Қинайсың неге
Lyrics

Song Қинайсың неге
Artist Nursultan Nurberdiev
Album Қинайсың неге
Download Image LRC TXT
[00:00.000] 作词 : Jahongir-Foziljonov
[00:33.348]
[00:37.599] Sayın dala qırmızı gülintek sağanğan ajïyam,
[00:42.092] Atıraptı aq bultta jürsek ol sağan salğan uyam。
[00:46.339] Aq kememen älemdi Aynalsam Sensiñ qaytar jağam,
[00:50.091] Meniñ äli bärisen Jayında Sayraptur bar sanam。
[00:54.641] Baqqusıña meni bala da ,
[00:56.650] Tün uyqımdı urla, urla,
[00:58.794] Mendegi tïip pernege ,
[01:00.289] Qïnaysıñ sen nege,
[01:01.534] Qaraqat közderiñ men ,
[01:03.029] Nege közderiñ men?
[01:19.287]
[01:20.534] Sendey sulw, sendey näzik jan körmeppin mülde!
[01:22.531] Aq tüsterge aqtarılğan batqan aylı tünde,
[01:24.787] Jäne künnen künge, Jaqın bolıp kelesiñ,
[01:26.784] Jar ğıp alar edim jüregiñiz erikberse,
[01:29.034] Izdemesem kelerme ediñ,bizde deotaw bar,
[01:31.290] Ekewmizdiñ boyımızda twlağan qanbar.
[01:33.540] Dayınsıñ ba samğawıma salqın samalkeşte
[01:35.284] Kel ekewmiz terbeleyik minip mersedeske!
[01:37.623] Sayın dala qırmızı gülintek sağanğan ajïyam,
[01:42.471] Atıraptı aq bultta jürsek ol sağan salğan uyam。
[01:46.977] Aq kememen älemdi Aynalsam Sensiñ qaytar jağam,
[01:50.724] Meniñ äli bärisen Jayında Sayraptur bar sanam。
[01:55.619] Baqqusıña meni bala da ,
[01:57.870] Tün uyqımdı urla, urla,
[02:00.021] Mendegi tïip pernege ,
[02:01.021] Qïnaysıñ sen nege,
[02:02.518] Qaraqat közderiñ men ,
[02:03.774] Nege közderiñ men?
[02:20.768]
[02:21.566] Sendey sulw, sendey näzik jan körmeppin mülde!
[02:23.816] Aq tüsterge aqtarılğan batqan aylı tünde,
[02:26.070] Jäne künnen künge, Jaqın bolıp kelesiñ,
[02:28.322] Jar ğıp alar edim jüregiñiz erikberse,
[02:30.316] Izdemesem kelerme ediñ,bizde deotaw bar,
[02:32.816] Ekewmizdiñ boyımızda twlağan qanbar.
[02:34.827] Dayınsıñ ba samğawıma salqın samalkeşte
[02:44.822] Kel ekewmiz terbeleyik minip mersedeske!
[02:46.822] A-ayyub
[00:00.000] zuo ci : JahongirFoziljonov
[00:33.348]
[00:37.599] Say n dala q rm z gü lintek sa an an aj yam,
[00:42.092] At rapt aq bultta jü rsek ol sa an sal an uyam.
[00:46.339] Aq kememen lemdi Aynalsam Sensi qaytar ja am,
[00:50.091] Meni li b risen Jay nda Sayraptur bar sanam.
[00:54.641] Baqqus a meni bala da ,
[00:56.650] Tü n uyq md urla, urla,
[00:58.794] Mendegi t ip pernege ,
[01:00.289] Q nays sen nege,
[01:01.534] Qaraqat k zderi men ,
[01:03.029] Nege k zderi men?
[01:19.287]
[01:20.534] Sendey sulw, sendey n zik jan k rmeppin mü lde!
[01:22.531] Aq tü sterge aqtar l an batqan ayl tü nde,
[01:24.787] J ne kü nnen kü nge, Jaq n bol p kelesi,
[01:26.784] Jar p alar edim jü regi iz erikberse,
[01:29.034] Izdemesem kelerme edi, bizde deotaw bar,
[01:31.290] Ekewmizdi boy m zda twla an qanbar.
[01:33.540] Day ns ba sam aw ma salq n samalke te
[01:35.284] Kel ekewmiz terbeleyik minip mersedeske!
[01:37.623] Say n dala q rm z gü lintek sa an an aj yam,
[01:42.471] At rapt aq bultta jü rsek ol sa an sal an uyam.
[01:46.977] Aq kememen lemdi Aynalsam Sensi qaytar ja am,
[01:50.724] Meni li b risen Jay nda Sayraptur bar sanam.
[01:55.619] Baqqus a meni bala da ,
[01:57.870] Tü n uyq md urla, urla,
[02:00.021] Mendegi t ip pernege ,
[02:01.021] Q nays sen nege,
[02:02.518] Qaraqat k zderi men ,
[02:03.774] Nege k zderi men?
[02:20.768]
[02:21.566] Sendey sulw, sendey n zik jan k rmeppin mü lde!
[02:23.816] Aq tü sterge aqtar l an batqan ayl tü nde,
[02:26.070] J ne kü nnen kü nge, Jaq n bol p kelesi,
[02:28.322] Jar p alar edim jü regi iz erikberse,
[02:30.316] Izdemesem kelerme edi, bizde deotaw bar,
[02:32.816] Ekewmizdi boy m zda twla an qanbar.
[02:34.827] Day ns ba sam aw ma salq n samalke te
[02:44.822] Kel ekewmiz terbeleyik minip mersedeske!
[02:46.822] Aayyub
[00:00.000] zuò cí : JahongirFoziljonov
[00:33.348]
[00:37.599] Say n dala q rm z gü lintek sa an an aj yam,
[00:42.092] At rapt aq bultta jü rsek ol sa an sal an uyam.
[00:46.339] Aq kememen lemdi Aynalsam Sensi qaytar ja am,
[00:50.091] Meni li b risen Jay nda Sayraptur bar sanam.
[00:54.641] Baqqus a meni bala da ,
[00:56.650] Tü n uyq md urla, urla,
[00:58.794] Mendegi t ip pernege ,
[01:00.289] Q nays sen nege,
[01:01.534] Qaraqat k zderi men ,
[01:03.029] Nege k zderi men?
[01:19.287]
[01:20.534] Sendey sulw, sendey n zik jan k rmeppin mü lde!
[01:22.531] Aq tü sterge aqtar l an batqan ayl tü nde,
[01:24.787] J ne kü nnen kü nge, Jaq n bol p kelesi,
[01:26.784] Jar p alar edim jü regi iz erikberse,
[01:29.034] Izdemesem kelerme edi, bizde deotaw bar,
[01:31.290] Ekewmizdi boy m zda twla an qanbar.
[01:33.540] Day ns ba sam aw ma salq n samalke te
[01:35.284] Kel ekewmiz terbeleyik minip mersedeske!
[01:37.623] Say n dala q rm z gü lintek sa an an aj yam,
[01:42.471] At rapt aq bultta jü rsek ol sa an sal an uyam.
[01:46.977] Aq kememen lemdi Aynalsam Sensi qaytar ja am,
[01:50.724] Meni li b risen Jay nda Sayraptur bar sanam.
[01:55.619] Baqqus a meni bala da ,
[01:57.870] Tü n uyq md urla, urla,
[02:00.021] Mendegi t ip pernege ,
[02:01.021] Q nays sen nege,
[02:02.518] Qaraqat k zderi men ,
[02:03.774] Nege k zderi men?
[02:20.768]
[02:21.566] Sendey sulw, sendey n zik jan k rmeppin mü lde!
[02:23.816] Aq tü sterge aqtar l an batqan ayl tü nde,
[02:26.070] J ne kü nnen kü nge, Jaq n bol p kelesi,
[02:28.322] Jar p alar edim jü regi iz erikberse,
[02:30.316] Izdemesem kelerme edi, bizde deotaw bar,
[02:32.816] Ekewmizdi boy m zda twla an qanbar.
[02:34.827] Day ns ba sam aw ma salq n samalke te
[02:44.822] Kel ekewmiz terbeleyik minip mersedeske!
[02:46.822] Aayyub
Қинайсың неге  Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)