FIGHT OR FLIGHT

FIGHT OR FLIGHT Lyrics

Song FIGHT OR FLIGHT
Artist 小林ゆう
Album FIGHT OR FLIGHT
Download Image LRC TXT
吐き捨てた言葉の意味さえ
深く考えたりはしない
今をただ逃げ切るだけ
また何にも無かったように
同じことを繰り返してる
無意味なのよ またそんな逃げ
結局幼稚で 子供のまんまだね
独り善がり 過去の自分はもう捨てな
正しい欲望ならお腹いっぱい
満たせばいい
だけどどこかが欠落したままの欲望なら
危険な社会作ってしまう
まだ間に合うからね
順位なんて決めない競争
それで何を学んでいくの?
目的の無いカケッコ・・・
進化していく過程で今
退化していく人間達は
路頭に迷い見失った
漠然とさえ理想も描けない
いまだ答えなんてモンかすりも出来ずに
正しい戦いはそう君の中で始まる
君ならどうする?もうギリギリじゃない
崩壊してしまう前にあるべき姿を
思い起こしてみてみなよ
誰が正しく 誰が間違いか
そんなことはあてにはならないよね
もう・・・
逃げ出したって何も生まれてこないよ
おそらく多分憎しみや後悔
間逆の展開目に見えてる だからこそ
しっかり自分持って!
正しい戦いはそう君の中で始まる
君ならどうする?もうギリギリじゃない
崩壊してしまう前にあるべき姿を
思い起こしてみてみなよ
tu she yan ye yi wei
shen kao
jin tao qie
he wu
tong zao fan
wu yi wei tao
jie ju you zhi zi gong
du shan guo qu zi fen she
zheng yu wang fu
man
qian luo yu wang
wei xian she hui zuo
jian he
shun wei jue jing zheng
he xue?
mu di wu
jin hua guo cheng jin
tui hua ren jian da
lu tou mi jian shi
mo ran li xiang miao
da chu lai
zheng zhan jun zhong shi
jun?
beng huai qian zi
si qi
shui zheng shui jian wei
tao chu he sheng
duo fen zeng hou hui
jian ni zhan kai mu jian
zi fen chi!
zheng zhan jun zhong shi
jun?
beng huai qian zi
si qi
tǔ shě yán yè yì wèi
shēn kǎo
jīn táo qiè
hé wú
tóng zǎo fǎn
wú yì wèi táo
jié jú yòu zhì zi gōng
dú shàn guò qù zì fēn shě
zhèng yù wàng fù
mǎn
qiàn luò yù wàng
wēi xiǎn shè huì zuò
jiān hé
shùn wèi jué jìng zhēng
hé xué?
mù dì wú
jìn huà guò chéng jīn
tuì huà rén jiān dá
lù tóu mí jiàn shī
mò rán lǐ xiǎng miáo
dá chū lái
zhèng zhàn jūn zhōng shǐ
jūn?
bēng huài qián zī
sī qǐ
shuí zhèng shuí jiān wéi
táo chū hé shēng
duō fēn zēng hòu huǐ
jiān nì zhǎn kāi mù jiàn
zì fēn chí!
zhèng zhàn jūn zhōng shǐ
jūn?
bēng huài qián zī
sī qǐ
FIGHT OR FLIGHT Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)