jian

ジューンブライド 〜あなたしか見えない〜
jian Lyrics

Song ジューンブライド 〜あなたしか見えない〜
Artist 原由実
Artist 今井麻美
Artist 沼倉愛美
Album THE [email protected] STATION!!! THIRD TRAVEL
Download Image LRC TXT
[00:14.30] 誰にも 追いつけない
[00:17.18] スピードで
[00:18.29]
[00:20.35] 日常を 走っていたら
[00:23.97]
[00:26.00] 髪を切った日に 友達より
[00:31.96]
[00:32.64] 大事な宝物見つけたよ
[00:37.42]
[00:39.28] 明日が見えない毎日に
[00:43.39]
[00:45.18] あなたを好きになってよかった
[00:49.02]
[00:50.84] ずっと変わらない
[00:53.53]
[00:54.41] 気持でいたい
[00:56.82]
[00:57.54] 響き合うイマを止めて
[01:01.62]
[01:03.10] 二人になるのが怖かった
[01:08.40]
[01:10.08] 人と過去は変えられないけれど
[01:15.34]
[01:16.33] 自分のこと 未来の夢は
[01:21.28]
[01:22.22] 変えていける
[01:26.68]
[01:27.96] あなたしか見えない
[01:34.12] 暮れゆく街 せつなさがつのる
[01:40.32] やわらかな風の中 ずっと
[01:47.37]
[01:48.14] 信じ合いながら
[01:50.74]
[01:51.25] 二人いつまでも
[01:53.61] ジューンブライド
[01:57.34]
[01:58.33] I'll be with you
[00:14.30] shui zhui
[00:17.18]
[00:18.29]
[00:20.35] ri chang zou
[00:23.97]
[00:26.00] fa qie ri you da
[00:31.96]
[00:32.64] da shi bao wu jian
[00:37.42]
[00:39.28] ming ri jian mei ri
[00:43.39]
[00:45.18] hao
[00:49.02]
[00:50.84] bian
[00:53.53]
[00:54.41] qi chi
[00:56.82]
[00:57.54] xiang he zhi
[01:01.62]
[01:03.10] er ren bu
[01:08.40]
[01:10.08] ren guo qu bian
[01:15.34]
[01:16.33] zi fen wei lai meng
[01:21.28]
[01:22.22] bian
[01:26.68]
[01:27.96] jian
[01:34.12] mu jie
[01:40.32] feng zhong
[01:47.37]
[01:48.14] xin he
[01:50.74]
[01:51.25] er ren
[01:53.61]
[01:57.34]
[01:58.33] I' ll be with you
[00:14.30] shuí zhuī
[00:17.18]
[00:18.29]
[00:20.35] rì cháng zǒu
[00:23.97]
[00:26.00] fà qiè rì yǒu dá
[00:31.96]
[00:32.64] dà shì bǎo wù jiàn
[00:37.42]
[00:39.28] míng rì jiàn měi rì
[00:43.39]
[00:45.18] hǎo
[00:49.02]
[00:50.84] biàn
[00:53.53]
[00:54.41] qì chí
[00:56.82]
[00:57.54] xiǎng hé zhǐ
[01:01.62]
[01:03.10] èr rén bù
[01:08.40]
[01:10.08] rén guò qù biàn
[01:15.34]
[01:16.33] zì fēn wèi lái mèng
[01:21.28]
[01:22.22] biàn
[01:26.68]
[01:27.96] jiàn
[01:34.12] mù jiē
[01:40.32] fēng zhōng
[01:47.37]
[01:48.14] xìn hé
[01:50.74]
[01:51.25] èr rén
[01:53.61]
[01:57.34]
[01:58.33] I' ll be with you
ジューンブライド 〜あなたしか見えない〜 jian Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)