの幸せ
[00:47.48] キャッチできる人だよね
[00:50.97] 心を映したような
[00:54.16] 不安定な空を見て
[00:57.75] 何ができるかなって
[01:00.44] きっかけ探していた
[01:04.49] ピンとこない 毎日だけど
[01:11.28] 未来に向かって
[01:14.33] 助走をつけている時
[01:18.19] ときめき感じてる
[01:22.51] このハート Catch up つかんで
[01:26.19] 夢中で駆けだそう
[01:29.42] そうすれば Dreaming 叶うよ
[01:32.84] リアルに夢 キャッチできるよ
[01:44.64] ときどきしゅんとなっても
[01:48.04] わくわくしちゃう気持ちが
[01:51.45] ここまでおいでよって
[01:54.58] まぶしく導くから
[01:58.27] 厚い雲も 吹き飛ばしちゃえ
[02:04.87] はじける青空
[02:08.09] 負けないくらいの笑顔
[02:13.47] イメージできるなら
[02:16.75] だいじょうぶ Catch up
[02:18.53] 未来の自分から送られた
[02:23.61] 最高の Good luck 味方に
[02:27.10] 君次第で キャッチできるよ
[02:45.49] 生まれてから 描き続けた
[02:52.12] 自分の物語
[02:54.52] ハッピーエンド目指そう
[02:59.05] イメージできるなら
[03:03.42] だいじょうぶ Catch up
[03:05.09] 未来の自分から送られた
[03:10.32] 最高の Good luck 味方に
[03:16.07] ときめき感じてる
[03:19.32] このハート Catch up つかんで
[03:22.96] 夢中で駆けだそう
[03:26.17] そうすれば Dreaming 叶うよ
[03:29.64] リアルに夢 キャッチできるよ
[00:37.16] xiao xing
[00:40.59] qian xiang ren
[00:44.03] xing
[00:47.48] ren
[00:50.97] xin ying
[00:54.16] bu an ding kong jian
[00:57.75] he
[01:00.44] tan
[01:04.49] mei ri
[01:11.28] wei lai xiang
[01:14.33] zhu zou shi
[01:18.19] gan
[01:22.51] Catch up
[01:26.19] meng zhong qu
[01:29.42] Dreaming ye
[01:32.84] meng
[01:44.64]
[01:48.04] qi chi
[01:51.45]
[01:54.58] dao
[01:58.27] hou yun chui fei
[02:04.87] qing kong
[02:08.09] fu xiao yan
[02:13.47]
[02:16.75] Catch up
[02:18.53] wei lai zi fen song
[02:23.61] zui gao Good luck wei fang
[02:27.10] jun ci di
[02:45.49] sheng miao xu
[02:52.12] zi fen wu yu
[02:54.52] mu zhi
[02:59.05]
[03:03.42] Catch up
[03:05.09] wei lai zi fen song
[03:10.32] zui gao Good luck wei fang
[03:16.07] gan
[03:19.32] Catch up
[03:22.96] meng zhong qu
[03:26.17] Dreaming ye
[03:29.64] meng
[00:37.16] xiǎo xìng
[00:40.59] qián xiàng rén
[00:44.03] xìng
[00:47.48] rén
[00:50.97] xīn yìng
[00:54.16] bù ān dìng kōng jiàn
[00:57.75]
[01:00.44] tàn
[01:04.49] měi rì
[01:11.28] wèi lái xiàng
[01:14.33] zhù zǒu shí
[01:18.19] gǎn
[01:22.51] Catch up
[01:26.19] mèng zhōng qū
[01:29.42] Dreaming yè
[01:32.84] mèng
[01:44.64]
[01:48.04] qì chí
[01:51.45]
[01:54.58] dǎo
[01:58.27] hòu yún chuī fēi
[02:04.87] qīng kōng
[02:08.09] fù xiào yán
[02:13.47]
[02:16.75] Catch up
[02:18.53] wèi lái zì fēn sòng
[02:23.61] zuì gāo Good luck wèi fāng
[02:27.10] jūn cì dì
[02:45.49] shēng miáo xu
[02:52.12] zì fēn wù yǔ
[02:54.52] mù zhǐ
[02:59.05]
[03:03.42] Catch up
[03:05.09] wèi lái zì fēn sòng
[03:10.32] zuì gāo Good luck wèi fāng
[03:16.07] gǎn
[03:19.32] Catch up
[03:22.96] mèng zhōng qū
[03:26.17] Dreaming yè
[03:29.64] mèng
CATCH UP DREAM Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)