Edge Works of Goddess ZABABA

Edge Works of Goddess ZABABA Lyrics

Song Edge Works of Goddess ZABABA
Artist 茅野愛衣
Artist 南條愛乃
Album 戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック6
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 中山真斗/菊田大介
[00:00.10] 作词 : 上松範康
[00:00.30] 编曲 : 菊田大介 (Elements Garden)
[00:22.83] 警告メロディー 死神を呼ぶ
[00:25.69] 絶望の夢Death13
[00:27.88]
[00:28.76] レクイエムより
[00:30.43] 鋭利なエレジー 恐怖へようこそ
[00:34.92] DNAを教育してく
[00:38.04] エラー混じりのリアリズム
[00:41.15] 人形のようにお辞儀するだけ
[00:44.21] モノクロの牢獄
[00:46.39]
[00:47.08] いますぐに just saw now
[00:48.80] 痛む間もなく 切り刻んであげましょう
[00:52.18]
[00:54.57] 信じ合って 繋がる真の強さを
[01:00.70] 「勇気」と信じてく そう紡ぐ手
[01:05.35]
[01:06.85] きっときっと まだ大丈夫、まだ飛べる
[01:13.04] 輝いた絆だよ さあ空に調べ歌おう
[01:21.96]
[01:31.73] わからず屋には いいおクスリを
[01:34.40] 処方してオペしましょう
[01:37.53] ターゲットには 容赦はしない
[01:40.51] 感情をアンインストール
[01:43.73] 交錯してく 刃の音が
[01:46.67] 何故か切ないラプソディに
[01:49.76] 籠の中から 救ってあげる
[01:52.76] 両断のクチヅケで
[01:55.68] 早くこんな…涙は…
[01:58.50] 伐り刻んであげましょう
[02:01.06]
[02:03.25] 臨界を超えた思い いまぶつけよう
[02:09.50] 「遠慮」なんていらない
[02:12.12] さあいま試すMy all
[02:15.61] 募りきって止まらない
[02:18.61] 「大好き」伝えたいよ
[02:21.78] 煌めく運命―さだめ―二人は 月と太陽
[02:27.40]
[03:04.56] 重ね合ったこの手は… 絶対離さない…
[03:14.47]
[03:17.98] いますぐに just saw now
[03:21.45] 痛む間もなく 切り刻んであげましょう
[03:25.01]
[03:27.33] 信じ合って 繋がる真の強さを
[03:33.44] 「勇気」と信じてく そう紡ぐ手
[03:39.58] きっときっと まだ大丈夫、まだ飛べる
[03:45.95] 輝いた絆だよ さあ空に調べ歌おう
[00:00.00] zuo qu : zhong shan zhen dou ju tian da jie
[00:00.10] zuo ci : shang song fan kang
[00:00.30] bian qu : ju tian da jie Elements Garden
[00:22.83] jing gao si shen hu
[00:25.69] jue wang meng Death13
[00:27.88]
[00:28.76]
[00:30.43] rui li kong bu
[00:34.92] DNA jiao yu
[00:38.04] hun
[00:41.15] ren xing ci yi
[00:44.21] lao yu
[00:46.39]
[00:47.08] just saw now
[00:48.80] tong jian qie ke
[00:52.18]
[00:54.57] xin he ji zhen qiang
[01:00.70] yong qi xin fang shou
[01:05.35]
[01:06.85] da zhang fu fei
[01:13.04] hui ban kong diao ge
[01:21.96]
[01:31.73] wu
[01:34.40] chu fang
[01:37.53] rong she
[01:40.51] gan qing
[01:43.73] jiao cuo ren yin
[01:46.67] he gu qie
[01:49.76] long zhong jiu
[01:52.76] liang duan
[01:55.68] zao lei
[01:58.50] fa ke
[02:01.06]
[02:03.25] lin jie chao si
[02:09.50] yuan lv
[02:12.12] shi My all
[02:15.61] mu zhi
[02:18.61] da hao chuan
[02:21.78] huang yun ming er ren yue tai yang
[02:27.40]
[03:04.56] zhong he shou jue dui li
[03:14.47]
[03:17.98] just saw now
[03:21.45] tong jian qie ke
[03:25.01]
[03:27.33] xin he ji zhen qiang
[03:33.44] yong qi xin fang shou
[03:39.58] da zhang fu fei
[03:45.95] hui ban kong diao ge
[00:00.00] zuò qǔ : zhōng shān zhēn dòu jú tián dà jiè
[00:00.10] zuò cí : shàng sōng fàn kāng
[00:00.30] biān qǔ : jú tián dà jiè Elements Garden
[00:22.83] jǐng gào sǐ shén hū
[00:25.69] jué wàng mèng Death13
[00:27.88]
[00:28.76]
[00:30.43] ruì lì kǒng bù
[00:34.92] DNA jiào yù
[00:38.04] hùn
[00:41.15] rén xíng cí yí
[00:44.21] láo yù
[00:46.39]
[00:47.08] just saw now
[00:48.80] tòng jiān qiè kè
[00:52.18]
[00:54.57] xìn hé jì zhēn qiáng
[01:00.70] yǒng qì xìn fǎng shǒu
[01:05.35]
[01:06.85] dà zhàng fū fēi
[01:13.04] huī bàn kōng diào gē
[01:21.96]
[01:31.73]
[01:34.40] chǔ fāng
[01:37.53] róng shè
[01:40.51] gǎn qíng
[01:43.73] jiāo cuò rèn yīn
[01:46.67] hé gù qiè
[01:49.76] lóng zhōng jiù
[01:52.76] liǎng duàn
[01:55.68] zǎo lèi
[01:58.50] fá kè
[02:01.06]
[02:03.25] lín jiè chāo sī
[02:09.50] yuǎn lǜ
[02:12.12] shì My all
[02:15.61] mù zhǐ
[02:18.61] dà hǎo chuán
[02:21.78] huáng yùn mìng èr rén yuè tài yáng
[02:27.40]
[03:04.56] zhòng hé shǒu jué duì lí
[03:14.47]
[03:17.98] just saw now
[03:21.45] tòng jiān qiè kè
[03:25.01]
[03:27.33] xìn hé jì zhēn qiáng
[03:33.44] yǒng qì xìn fǎng shǒu
[03:39.58] dà zhàng fū fēi
[03:45.95] huī bàn kōng diào gē
Edge Works of Goddess ZABABA Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)