ให้แม่
Lyrics

Song ให้แม่
Artist Ben Bizzy
Artist Lazyloxy
Album ให้แม่
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作词 : Narabordee Sriroengla/Pathomphop Poonklan
[00:01.00] 作曲 : Narabordee Sriroengla/Juthapat Pontan
[00:12.58] กูแค่อยากจะร้องเพลงแร็พ
[00:15.06] เพื่อให้แม่อยู่สบาย
[00:16.75] กูแค่อยากจะร้องเพลงนี้
[00:18.26] เพื่อบอกแม่ว่า ไม่ต้องไปอาย
[00:20.02] กูแค่อยากจะแร็พเพลงนี้
[00:21.61] เพื่อบอกกับแม่ เราต้องสบาย
[00:23.53] กูแค่อยากให้แม่ไปโม้ว่า
[00:25.33] เด็กคนนี้ นี่แหละลูกชาย
[00:27.34] กูแค่อยากจะร้องเพลงแร็พ
[00:29.57] เพื่อให้แม่อยู่สบาย
[00:31.04] กูแค่อยากจะร้องเพลงนี้
[00:32.39] เพื่อบอกแม่ว่า ไม่ต้องไปอาย
[00:34.42] กูแค่อยากจะแร็พเพลงนี้
[00:36.23] เพื่อบอกกับแม่ เราต้องสบาย
[00:37.88] กูแค่อยากให้แม่ไปโม้ว่า
[00:39.58] เด็กคนนี้ นี่แหละลูกชาย
[00:41.86] ไม่ได้เป็นหมอ หรือเป็นทนาย เย้
[00:44.99] ตามทีหัวใจเคยหวัง
[00:46.15] ก็จนวันนี้ยังเป็นลูกชาย เย้
[00:48.18] ที่ยังคงเดินตามฝัน
[00:49.56] ก็ต้องขอโทษที ก็รู้ว่ามันไม่ดี
[00:51.27] แต่จะพูดกี่ที มันก็ยังไม่ฟัง
[00:53.15] เส้นทางนี้มันก็มีบางที
[00:54.83] ที่กูอาจจะต้องเมาไปวันๆ
[00:56.67] กูต้องการฝัน กูต้องไปต่อ
[00:58.35] ถ้ามันเหน็ดเหนื่อย ก็มาทองหล่อ
[01:00.07] ไม่เอาเพื่อนใหม่ กูเซย์โนโน
[01:01.82] กูไม่เคยลืม กูไม่ได้ ขก.
[01:03.61] ถ้าไม่ได้บ้าน กูไม่ซื้อทอง
[01:05.46] หาได้กี่ล้าน มันก็ไม่พอ
[01:07.28] ยังไม่ซื้อรถ เอาแค่แก๊รปพอ
[01:09.16] อีกไม่นานเกินขอให้แม่รอ
[01:11.00] แม่บอกลูกชายเป็นดาว
[01:12.62] หน้าที่ของเราต้องฉายแสง
[01:14.44] ทั้งชีวิตมีแค่เลข 93
[01:16.76] ในขนาดคนอื่นอยู่มาตั้งหลายแก๊ง
[01:18.84] บอกแม่อย่าไปโกรธเขาเลย
[01:20.52] ที่เขานินทาไอ้เบนแม่งเฟค
[01:22.42] ก็ทั้งชีวิตที่พวกมันใช้มา ไม่มีราคาให้ flex
[01:25.62] กูแค่อยากจะร้องเพลงแร็พ
[01:26.49] เพื่อให้แม่อยู่สบาย
[01:28.22] กูแค่อยากจะร้องเพลงนี้
[01:29.73] เพื่อบอกแม่ว่า ไม่ต้องไปอาย
[01:31.72] กูแค่อยากจะแร็พเพลงนี้
[01:33.26] เพื่อบอกกับแม่ เราต้องสบาย
[01:35.21] กูแค่อยากให้แม่ไปโม้ว่า
[01:36.86] เด็กคนนี้ นี่แหละลูกชาย
[01:39.13] กูแค่อยากจะร้องเพลงแร็พ
[01:40.95] เพื่อให้แม่อยู่สบาย
[01:42.75] กูแค่อยากจะร้องเพลงนี้
[01:44.04] เพื่อบอกแม่ว่า ไม่ต้องไปอาย
[01:45.97] กูแค่อยากจะแร็พเพลงนี้
[01:47.51] เพื่อบอกกับแม่ เราต้องสบาย
[01:49.45] กูแค่อยากให้แม่ไปโม้ว่า
[01:51.23] เด็กคนนี้ นี่แหละลูกชาย
[01:53.37] แม้ไม่มีเท่าเขา อยากให้เข้าใจบ้าง
[01:56.06] ทำอาชีพรับจ้าง ใครจะว่าก็ช่าง
[01:57.43] ลูกแม่มีโชค เหมือนว่าโลกกลับด้าน
[01:59.14] แม่ดีใจไหม ตอนที่เราได้บ้าน
[02:00.81] มี family ที่อยู่บนบ่า
[02:03.05] กูจะไม่จน แม้คนจะด่า
[02:04.71] กูจะปีนขึ้นไปบนฟ้า
[02:06.49] แม้ทุกๆวัน ต้องเหนื่อย ต้องล้า
[02:08.44] ตราบใดที่กูยังไม่ตาย
[02:10.85] แม่ต้องได้สบาย กูต้องการแค่นั้น
[02:12.33] ตอนที่กูนั้นยังไม่โฟลว์
[02:14.09] แบงค์พันกองโต คงเป็นแค่ฝัน
[02:16.14] แค่นี้มันก็ยังไม่พอ
[02:17.91] คนที่ยังไม่นอนมันต้องมีแค่ฉัน
[02:19.80] ไม่ต้องกลัวผมจะดูแล
[02:20.86] แม่ไม่ต้องแก้อะไรทั้งนั้น
[02:23.67] ตอนที่กูล้มกูแม่งโคตรเดียวดาย
[02:25.35] มองคนมากมายที่พร้อมจะจากไป
[02:27.27] แม่ยังคงเฝ้ารอดูลูกชาย
[02:28.84] แม่ห่วงแทบตาย but now เราห่างไกล
[02:30.74] LAZYLOXY
[02:32.47] ก็แค่ท็อปลูกแม่ไม่ว่าอย่างไร
[02:34.44] ไม่ต้องห่วงครับแม่ผมจะเอาเงินกลับไป
[02:37.31] กูแค่อยากจะร้องเพลงแร็พ
[02:38.33] เพื่อให้แม่อยู่สบาย
[02:39.86] กูแค่อยากจะร้องเพลงนี้
[02:41.25] เพื่อบอกแม่ว่า ไม่ต้องไปอาย
[02:43.23] กูแค่อยากจะแร็พเพลงนี้
[02:44.79] เพื่อบอกกับแม่ เราต้องสบาย
[02:46.75] กูแค่อยากให้แม่ไปโม้ว่า
[02:48.51] เด็กคนนี้ นี่แหละลูกชาย
[02:50.53] กูแค่อยากจะร้องเพลงแร็พ
[02:52.57] เพื่อให้แม่อยู่สบาย
[02:54.05] กูแค่อยากจะร้องเพลงนี้
[02:55.55] เพื่อบอกแม่ว่า ไม่ต้องไปอาย
[02:57.48] กูแค่อยากจะแร็พเพลงนี้
[02:59.10] เพื่อบอกกับแม่ เราต้องสบาย
[03:00.99] กูแค่อยากให้แม่ไปโม้ว่า
[03:02.76] เด็กคนนี้ นี่แหละลูกชาย
[03:05.28]
[00:00.00] zuo ci : Narabordee Sriroengla Pathomphop Poonklan
[00:01.00] zuo qu : Narabordee Sriroengla Juthapat Pontan
[00:12.58]
[00:15.06]
[00:16.75]
[00:18.26]
[00:20.02]
[00:21.61]
[00:23.53]
[00:25.33]
[00:27.34]
[00:29.57]
[00:31.04]
[00:32.39]
[00:34.42]
[00:36.23]
[00:37.88]
[00:39.58]
[00:41.86]
[00:44.99]
[00:46.15]
[00:48.18]
[00:49.56]
[00:51.27]
[00:53.15]
[00:54.83]
[00:56.67]
[00:58.35]
[01:00.07]
[01:01.82] .
[01:03.61]
[01:05.46]
[01:07.28]
[01:09.16]
[01:11.00]
[01:12.62]
[01:14.44] 93
[01:16.76]
[01:18.84]
[01:20.52]
[01:22.42] flex
[01:25.62]
[01:26.49]
[01:28.22]
[01:29.73]
[01:31.72]
[01:33.26]
[01:35.21]
[01:36.86]
[01:39.13]
[01:40.95]
[01:42.75]
[01:44.04]
[01:45.97]
[01:47.51]
[01:49.45]
[01:51.23]
[01:53.37]
[01:56.06]
[01:57.43]
[01:59.14]
[02:00.81] family
[02:03.05]
[02:04.71]
[02:06.49]
[02:08.44]
[02:10.85]
[02:12.33]
[02:14.09]
[02:16.14]
[02:17.91]
[02:19.80]
[02:20.86]
[02:23.67]
[02:25.35]
[02:27.27]
[02:28.84] but now
[02:30.74] LAZYLOXY
[02:32.47]
[02:34.44]
[02:37.31]
[02:38.33]
[02:39.86]
[02:41.25]
[02:43.23]
[02:44.79]
[02:46.75]
[02:48.51]
[02:50.53]
[02:52.57]
[02:54.05]
[02:55.55]
[02:57.48]
[02:59.10]
[03:00.99]
[03:02.76]
[03:05.28]
[00:00.00] zuò cí : Narabordee Sriroengla Pathomphop Poonklan
[00:01.00] zuò qǔ : Narabordee Sriroengla Juthapat Pontan
[00:12.58]
[00:15.06]
[00:16.75]
[00:18.26]
[00:20.02]
[00:21.61]
[00:23.53]
[00:25.33]
[00:27.34]
[00:29.57]
[00:31.04]
[00:32.39]
[00:34.42]
[00:36.23]
[00:37.88]
[00:39.58]
[00:41.86]
[00:44.99]
[00:46.15]
[00:48.18]
[00:49.56]
[00:51.27]
[00:53.15]
[00:54.83]
[00:56.67]
[00:58.35]
[01:00.07]
[01:01.82] .
[01:03.61]
[01:05.46]
[01:07.28]
[01:09.16]
[01:11.00]
[01:12.62]
[01:14.44] 93
[01:16.76]
[01:18.84]
[01:20.52]
[01:22.42] flex
[01:25.62]
[01:26.49]
[01:28.22]
[01:29.73]
[01:31.72]
[01:33.26]
[01:35.21]
[01:36.86]
[01:39.13]
[01:40.95]
[01:42.75]
[01:44.04]
[01:45.97]
[01:47.51]
[01:49.45]
[01:51.23]
[01:53.37]
[01:56.06]
[01:57.43]
[01:59.14]
[02:00.81] family
[02:03.05]
[02:04.71]
[02:06.49]
[02:08.44]
[02:10.85]
[02:12.33]
[02:14.09]
[02:16.14]
[02:17.91]
[02:19.80]
[02:20.86]
[02:23.67]
[02:25.35]
[02:27.27]
[02:28.84] but now
[02:30.74] LAZYLOXY
[02:32.47]
[02:34.44]
[02:37.31]
[02:38.33]
[02:39.86]
[02:41.25]
[02:43.23]
[02:44.79]
[02:46.75]
[02:48.51]
[02:50.53]
[02:52.57]
[02:54.05]
[02:55.55]
[02:57.48]
[02:59.10]
[03:00.99]
[03:02.76]
[03:05.28]
ให้แม่  Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)