he quan zi bei

和泉子えかき呗
he quan zi bei Lyrics

Song 和泉子えかき呗
Artist 桃井はるこ
Album CIRCUS 10th Collect
Download Image LRC TXT
[00:00.30] 作词:CIRCUS
[00:00.4] 作曲:如月十一
[00:00.45] 编曲:南 良树
[00:00.51] あややや‥あややや‥あややや
[00:08.13]
[00:10.87] 「和泉子絵描き歌~」
[00:13.97] 実は私は 宇宙人
[00:20.75] 好きな食べ物 シャケおにぎり
[00:27.01]
[00:27.53] 正体隠して 過ごします
[00:34.29] アブダクション インベーション
[00:38.09] そんなことしません
[00:40.44]
[00:41.01] ホントの姿を 見られたら
[00:47.74] つぶらな瞳☆キュピピピーン!
[00:51.18] 記憶を消去
[00:54.83]
[00:54.92] 「堪忍してくださいまし!」
[00:56.39]
[00:57.93] ピカピカぷらねっと 〉輪郭
[01:01.30] 二つのプロミネンス 〉耳
[01:04.71] 無限大の中に 小さなお星さま 〉鼻・牙
[01:11.45] みんな友達 宇宙のトラフィックス 〉目・まゆげ・縫い目
[01:18.22] 三角おにぎり サーモンピンク(サーモンピンク) 〉口・ほっぺ
[01:24.96] さぁ~ できあがり♪ あやあや
[01:27.90]
[01:28.36] ピンクの着ぐるみクマなんです
[01:35.12] 名前は紫和泉子です
[01:42.06]
[01:42.07] あややや‥あいあいあい
[01:43.59] あややや‥あい あややや
[01:46.46]
[02:02.15] 中身は 普通の女の子
[02:08.88] ちょっぴり内気で ミニサイズ
[02:15.67] おにぎり 食べれば ご機嫌さん
[02:22.43] エイリアン みたいな 怖いことしません
[02:28.77]
[02:29.19] 言われてみたい 「かわいいね」
[02:35.93] でもでもダメです キュピピピーン
[02:39.33] 記憶を消去
[02:42.85]
[02:42.91] 「着ぐるみ姿を見て下さいまし」
[02:45.19]
[02:46.08] でっかいギャラクシー 〉輪郭
[02:49.46] 惑星ふたつ 〉耳
[02:52.83] 無限大の中に 輝く星キラリ 〉鼻・牙・口
[02:59.62] 隕石発見 走れ調査隊 〉目・まゆげ
[03:06.38] つながれひとつに トラクタービーム(トラクタービーム) 〉縫い目
[03:13.12] ほんのりチーク あやあや 〉ほっぺ
[03:16.30]
[03:16.40]
[03:16.53] 親善大使の和泉子です
[03:23.27] 仲良くしましょう 約束です
[03:30.02]
[03:30.45] あややや‥あいあいあい
[03:31.71] あややや‥あい あややや!
[03:34.70]
[00:00.30] zuo ci: CIRCUS
[00:00.4] zuo qu: ru yue shi yi
[00:00.45] bian qu: nan liang shu
[00:00.51]
[00:08.13]
[00:10.87] he quan zi hui miao ge
[00:13.97] shi si yu zhou ren
[00:20.75] hao shi wu 
[00:27.01]
[00:27.53] zheng ti yin guo
[00:34.29] 
[00:38.09]
[00:40.44]
[00:41.01] zi jian
[00:47.74] tong!
[00:51.18] ji yi xiao qu
[00:54.83]
[00:54.92] kan ren!
[00:56.39]
[00:57.93] lun guo
[01:01.30] er er
[01:04.71] wu xian da zhong xiao xing bi ya
[01:11.45] you da yu zhou mu feng mu
[01:18.22] san jiao kou
[01:24.96]  
[01:27.90]
[01:28.36] zhe
[01:35.12] ming qian zi he quan zi
[01:42.06]
[01:42.07]
[01:43.59] 
[01:46.46]
[02:02.15] zhong shen pu tong nv zi
[02:08.88] nei qi 
[02:15.67]  shi ji xian
[02:22.43]  bu
[02:28.77]
[02:29.19] yan 
[02:35.93] 
[02:39.33] ji yi xiao qu
[02:42.85]
[02:42.91] zhe zi jian xia
[02:45.19]
[02:46.08] lun guo
[02:49.46] huo xing er
[02:52.83] wu xian da zhong hui xing bi ya kou
[02:59.62] yun shi fa jian zou diao zha dui mu
[03:06.38] feng mu
[03:13.12]
[03:16.30]
[03:16.40]
[03:16.53] qin shan da shi he quan zi
[03:23.27] zhong liang yue shu
[03:30.02]
[03:30.45]
[03:31.71] !
[03:34.70]
[00:00.30] zuò cí: CIRCUS
[00:00.4] zuò qǔ: rú yuè shí yī
[00:00.45] biān qǔ: nán liáng shù
[00:00.51]
[00:08.13]
[00:10.87] hé quán zi huì miáo gē
[00:13.97] shí sī yǔ zhòu rén
[00:20.75] hǎo shí wù 
[00:27.01]
[00:27.53] zhèng tǐ yǐn guò
[00:34.29] 
[00:38.09]
[00:40.44]
[00:41.01] zī jiàn
[00:47.74] tóng!
[00:51.18] jì yì xiāo qù
[00:54.83]
[00:54.92] kān rěn!
[00:56.39]
[00:57.93] lún guō
[01:01.30] èr ěr
[01:04.71] wú xiàn dà zhōng xiǎo xīng bí yá
[01:11.45] yǒu dá yǔ zhòu mù fèng mù
[01:18.22] sān jiǎo kǒu
[01:24.96]  
[01:27.90]
[01:28.36] zhe
[01:35.12] míng qián zǐ hé quán zi
[01:42.06]
[01:42.07]
[01:43.59] 
[01:46.46]
[02:02.15] zhōng shēn pǔ tōng nǚ zi
[02:08.88] nèi qì 
[02:15.67]  shí jī xián
[02:22.43]  bù
[02:28.77]
[02:29.19] yán 
[02:35.93] 
[02:39.33] jì yì xiāo qù
[02:42.85]
[02:42.91] zhe zī jiàn xià
[02:45.19]
[02:46.08] lún guō
[02:49.46] huò xīng ěr
[02:52.83] wú xiàn dà zhōng huī xīng bí yá kǒu
[02:59.62] yǔn shí fā jiàn zǒu diào zhā duì mù
[03:06.38] fèng mù
[03:13.12]
[03:16.30]
[03:16.40]
[03:16.53] qīn shàn dà shǐ hé quán zi
[03:23.27] zhòng liáng yuē shù
[03:30.02]
[03:30.45]
[03:31.71] !
[03:34.70]
和泉子えかき呗 he quan zi bei Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)