rao she

饒舌スキャンダラス
rao she Lyrics

Song 饒舌スキャンダラス
Artist 茅野愛衣
Album 冴えない彼女の育てかた キャラクターイメージソング 霞ヶ丘詩羽
Download Image LRC TXT
[00:13.480] しかたがないわね
[00:15.420] リアルは小説よりスリル
[00:19.560] 眠らない夜を越えて
[00:22.040] 焼け木杭に火だわ
[00:25.640] 追いかけて来ないで
[00:27.340] 昼間は仕事の顔、私
[00:31.540] あなたの残り香
[00:33.430] 熱いコーヒーで消すわ
[00:37.500] 情熱的に求められちゃ
[00:42.920] ちょっと無理なプレイ
[00:45.380] 付き合いたくなる
[00:48.280] 意地悪なひと
[00:52.320] ようこそ昼夜逆転の創造の世界へ
[00:58.120] 夢見るその瞳(め)が
[00:59.990] スキャンダラス
[01:04.360] 奥まで入ってこないで
[01:07.340] 心のドア ノックするその手が
[01:12.060] スキャンダラス
[01:25.370] 見込みがあるわね
[01:27.360] 私に素手で挑むなんて
[01:31.590] 真っ白な紙とペンと
[01:34.010] 経験に敵うかしら?
[01:37.450] 最初に告白したのは
[01:40.470] そっちなのに翻弄して
[01:43.540] 眠らせてくれない
[01:45.480] オタクのくせに強引ね
[01:49.200] そんなに好きと言われたんじゃ
[01:54.980] もっと悦ばす
[01:57.420] 小技を使うわ
[02:00.350] 推敲の日々
[02:04.410] ようこそ変幻自在の妄想の世界へ
[02:10.210] 共同作業的
[02:12.070] スキャンダラス
[02:16.340] ねえ、そこは弱いところなの
[02:19.350] 刺激しないで 赤ペンの赤が
[02:24.050] スキャンダラス
[02:27.720] 素敵... スキャンダラスすぎる
[02:35.230] モノ作りは 噂になってナンボだわ
[02:44.500] はじめましょう
[02:59.930] ようこそ昼夜逆転の創造の世界へ
[03:05.750] 夢見るその瞳(め)が
[03:07.570] スキャンダラス
[03:11.830] 奥まで入ってこないで 心のドア
[03:17.690] ノックするその手が
[03:19.490] スキャンダラス
[03:23.650] 存在そのものが
[03:25.460] スキャンダラスだわ
[00:13.480]
[00:15.420] xiao shuo
[00:19.560] mian ye yue
[00:22.040] shao mu hang huo
[00:25.640] zhui lai
[00:27.340] zhou jian shi shi yan si
[00:31.540] can xiang
[00:33.430] re xiao
[00:37.500] qing re de qiu
[00:42.920] wu li
[00:45.380] fu he
[00:48.280] yi di e
[00:52.320] zhou ye ni zhuan chuang zao shi jie
[00:58.120] meng jian tong
[00:59.990]
[01:04.360] ao ru
[01:07.340] xin shou
[01:12.060]
[01:25.370] jian ru
[01:27.360] si su shou tiao
[01:31.590] zhen bai zhi
[01:34.010] jing yan di?
[01:37.450] zui chu gao bai
[01:40.470] fan nong
[01:43.540] mian
[01:45.480] qiang yin
[01:49.200] hao yan
[01:54.980] yue
[01:57.420] xiao ji shi
[02:00.350] tui qiao ri
[02:04.410] bian huan zi zai wang xiang shi jie
[02:10.210] gong tong zuo ye de
[02:12.070]
[02:16.340] ruo
[02:19.350] ci ji chi chi
[02:24.050]
[02:27.720] su di...
[02:35.230] zuo zun
[02:44.500]
[02:59.930] zhou ye ni zhuan chuang zao shi jie
[03:05.750] meng jian tong
[03:07.570]
[03:11.830] ao ru xin
[03:17.690] shou
[03:19.490]
[03:23.650] cun zai
[03:25.460]
[00:13.480]
[00:15.420] xiǎo shuō
[00:19.560] mián yè yuè
[00:22.040] shāo mù háng huǒ
[00:25.640] zhuī lái
[00:27.340] zhòu jiān shì shì yán sī
[00:31.540] cán xiāng
[00:33.430] rè xiāo
[00:37.500] qíng rè de qiú
[00:42.920] wú lǐ
[00:45.380] fù hé
[00:48.280] yì dì è
[00:52.320] zhòu yè nì zhuǎn chuàng zào shì jiè
[00:58.120] mèng jiàn tóng
[00:59.990]
[01:04.360] ào rù
[01:07.340] xīn shǒu
[01:12.060]
[01:25.370] jiàn ru
[01:27.360] sī sù shǒu tiāo
[01:31.590] zhēn bái zhǐ
[01:34.010] jīng yǎn dí?
[01:37.450] zuì chū gào bái
[01:40.470] fān nòng
[01:43.540] mián
[01:45.480] qiáng yǐn
[01:49.200] hǎo yán
[01:54.980] yuè
[01:57.420] xiǎo jì shǐ
[02:00.350] tuī qiāo rì
[02:04.410] biàn huàn zì zài wàng xiǎng shì jiè
[02:10.210] gòng tóng zuò yè de
[02:12.070]
[02:16.340] ruò
[02:19.350] cì jī chì chì
[02:24.050]
[02:27.720] sù dí...
[02:35.230] zuò zǔn
[02:44.500]
[02:59.930] zhòu yè nì zhuǎn chuàng zào shì jiè
[03:05.750] mèng jiàn tóng
[03:07.570]
[03:11.830] ào rù xīn
[03:17.690] shǒu
[03:19.490]
[03:23.650] cún zài
[03:25.460]
饒舌スキャンダラス rao she Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)