you ye.

优しい夜に.
you ye.

Artist 田村ゆかり
Album Gin no Senritsu, Kioku no Mizuoto.
Lyrics Lyrics