lv

旅のはじまり
lv Lyrics

Song 旅のはじまり
Artist 桑島法子
Album Character Song Best - en route
Download Image LRC TXT
[00:36.91]
[00:37.95] 知りたくて 歩き出していたの
[00:45.62] この長い道を
[00:50.65] いつか見た 夢は囁いてた
[00:58.12] 「ねえ、あなたは誰。」
[01:02.60]
[01:02.90] 出会い別れ 繰り返して
[01:09.69] 通り過ぎてく時の その中で
[01:15.56] 大切だと 思う人が
[01:22.18] 少しずつ 増えてゆく 暖かさ
[01:28.12] 力に 変わる
[01:34.62]
[01:35.02] 本当は 明日のことさえも
[01:42.35] ねえ 見えないけど
[01:47.60] 負けないで 歩き続けられる
[01:55.04] もう 一人じゃない
[02:00.67]
[02:24.61]
[02:25.06] 月の光 見つめながら
[02:31.69] ただ訳もなく 涙こぼれそう
[02:37.68] 運命だと 思う人が
[02:44.35] どこかで 私だけを待っている
[02:50.29] 会いたい 早く
[02:56.92]
[02:57.47] 懐かしい 声に包まれながら
[03:10.12] 少しだけ 生きている 意味を知る
[03:22.00] 遥かな 旅のはじまり
[03:32.24]
[03:41.67] --- Music ---
[03:53.17]
[03:54.30] 最後まで 夢はあきらめないで
[04:06.91] 鮮やかな 風を追いかけながら
[04:19.55] 信じてる 場所にたどり着きたい
[04:31.37] 遥かな 旅のはじまり
[04:45.10]
[05:16.50] ~終わり~
[05:22.02]
[00:36.91]
[00:37.95] zhi bu chu
[00:45.62] zhang dao
[00:50.65] jian meng nie
[00:58.12] shui.
[01:02.60]
[01:02.90] chu hui bie zao fan
[01:09.69] tong guo shi zhong
[01:15.56] da qie si ren
[01:22.18] shao zeng nuan
[01:28.12] li bian
[01:34.62]
[01:35.02] ben dang ming ri
[01:42.35] jian
[01:47.60] fu bu xu
[01:55.04] yi ren
[02:00.67]
[02:24.61]
[02:25.06] yue guang jian
[02:31.69] yi lei
[02:37.68] yun ming si ren
[02:44.35] si dai
[02:50.29] hui zao
[02:56.92]
[02:57.47] huai sheng bao
[03:10.12] shao sheng yi wei zhi
[03:22.00] yao lv
[03:32.24]
[03:41.67] Music
[03:53.17]
[03:54.30] zui hou meng
[04:06.91] xian feng zhui
[04:19.55] xin chang suo zhe
[04:31.37] yao lv
[04:45.10]
[05:16.50] zhong
[05:22.02]
[00:36.91]
[00:37.95] zhī bù chū
[00:45.62] zhǎng dào
[00:50.65] jiàn mèng niè
[00:58.12] shuí.
[01:02.60]
[01:02.90] chū huì bié zǎo fǎn
[01:09.69] tōng guò shí zhōng
[01:15.56] dà qiè sī rén
[01:22.18] shǎo zēng nuǎn
[01:28.12] lì biàn
[01:34.62]
[01:35.02] běn dāng míng rì
[01:42.35] jiàn
[01:47.60] fù bù xu
[01:55.04] yī rén
[02:00.67]
[02:24.61]
[02:25.06] yuè guāng jiàn
[02:31.69] yì lèi
[02:37.68] yùn mìng sī rén
[02:44.35] sī dài
[02:50.29] huì zǎo
[02:56.92]
[02:57.47] huái shēng bāo
[03:10.12] shǎo shēng yì wèi zhī
[03:22.00] yáo lǚ
[03:32.24]
[03:41.67] Music
[03:53.17]
[03:54.30] zuì hòu mèng
[04:06.91] xiān fēng zhuī
[04:19.55] xìn chǎng suǒ zhe
[04:31.37] yáo lǚ
[04:45.10]
[05:16.50] zhōng
[05:22.02]
旅のはじまり lv Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)