kong

空のコトバ
kong Lyrics

Song 空のコトバ
Artist 小林ゆう
Album YOU&YU
Download Image LRC TXT
[ti:空のコトバ 小林ゆう]
[ar:神圣十月]
[00:09.225] 雨の音は 空の语る
[00:11.512] 言叶のようだね
[00:13.928] 远い人に「ごめんね」って
[00:16.785] 缲り返している
[00:19.35] さよならさえ 云えなかった
[00:21.846] 遥かなる君よ
[00:23.701] きっとどこかで聴いてて
[00:30.574] Ah 言えなかった この想い
[00:36.379] 伝えたい 君に会いたい
[00:40.118] もう一度いつか
[00:43.733] 出会うために ここにいる
[00:52.469] I promise
[00:54.787] 约束する きっと强くなること
[01:02.174] 君がくれた爱を 生きる力にして
[01:07.369] 胸を张って また会えるように
[01:13.484] 风の音に立ち止まった
[01:16.990] 街の片隅で
[01:27.674] 振り向いても そこにはただ
[01:32.319] そよ风のかけら
[01:35.103] だけどそれはもしかしたら
[01:37.457] 远い君の声
[01:38.763] 「元気出して」と嗫く
[01:42.123] そうもし痛みを 知らないで
[01:47.352] 生きてたら 他人(びと)の痛みに
[01:55.328] ねぇ 気づけないね
[02:01.428] 无駄にしない 涙さえ
[02:09.817] ★I promise
[02:11.963] 约束する もっと辉くことを
[02:19.517] 二度と悔やまぬよう 今を抱いて行くよ
[02:31.403] 笑颜になり また走り出す
[02:57.261] 人は脆いけれど きっと强くなれるね
[03:06.996] 过ぎた日々をすべて 生きる力にして
[03:17.206] ★Repeat
[03:50.220] 胸を张って また会えるように
ti: kong xiao lin
ar: shen sheng shi yue
[00:09.225] yu yin kong yu
[00:11.512] yan ye
[00:13.928] yuan ren
[00:16.785] qiao fan
[00:19.35]  yun
[00:21.846] yao jun
[00:23.701] ting
[00:30.574] Ah yan xiang
[00:36.379] chuan jun hui
[00:40.118] yi du
[00:43.733] chu hui 
[00:52.469] I promise
[00:54.787] yue shu qiang
[01:02.174] jun ai sheng li
[01:07.369] xiong zhang hui
[01:13.484] feng yin li zhi
[01:16.990] jie pian yu
[01:27.674] zhen xiang 
[01:32.319] feng
[01:35.103]
[01:37.457] yuan jun sheng
[01:38.763] yuan qi chu nie
[01:42.123] tong zhi
[01:47.352] sheng ta ren tong
[01:55.328]  qi
[02:01.428] wu tuo lei
[02:09.817] I promise
[02:11.963] yue shu hui
[02:19.517] er du hui jin bao xing
[02:31.403] xiao yan zou chu
[02:57.261] ren cui qiang
[03:06.996] guo ri sheng li
[03:17.206] Repeat
[03:50.220] xiong zhang hui
ti: kōng xiǎo lín
ar: shén shèng shí yuè
[00:09.225] yǔ yīn kōng yǔ
[00:11.512] yán yè
[00:13.928] yuǎn rén
[00:16.785] qiāo fǎn
[00:19.35]  yún
[00:21.846] yáo jūn
[00:23.701] tīng
[00:30.574] Ah yán xiǎng
[00:36.379] chuán jūn huì
[00:40.118] yí dù
[00:43.733] chū huì 
[00:52.469] I promise
[00:54.787] yuē shù qiáng
[01:02.174] jūn ài shēng lì
[01:07.369] xiōng zhāng huì
[01:13.484] fēng yīn lì zhǐ
[01:16.990] jiē piàn yú
[01:27.674] zhèn xiàng 
[01:32.319] fēng
[01:35.103]
[01:37.457] yuǎn jūn shēng
[01:38.763] yuán qì chū niè
[01:42.123] tòng zhī
[01:47.352] shēng tā rén tòng
[01:55.328]  qì
[02:01.428] wú tuó lèi
[02:09.817] I promise
[02:11.963] yuē shù huī
[02:19.517] èr dù huǐ jīn bào xíng
[02:31.403] xiào yán zǒu chū
[02:57.261] rén cuì qiáng
[03:06.996] guò rì shēng lì
[03:17.206] Repeat
[03:50.220] xiōng zhāng huì
空のコトバ kong Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)