les larmes de la lune

les larmes de la lune Lyrics

Song les larmes de la lune
Artist 田村ゆかり
Album 花降り月夜と恋曜日.
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 浅井裕子
[00:04.25] les larmes de la lune
[00:11.92] 作?:古?美?
[00:24.64]
[00:26.20] 目の前を ふわり横切ったのは
[00:32.35] 白いジュラバの少年
[00:39.11] 砂丘へ?く足?さえも やがて?がさらうよ
[00:50.78]
[00:51.14] ?だらけの翼 寄せ合い
[00:57.92] ふたり 砂の上(ここ)で休息(やす)もう
[01:01.00] ?い?(たび)の途中
[01:03.95] あたたかいね あなたの胸は
[01:10.52] ?しくて泣きそうになるの
[01:16.66]
[04:22.67][01:16.70] ※月の?が 静かに降りそそぐ
[04:29.02][01:23.13] 乾ききった砂漠を ?すように
[04:35.18][01:29.56] たとえ全てが 今?れてもいい
[04:41.80][01:35.91] この手を?さずにいられるなら
[04:48.23][01:42.46] Je ne veux pas rentrer※
[01:50.99]
[02:02.30] 今なんて言ったの?
[02:05.01] 眠っていたみたい 不思?な?を?ていた
[02:14.63] 裸足の子供 ?手を?げて あなたの瞳で笑う
[02:27.02]
[02:27.20] 地平?を描き?ける ?と砂の永?(やくそく)
[02:37.20] ?わりのない?舞(ロンド)
[02:40.30] どうしてかな ?かしいのは
[02:46.75] ?かな日 ここに居たように
[02:52.94] 月の?が ふたりを照らしだす
[02:59.22] ?き合う鼓?を 抱くように
[03:05.72] 何もいらない 怖れるものもない
[03:12.11] 果てしない?の腕(かいな)を?上げて
[03:18.35] Je ne veux pas rentrer
[03:23.50]
[03:41.81]
[03:56.90] 月の?が ふたりを照らしだす
[04:03.37] ?き合う鼓?を抱くように
[04:09.64] 何もいらない 怖れるものもない
[04:16.23] 果てしない?の腕(かいな)を?上げて
[04:52.91]
[00:00.00] zuo qu : qian jing yu zi
[00:04.25] les larmes de la lune
[00:11.92] zuo?: gu? mei?
[00:24.64]
[00:26.20] mu qian heng qie
[00:32.35] bai shao nian
[00:39.11] sha qiu? zu? ?
[00:50.78]
[00:51.14] ? yi ji he
[00:57.92]  sha shang xiu xi
[01:01.00] ?? tu zhong
[01:03.95]  xiong
[01:10.52] ? qi
[01:16.66]
[04:22.67][01:16.70] yue? jing jiang
[04:29.02][01:23.13] gan sha mo ?
[04:35.18][01:29.56] quan jin?
[04:41.80][01:35.91] shou?
[04:48.23][01:42.46] Je ne veux pas rentrer
[01:50.99]
[02:02.30] jin yan?
[02:05.01] mian bu si???
[02:14.63] luo zu zi gong ? shou? tong xiao
[02:27.02]
[02:27.20] di ping? miao? ? sha yong?
[02:37.20] ?? wu
[02:40.30] ?
[02:46.75] ? ri ju
[02:52.94] yue? zhao
[02:59.22] ? he gu? bao
[03:05.72] he bu
[03:12.11] guo? wan? shang
[03:18.35] Je ne veux pas rentrer
[03:23.50]
[03:41.81]
[03:56.90] yue? zhao
[04:03.37] ? he gu? bao
[04:09.64] he bu
[04:16.23] guo? wan? shang
[04:52.91]
[00:00.00] zuò qǔ : qiǎn jǐng yù zi
[00:04.25] les larmes de la lune
[00:11.92] zuò?: gǔ? měi?
[00:24.64]
[00:26.20] mù qián héng qiē
[00:32.35] bái shào nián
[00:39.11] shā qiū? zú? ?
[00:50.78]
[00:51.14] ? yì jì hé
[00:57.92]  shā shàng xiū xī
[01:01.00] ?? tú zhōng
[01:03.95]  xiōng
[01:10.52] ? qì
[01:16.66]
[04:22.67][01:16.70] yuè? jìng jiàng
[04:29.02][01:23.13] gān shā mò ?
[04:35.18][01:29.56] quán jīn?
[04:41.80][01:35.91] shǒu?
[04:48.23][01:42.46] Je ne veux pas rentrer
[01:50.99]
[02:02.30] jīn yán?
[02:05.01] mián bù sī???
[02:14.63] luǒ zú zi gōng ? shǒu? tóng xiào
[02:27.02]
[02:27.20] dì píng? miáo? ? shā yǒng?
[02:37.20] ?? wǔ
[02:40.30] ?
[02:46.75] ? rì jū
[02:52.94] yuè? zhào
[02:59.22] ? hé gǔ? bào
[03:05.72] hé bù
[03:12.11] guǒ? wàn? shàng
[03:18.35] Je ne veux pas rentrer
[03:23.50]
[03:41.81]
[03:56.90] yuè? zhào
[04:03.37] ? hé gǔ? bào
[04:09.64] hé bù
[04:16.23] guǒ? wàn? shàng
[04:52.91]
les larmes de la lune Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)