feng qiu

风と丘のバラード
feng qiu Lyrics

Song 风と丘のバラード
Artist 原由実
Artist 今井麻美
Artist 沼倉愛美
Album THE [email protected] STATION!!! THIRD TRAVEL
Download Image LRC TXT
[00:20.52] Ah なだらかな 坂をくだる 空のスーツケース 振り返ると
[00:31.55] 遠く光る 赤い屋根 この丘の家 今日出ていくわ
[00:41.10] 私はいつも こうやってきたし そうやっていくし
[00:49.92] 風の強い 朝が似合うの 向かい風 うまく乗れるよ
[01:01.34]
[01:01.81] すべてを手に入れて すべてを失って
[01:06.84] 記憶 指のあいだ すり抜けても
[01:11.69] 心なら ここに立ってる
[01:16.17] そして once again 歩きだすよ
[01:21.63]
[01:22.21] すべてを手に入れて すべてを失って
[01:27.27] 白い ページだけが 残されても
[01:31.80] この胸 希望の灯は always bright
[01:40.49]
[01:42.06] why? そう問い詰めて 大切な人 困らせた日 壊した夢
[01:53.09] 壁の向こう 見たこともない 景色が見えた 思い上がってた
[02:02.76] 旅鳥はいま 羽を休め 眠りにつく 明日の朝
[02:13.94] 身軽な者ほど 遠くへ 飛べるはずだよ
[02:23.04]
[02:23.50] 人は何度だって 幸せになれると
[02:28.60] 教えてくれた人 いまさよなら
[02:33.38] 新しい 街を思う
[02:37.84] きっと believe myself また出会うよ
[02:43.67]
[02:43.92] すべてを手に入れて すべてを失って
[02:49.00] 白い ページだけが 残されても
[02:53.49] この胸 希望の灯は消えない
[03:01.89]
[03:05.01] いま正しいかより 正しかったと思い出せるように
[03:15.52] 太陽の下 手を振って 歩く
[03:28.19]
[03:33.41]
[03:35.41] すべてを手に入れて すべてを失って
[03:40.73] 記憶 指のあいだ すり抜けても
[03:45.56] 心なら ここに立ってる
[03:50.00] そして once again 歩きだすよ
[03:55.86]
[03:56.06] すべてを手に入れて すべてを失って
[04:01.15] 白い ページだけが 残されても
[04:05.66] この胸 希望の灯は always bright
[00:20.52] Ah ban kong zhen fan
[00:31.55] yuan guang chi wu gen qiu jia jin ri chu
[00:41.10] si
[00:49.92] feng qiang chao shi he xiang feng cheng
[01:01.34]
[01:01.81] shou ru shi
[01:06.84] ji yi zhi ba
[01:11.69] xin li
[01:16.17] once again bu
[01:21.63]
[01:22.21] shou ru shi
[01:27.27] bai can
[01:31.80] xiong xi wang deng always bright
[01:40.49]
[01:42.06] why? wen jie da qie ren kun ri huai meng
[01:53.09] bi xiang jian jing se jian si shang
[02:02.76] lv niao yu xiu mian ming ri chao
[02:13.94] shen zhi zhe yuan fei
[02:23.04]
[02:23.50] ren he du xing
[02:28.60] jiao ren
[02:33.38] xin jie si
[02:37.84] believe myself chu hui
[02:43.67]
[02:43.92] shou ru shi
[02:49.00] bai can
[02:53.49] xiong xi wang deng xiao
[03:01.89]
[03:05.01] zheng zheng si chu
[03:15.52] tai yang xia shou zhen bu
[03:28.19]
[03:33.41]
[03:35.41] shou ru shi
[03:40.73] ji yi zhi ba
[03:45.56] xin li
[03:50.00] once again bu
[03:55.86]
[03:56.06] shou ru shi
[04:01.15] bai can
[04:05.66] xiong xi wang deng always bright
[00:20.52] Ah bǎn kōng zhèn fǎn
[00:31.55] yuǎn guāng chì wū gēn qiū jiā jīn rì chū
[00:41.10]
[00:49.92] fēng qiáng cháo shì hé xiàng fēng chéng
[01:01.34]
[01:01.81] shǒu rù shī
[01:06.84] jì yì zhǐ bá
[01:11.69] xīn lì
[01:16.17] once again bù
[01:21.63]
[01:22.21] shǒu rù shī
[01:27.27] bái cán
[01:31.80] xiōng xī wàng dēng always bright
[01:40.49]
[01:42.06] why? wèn jié dà qiè rén kùn rì huài mèng
[01:53.09] bì xiàng jiàn jǐng sè jiàn sī shàng
[02:02.76] lǚ niǎo yǔ xiū mián míng rì cháo
[02:13.94] shēn zhì zhě yuǎn fēi
[02:23.04]
[02:23.50] rén hé dù xìng
[02:28.60] jiào rén
[02:33.38] xīn jiē sī
[02:37.84] believe myself chū huì
[02:43.67]
[02:43.92] shǒu rù shī
[02:49.00] bái cán
[02:53.49] xiōng xī wàng dēng xiāo
[03:01.89]
[03:05.01] zhèng zhèng sī chū
[03:15.52] tài yáng xià shǒu zhèn bù
[03:28.19]
[03:33.41]
[03:35.41] shǒu rù shī
[03:40.73] jì yì zhǐ bá
[03:45.56] xīn lì
[03:50.00] once again bù
[03:55.86]
[03:56.06] shǒu rù shī
[04:01.15] bái cán
[04:05.66] xiōng xī wàng dēng always bright
风と丘のバラード feng qiu Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)