shou

手のひらのキセキ
shou Lyrics

Song 手のひらのキセキ
Artist ミルキィホームズ
Album Colourful Garden
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 太陽が帰っていく 
[00:07.46] じゃあまたね、みんなで見送ろう
[00:15.36]
[00:17.48] 「手のひらのキセキ」
[00:26.48]
[00:28.48] 夕焼け雲と群青のマーブル
[00:33.76] 帰り道のやさしい空気
[00:39.12] つないだ手 ぎゅっとココロもつなぐ
[00:44.14] 今日もありがとう
[00:48.84] 大好きな笑顔のとなりで 1日がキラキラ輝く
[00:59.42] 大人になっても こうしていたいね
[01:04.79] 約束だよ my friends
[01:10.18]
[01:12.34] 偶然のめぐりあいが 
[01:17.27] 運命をつくっているんだね
[01:22.61] みんなの今日の中の 
[01:27.73] いろんな瞬間にありがとう
[01:33.68] 手のひらのキセキ あったかいね
[01:39.84]
[01:48.67] きっとひとりじゃ心細くて
[01:53.54] 迷子みたい泣いてしまうよ
[01:59.07] 不思議だね ナゼかわかってたように
[02:04.03] ここに来れたの
[02:09.00] ヨロコビも悲しみも全部 
[02:13.53] 思い出と絆に変わってく
[02:18.91] いつだって一緒に これからも一緒に
[02:24.73] 歩いていこう my friends
[02:30.39]
[02:32.34] 太陽が帰っていく 
[02:37.30] じゃあまたね、明日もよろしく
[02:42.51] ココロにうれしい余韻 
[02:47.79] きっともっとたのしい毎日が
[02:53.10] 待っているの、わかる ホントだよ
[02:59.54]
[03:18.92] 偶然のめぐりあいが 
[03:23.94] 運命をつくっているんだね
[03:29.13] みんなの今日の中の 
[03:33.94] いろんな瞬間にありがとう
[03:39.56] つながっていくね
[03:44.82] 太陽が帰っていく 
[03:49.56] じゃあまたね、明日もよろしく
[03:54.88] ココロにうれしい余韻 
[04:00.22] きっともっとたのしい毎日へ
[04:05.33] 手のひらのキセキ 連れていこう
[04:12.44]
[04:18.44] 【 おわり 】
[00:00.00] tai yang gui 
[00:07.46] jian song
[00:15.36]
[00:17.48] shou
[00:26.48]
[00:28.48] xi shao yun qun qing
[00:33.76] gui dao kong qi
[00:39.12] shou 
[00:44.14] jin ri
[00:48.84] da hao xiao yan  1 ri hui
[00:59.42] da ren 
[01:04.79] yue shu  my friends
[01:10.18]
[01:12.34] ou ran 
[01:17.27] yun ming
[01:22.61] jin ri zhong 
[01:27.73] shun jian
[01:33.68] shou 
[01:39.84]
[01:48.67] xin xi
[01:53.54] mi zi qi
[01:59.07] bu si yi 
[02:04.03] lai
[02:09.00] bei quan bu 
[02:13.53] si chu ban bian
[02:18.91] yi xu  yi xu
[02:24.73] bu  my friends
[02:30.39]
[02:32.34] tai yang gui 
[02:37.30] ming ri
[02:42.51] yu yun 
[02:47.79] mei ri
[02:53.10] dai 
[02:59.54]
[03:18.92] ou ran 
[03:23.94] yun ming
[03:29.13] jin ri zhong 
[03:33.94] shun jian
[03:39.56]
[03:44.82] tai yang gui 
[03:49.56] ming ri
[03:54.88] yu yun 
[04:00.22] mei ri
[04:05.33] shou  lian
[04:12.44]
[04:18.44]
[00:00.00] tài yáng guī 
[00:07.46] jiàn sòng
[00:15.36]
[00:17.48] shǒu
[00:26.48]
[00:28.48] xī shāo yún qún qīng
[00:33.76] guī dào kōng qì
[00:39.12] shǒu 
[00:44.14] jīn rì
[00:48.84] dà hǎo xiào yán  1 rì huī
[00:59.42] dà rén 
[01:04.79] yuē shù  my friends
[01:10.18]
[01:12.34] ǒu rán 
[01:17.27] yùn mìng
[01:22.61] jīn rì zhōng 
[01:27.73] shùn jiān
[01:33.68] shǒu 
[01:39.84]
[01:48.67] xīn xì
[01:53.54] mí zi qì
[01:59.07] bù sī yì 
[02:04.03] lái
[02:09.00] bēi quán bù 
[02:13.53] sī chū bàn biàn
[02:18.91] yī xù  yī xù
[02:24.73] bù  my friends
[02:30.39]
[02:32.34] tài yáng guī 
[02:37.30] míng rì
[02:42.51] yú yùn 
[02:47.79] měi rì
[02:53.10] dài 
[02:59.54]
[03:18.92] ǒu rán 
[03:23.94] yùn mìng
[03:29.13] jīn rì zhōng 
[03:33.94] shùn jiān
[03:39.56]
[03:44.82] tài yáng guī 
[03:49.56] míng rì
[03:54.88] yú yùn 
[04:00.22] měi rì
[04:05.33] shǒu  lián
[04:12.44]
[04:18.44]
手のひらのキセキ shou Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)