Dard Mongo

Dard Mongo Lyrics

Song Dard Mongo
Artist Batur Xon
Album Dard Mongo
Download Image LRC TXT
[00:09.93] Dard Mango
[00:12.16] Sen bo'xkiga borixing dard mango
[00:15.96] Baxkilarni oylaxing dard mango
[00:19.95] Qo'llaringni uzat jonim ber mango
[00:23.48] Ber ber ber ber mango
[00:42.23] Jo'nim endi man kirgokta san yiroqta
[00:45.97] Ne qilay sen dengiz u man qirgokta
[00:50.30] Hayo'timiz esli ozi bir sinakta
[00:54.7] Ekkimiz ham ular xu tozahta
[00:58.17] Jo'nim endi man firoqta san yiroqta
[01:01.87] Ne qilay sen dengiz u man kirgoqta
[01:06.22] Hayo'timiz esli ozi bir sinohta
[01:10.7] Ekkimiz ham ular koygan shu tuzoqdaa
[01:13.76] Dard mango
[01:16.28] Sen bo'xkaga borixing dard mango
[01:20.13] Bo'xkilarni oylaxing ham dard mango
[01:24.32] Qo'llaringni uzart jonim ber mango
[01:27.62] Ber ber ber ber mango
[01:30.20] Dard Mango
[01:32.12] San bo'xkaga borixing dard mango
[01:36.21] Bo'xqilarni oylaxing hem dard mango
[01:40.24] Qo'llaring ni uzart jonim ber mango
[01:43.59] Ber ber ber ber mango
[02:02.38] Qo'lim qozsam yatmadema qollaringa
[02:05.99] Qar yomgirlar yogawirdi yollaringa
[02:10.2] Ghem endi uhlar sebeb minig o'hlarima
[02:14.6] Daryo bo'lar jonim kozing yashlaringa
[02:18.27] Qo'lim qozsam yatmadema qollaringa
[02:22.9] Qor yomgirlar yogawirdi yollaringa
[02:26.11] Ghem endi uhlar sebeb meni o'hlarima
[02:30.17] Daryo bo'ldi jonim kozing yashlaringa
[02:34.13] Dard mango
[02:36.16] Sen bo'xkaga borixing dard mango
[02:39.99] Bo'xqalarni oylaxing hem dard mango
[02:44.12] Qo'llaringni uzart jonim ber mango
[02:47.63] Ber ber ber ber mango
[02:50.16] Dard mango
[02:52.5] Sen boxkaga borixing dard mango
[02:56.10] Bo'xqalarni oylaxing ham dard mango
[03:00.6] Qo'llaringni uzart jonim ber mango
[03:03.64] Ber ber ber ber mango
[03:21.96] Dard mango
[03:23.91] Sen bo'xqaga borixing dard mango
[03:28.0] Bo'xqalarni oylaxing hem dard mango
[03:31.97] Qo'llaringni uzart jonim ber mango
[03:35.63] Ber ber ber ber mango
[03:37.75] Dard mango
[03:40.20] Sen boxkaga borixing dard mango
[03:44.16] Bo'xqalarni oylaxing hem dard mango
[03:48.25] Qo'llaringni uzart jonim ber mango
[03:51.40] Ber ber ber ber mango
Dard Mongo Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)