בצהרי יום
Lyrics

Song בצהרי יום
Artist דניאל זמיר
Album נחמה ועידוד

There is no lyrics at the moment.

YouTube Results (More on YouTube)