แบกไม่ไหว
Lyrics

Song แบกไม่ไหว
Artist UrboyTJ
Artist Lazyloxy
Album แบกไม่ไหว
Download Image LRC TXT
[00:00.000] 作词 : Lazyloxy/UrboyTJ
[00:01.000] 作曲 : UrboyTJ
[00:16.26] หนักเหลือเกินเหลือเกินเรื่องจริงที่เราต้องมาเผชิญ
[00:20.09] เหนื่อยเหลือเกินเหลือเกินก็คงจะได้แค่ Let It Burn
[00:23.54] เธอเองไม่ช่วยกันเลยซักนิด จะให้ฉันคิดยังไง
[00:27.25] ต้องแบกความรักพังๆนี้ไว้ มันจะทนไม่ไหว
[00:31.02] รักมันไม่เคยที่จะพอ
[00:32.70] เธอเหมือนไม่อยากจะไปต่อ
[00:34.68] ฉันเองก็ชักจะเริ่มท้อ
[00:36.58] ควรที่จะต้องทำยังไง
[00:38.37] ตอนนี้มันเริ่มไม่โอเค
[00:40.20] เธอไม่พอใจเธอก็เท
[00:42.04] อยู่ต่อกันก่อนจะได้ไหม Baby
[00:44.94] แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันมันกำลังจะตาย
[00:48.73] แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันควรจะทำยังไง
[00:52.22] แบกคนเดียวไม่ไหว รักที่มันพังทลาย
[00:56.05] ต้องทนให้ไหว ไม่ให้เธอไป
[00:58.65] Cuz' ฉันยังอยากให้เธออยู่ Ouu Yeah
[01:02.44] ฉันยังอยากให้เธออยู่ Ouu Yeah
[01:06.15] ฉันยังอยากให้เธออยู่ Ouu Yeah
[01:11.19] ต้องทนให้ไหว ไม่ให้เธอไป
[01:13.22] Cuz' ฉันยังอยากให้เธออยู่ Ouu
[01:16.57]
[01:29.88] เธอบอกว่าเธอนั้นทนไม่ไหว
[01:31.69] เธอต้องการจะไป
[01:33.64] เธอคงเบื่อ Warm Light ความรักของเรามันเก่าใช่ไหม
[01:37.40] ฉันรู้ว่าฉันนั้นเคยผิดพลัง
[01:39.36] อยากขอโอกาสอีกครั้ง
[01:41.01] แต่เธอกลับไม่สนใจปล่อยรักฉันตายลำพัง
[01:44.87] เธอบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้ ทั้งๆที่เราเคยเข้ากันบ่อย
[01:48.43] ทุกๆวันนี้เวลาที่เจอเธอเหมือนเธอกินข้าวไม่อร่อย
[01:51.91] ถ้าเธอนั้นต้องการจะจากไป ถ้ารั้งไม่ไหวฉันก็ต้องปล่อย
[01:55.62] แค่อยากให้เธอยังอยู่กับฉันตรงนี้อีกหน่อย ฉัน...
[01:59.40] แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันมันกำลังจะตาย
[02:02.40] แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันควรจะทำยังไง
[02:06.12] แบกคนเดียวไม่ไหว รักที่มันพังทลาย
[02:10.05] ต้องทนให้ไหว ไม่ให้เธอไป
[02:12.27] Cuz' ฉันยังอยากให้เธออยู่ Ouu Yeah
[02:16.37] ฉันยังอยากให้เธออยู่ Ouu Yeah
[02:20.04] ฉันยังอยากให้เธออยู่ Ouu Yeah
[02:25.02] ต้องทนให้ไหว ไม่ให้เธอไป
[02:27.09] Cuz' ฉันยังอยากให้เธออยู่
[02:29.51] แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันมันกำลังจะตาย
[02:32.37] แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันควรจะทำยังไง
[02:35.98] แบกคนเดียวไม่ไหว รักที่มันพังทลาย
[02:39.69] ต้องทนให้ไหว ไม่ให้เธอไป
[02:41.80] Cuz' ฉันยังอยากให้เธออยู่ Ouu
[02:53.37] ต้องทนให้ไหว ไม่ให้เธอไป
[02:56.66] Cuz' ฉันยังอยากให้เธออยู่ Ouu
[00:00.000] zuo ci : Lazyloxy UrboyTJ
[00:01.000] zuo qu : UrboyTJ
[00:16.26]
[00:20.09] Let It Burn
[00:23.54]
[00:27.25]
[00:31.02]
[00:32.70]
[00:34.68]
[00:36.58]
[00:38.37]
[00:40.20]
[00:42.04] Baby
[00:44.94]
[00:48.73]
[00:52.22]
[00:56.05]
[00:58.65] Cuz' Ouu Yeah
[01:02.44] Ouu Yeah
[01:06.15] Ouu Yeah
[01:11.19]
[01:13.22] Cuz' Ouu
[01:16.57]
[01:29.88]
[01:31.69]
[01:33.64] Warm Light
[01:37.40]
[01:39.36]
[01:41.01]
[01:44.87]
[01:48.43]
[01:51.91]
[01:55.62] ...
[01:59.40]
[02:02.40]
[02:06.12]
[02:10.05]
[02:12.27] Cuz' Ouu Yeah
[02:16.37] Ouu Yeah
[02:20.04] Ouu Yeah
[02:25.02]
[02:27.09] Cuz'
[02:29.51]
[02:32.37]
[02:35.98]
[02:39.69]
[02:41.80] Cuz' Ouu
[02:53.37]
[02:56.66] Cuz' Ouu
[00:00.000] zuò cí : Lazyloxy UrboyTJ
[00:01.000] zuò qǔ : UrboyTJ
[00:16.26]
[00:20.09] Let It Burn
[00:23.54]
[00:27.25]
[00:31.02]
[00:32.70]
[00:34.68]
[00:36.58]
[00:38.37]
[00:40.20]
[00:42.04] Baby
[00:44.94]
[00:48.73]
[00:52.22]
[00:56.05]
[00:58.65] Cuz' Ouu Yeah
[01:02.44] Ouu Yeah
[01:06.15] Ouu Yeah
[01:11.19]
[01:13.22] Cuz' Ouu
[01:16.57]
[01:29.88]
[01:31.69]
[01:33.64] Warm Light
[01:37.40]
[01:39.36]
[01:41.01]
[01:44.87]
[01:48.43]
[01:51.91]
[01:55.62] ...
[01:59.40]
[02:02.40]
[02:06.12]
[02:10.05]
[02:12.27] Cuz' Ouu Yeah
[02:16.37] Ouu Yeah
[02:20.04] Ouu Yeah
[02:25.02]
[02:27.09] Cuz'
[02:29.51]
[02:32.37]
[02:35.98]
[02:39.69]
[02:41.80] Cuz' Ouu
[02:53.37]
[02:56.66] Cuz' Ouu
แบกไม่ไหว  Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)