อยากมีเเฟนเเล้ว
Lyrics

Song อยากมีเเฟนเเล้ว
Artist Lipta
Artist Lazyloxy
Album อยากมีเเฟนเเล้ว
Download Image LRC TXT
[00:00.000] 作词 : Lipta/Lazyloxy
[00:01.000] 作曲 : Lipta
[00:07.355] คุณเเละคุณ และคุณเท่านั่น
[00:10.203] ที่ทำให้ผมนั้นสตั้นอยู่ตรงนี้
[00:14.310] คุณเเละคุณ และคุณเท่านั่น
[00:17.150] ที่ทำให้ผมนั้นอึ้งเป็นอยู่นาที
[00:21.264] คุณเเละคุณ และคุณเท่านั่น
[00:24.125] ทำให้อยากรู้ว่าคุณยังโสดอยู่ไหม
[00:28.222] คุณเเละคุณ และคุณน่ารักเกินกว่าใคร
[00:33.808] ผมอยู่คนเดียวมาตั้งนานหลายปี
[00:37.206] เเต่ถ้ามีคุณมาอยู่ด้วยกันก็ดี
[00:40.788] ผมคิดว่ามันจะยิ่งดี ถ้าเราได้รู้จักกันมากกว่านี้
[00:47.761] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[00:51.251] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[00:54.744] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[00:58.200] อยากมีเเฟนเเล้ว ถ้าเป็นคุณก็คงดี
[01:01.724] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[01:05.107] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[01:08.618] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[01:12.089] อยากมีเเฟนเเล้ว ถ้าเป็นคุณก็คงดี
[01:16.961] คุณเเละคุณ และคุณเท่านั่น
[01:19.803] ทำให้อยากรู้ว่าคุณยังโสดอยู่ไหม
[01:23.905] คุณเเละคุณ และคุณน่ารักเกินกว่าใคร
[01:29.450] ผมอยู่คนเดียวมาตั้งนานหลายปี
[01:32.865] เเต่ถ้ามีคุณมาอยู่ด้วยกันก็ดี
[01:36.441] ผมคิดว่ามันจะยิ่งดี ถ้าเราได้รู้จักกันมากกว่านี้
[01:43.456] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[01:46.901] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[01:50.383] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[01:53.877] อยากมีเเฟนเเล้ว ถ้าเป็นคุณก็คงดี
[01:57.376] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[02:00.800] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[02:04.232] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[02:07.768] อยากมีเเฟนเเล้ว ถ้าเป็นคุณก็คงดี
[02:12.154] คุณน่ารักสุดๆใจผมเต้นแรงไม่หยุด
[02:15.370] แต่แค่เดินผ่านมาผมจ้องจนตาจะหลุด
[02:19.080] ยิ้มหวานเหลือเกินเล่นซะผมเขินแทบมุด
[02:22.610] ผมนึกว่านางฟ้ามาอยู่บนโลกมนุษย์
[02:25.923] แล้วถ้าหากว่าคุณไม่มีใครจองไว้
[02:28.002] เรามาคุยกันมาดิ่แล้วคุณกล้าลองไหม
[02:29.715] เพราะว่าคุณต้องตาเลยไม่ว่าตอนไหน
[02:31.476] คุณก็ดูเจิดจ้ายิ่งกว่าแสง Warm Light
[02:33.926] มีอะไรจะหามาให้เลย If you want
[02:36.526] คุยก่อนไหมแล้วเราค่อยคบเมื่อตอนคุณพร้อม
[02:39.187] ผมอยู่คนเดียวมาตั้งนานหลายปี
[02:42.456] เเต่ถ้ามีคุณมาอยู่ด้วยกันก็ดี
[02:45.986] ผมคิดว่ามันจะยิ่งดี ถ้าเราได้รู้จักกันมากกว่านี้
[02:54.763] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[02:58.204] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:01.668] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:05.064] อยากมีเเฟนเเล้ว ถ้าเป็นคุณก็คงดี
[03:08.657] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:12.101] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:15.620] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:19.048] อยากมีเเฟนเเล้ว ถ้าเป็นคุณก็คงดี
[03:22.625] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:26.019] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:29.480] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:32.925] อยากมีเเฟนเเล้ว ถ้าเป็นคุณก็คงดี
[03:36.526] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:39.887] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:43.399] อยากมีเเฟนเเล้ว สักที
[03:46.940] อยากมีเเฟนเเล้ว ถ้าเป็นคุณก็คงดี
[00:00.000] zuo ci : Lipta Lazyloxy
[00:01.000] zuo qu : Lipta
[00:07.355]
[00:10.203]
[00:14.310]
[00:17.150]
[00:21.264]
[00:24.125]
[00:28.222]
[00:33.808]
[00:37.206]
[00:40.788]
[00:47.761]
[00:51.251]
[00:54.744]
[00:58.200]
[01:01.724]
[01:05.107]
[01:08.618]
[01:12.089]
[01:16.961]
[01:19.803]
[01:23.905]
[01:29.450]
[01:32.865]
[01:36.441]
[01:43.456]
[01:46.901]
[01:50.383]
[01:53.877]
[01:57.376]
[02:00.800]
[02:04.232]
[02:07.768]
[02:12.154]
[02:15.370]
[02:19.080]
[02:22.610]
[02:25.923]
[02:28.002]
[02:29.715]
[02:31.476] Warm Light
[02:33.926] If you want
[02:36.526]
[02:39.187]
[02:42.456]
[02:45.986]
[02:54.763]
[02:58.204]
[03:01.668]
[03:05.064]
[03:08.657]
[03:12.101]
[03:15.620]
[03:19.048]
[03:22.625]
[03:26.019]
[03:29.480]
[03:32.925]
[03:36.526]
[03:39.887]
[03:43.399]
[03:46.940]
[00:00.000] zuò cí : Lipta Lazyloxy
[00:01.000] zuò qǔ : Lipta
[00:07.355]
[00:10.203]
[00:14.310]
[00:17.150]
[00:21.264]
[00:24.125]
[00:28.222]
[00:33.808]
[00:37.206]
[00:40.788]
[00:47.761]
[00:51.251]
[00:54.744]
[00:58.200]
[01:01.724]
[01:05.107]
[01:08.618]
[01:12.089]
[01:16.961]
[01:19.803]
[01:23.905]
[01:29.450]
[01:32.865]
[01:36.441]
[01:43.456]
[01:46.901]
[01:50.383]
[01:53.877]
[01:57.376]
[02:00.800]
[02:04.232]
[02:07.768]
[02:12.154]
[02:15.370]
[02:19.080]
[02:22.610]
[02:25.923]
[02:28.002]
[02:29.715]
[02:31.476] Warm Light
[02:33.926] If you want
[02:36.526]
[02:39.187]
[02:42.456]
[02:45.986]
[02:54.763]
[02:58.204]
[03:01.668]
[03:05.064]
[03:08.657]
[03:12.101]
[03:15.620]
[03:19.048]
[03:22.625]
[03:26.019]
[03:29.480]
[03:32.925]
[03:36.526]
[03:39.887]
[03:43.399]
[03:46.940]
อยากมีเเฟนเเล้ว  Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)