Sotqin

Sotqin Lyrics

Song Sotqin
Artist Batur Xon
Album Sotqin
Download Image LRC TXT
[00:00.000] Popuri
[00:01.200] Botir Xon
[00:02.000] ***
[00:02.040] Ket, ket, ko’rmayin san kabi sotqin
[00:05.410] San mani aldading, sochingga osding
[00:09.160] Ket, ket, ko’rmayin san kabi sotqin
[00:12.790] San mani aldading, sochingga osding
[00:17.700] ***
[00:31.160] Osmonda oy, yulduz qancha
[00:35.040] Sana, mani dardim shuncha
[00:38.660] Osmonda oy, yulduz qancha
[00:42.330] Sana, mani dardim shuncha
[00:46.250] Ochilmag’an qani g’uncha
[00:49.790] Yaqding mani, mani buncha
[00:53.540] Ochilmag’an qani g’uncha
[00:57.160] Yaqding mani, mani buncha
[01:01.250] ***
[01:02.750] Ket, ket, ko’rmayin san kabi sotqin
[01:06.330] San mani aldading, sochingga osding
[01:10.160] Ket, ket, ko’rmayin san kabi sotqin
[01:13.700] San mani aldading, sochingga osding
[01:17.790] ***
[01:32.370] Osmonda oy, yulduz qancha
[01:36.160] Sana, mani dardim shuncha
[01:39.620] Osmonda oy, yulduz qancha
[01:43.370] Sana, mani dardim shuncha
[01:47.040] Ochilmag’an qani g’uncha
[01:50.700] Yaqding mani, mani buncha
[01:54.450] Ochilmag’an qani g’uncha
[01:58.120] Yaqding mani, mani buncha
[02:01.660] ***
[02:03.700] Ket, ket, ko’rmayin san kabi sotqin
[02:07.330] San mani aldading, sochingga osding
[02:11.040] Ket, ket, ko’rmayin san kabi sotqin
[02:14.660] San mani aldading, sochingga osding
[02:19.580] ***
[02:33.200] Ket, ket, ko’rmayin san kabi sotqin
[02:36.910] San mani aldading, sochingga osding
[02:40.700] Ket, ket, ko’rmayin san kabi sotqin
[02:44.250] San mani aldading, sochingga osding
[00:00.000] Popuri
[00:01.200] Botir Xon
[00:02.000]
[00:02.040] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[00:05.410] San mani aldading, sochingga osding
[00:09.160] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[00:12.790] San mani aldading, sochingga osding
[00:17.700]
[00:31.160] Osmonda oy, yulduz qancha
[00:35.040] Sana, mani dardim shuncha
[00:38.660] Osmonda oy, yulduz qancha
[00:42.330] Sana, mani dardim shuncha
[00:46.250] Ochilmag' an qani g' uncha
[00:49.790] Yaqding mani, mani buncha
[00:53.540] Ochilmag' an qani g' uncha
[00:57.160] Yaqding mani, mani buncha
[01:01.250]
[01:02.750] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[01:06.330] San mani aldading, sochingga osding
[01:10.160] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[01:13.700] San mani aldading, sochingga osding
[01:17.790]
[01:32.370] Osmonda oy, yulduz qancha
[01:36.160] Sana, mani dardim shuncha
[01:39.620] Osmonda oy, yulduz qancha
[01:43.370] Sana, mani dardim shuncha
[01:47.040] Ochilmag' an qani g' uncha
[01:50.700] Yaqding mani, mani buncha
[01:54.450] Ochilmag' an qani g' uncha
[01:58.120] Yaqding mani, mani buncha
[02:01.660]
[02:03.700] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[02:07.330] San mani aldading, sochingga osding
[02:11.040] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[02:14.660] San mani aldading, sochingga osding
[02:19.580]
[02:33.200] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[02:36.910] San mani aldading, sochingga osding
[02:40.700] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[02:44.250] San mani aldading, sochingga osding
[00:00.000] Popuri
[00:01.200] Botir Xon
[00:02.000]
[00:02.040] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[00:05.410] San mani aldading, sochingga osding
[00:09.160] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[00:12.790] San mani aldading, sochingga osding
[00:17.700]
[00:31.160] Osmonda oy, yulduz qancha
[00:35.040] Sana, mani dardim shuncha
[00:38.660] Osmonda oy, yulduz qancha
[00:42.330] Sana, mani dardim shuncha
[00:46.250] Ochilmag' an qani g' uncha
[00:49.790] Yaqding mani, mani buncha
[00:53.540] Ochilmag' an qani g' uncha
[00:57.160] Yaqding mani, mani buncha
[01:01.250]
[01:02.750] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[01:06.330] San mani aldading, sochingga osding
[01:10.160] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[01:13.700] San mani aldading, sochingga osding
[01:17.790]
[01:32.370] Osmonda oy, yulduz qancha
[01:36.160] Sana, mani dardim shuncha
[01:39.620] Osmonda oy, yulduz qancha
[01:43.370] Sana, mani dardim shuncha
[01:47.040] Ochilmag' an qani g' uncha
[01:50.700] Yaqding mani, mani buncha
[01:54.450] Ochilmag' an qani g' uncha
[01:58.120] Yaqding mani, mani buncha
[02:01.660]
[02:03.700] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[02:07.330] San mani aldading, sochingga osding
[02:11.040] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[02:14.660] San mani aldading, sochingga osding
[02:19.580]
[02:33.200] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[02:36.910] San mani aldading, sochingga osding
[02:40.700] Ket, ket, ko' rmayin san kabi sotqin
[02:44.250] San mani aldading, sochingga osding
Sotqin Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)