lin qin only ver.

もぎたてフルーツガールズ 林檎only ver.
lin qin only ver. Lyrics

Song もぎたてフルーツガールズ 林檎only ver.
Artist 田村ゆかり
Album コードレス☆照れ☆PHONE/も・ぎ・た・てフルーツガールズ
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 山口朗彦
[00:00.203] 作词 : 中野爱子
[00:00.610] ちゅっちゅっちゅるっちゅっちゅっちゅぱっぱ♡
[00:03.720] ちゅっちゅっちゅるっぱ♡
[00:05.300]
[00:06.400] Yummy!果汁100%のジューシーな想い味わって
[00:14.600] さあどっち!?Coz l Love You♡
[00:16.970]
[00:17.970] 「ほらほらそろそろ収获やら~」
[00:20.200] 「蜜もたっぷり甘いわよ」
[00:21.790] 「さぁさぁたーんと召し上がれ~♡」
[00:24.500]
[00:25.560] 豊満な
[00:27.190] ニュートンも…
[00:28.480] 见た目通り
[00:29.820] イチコロよ…
[00:31.230] 瑞々しくてサプライズ
[00:35.260]
[00:36.760] 控えめな
[00:38.060] 赤い頬…
[00:39.400] 色からは
[00:40.770] 丸かじり…?
[00:42.280] ギャップ萌えのスウィーティ
[00:46.090]
[00:47.090] 选んでくれたならばきっと无敌になる
[00:52.400] 艶つや光る
[00:54.000] 禁断の実に
[00:55.300] 手を伸ばし
[00:57.080] 捥ぎとっていいんだよ
[01:00.410]
[01:01.710] Yummy!あぽなしでいいから会いにきてくれたらきっと
[01:09.660] ほんのり色づいちゃうかも
[01:12.560] 両手合わせて「いただきます」フレッシュな想い味わって
[01:20.750] さぁどっち!?Coz l Love You♡
[01:25.690]
[01:32.350] 内绪だよ♡
[01:33.820] 医者いらず…
[01:35.200] このへんが〖
[01:36.580] 大事でしよ…
[01:37.960] 一番甘いとこよ♡
[01:41.730]
[01:43.920] 闻いてるの?
[01:45.380] パイにする…?
[01:46.730] いつもそう
[01:48.040] 丸かじり…?
[01:49.560] 梨のつぶてなんだから
[01:53.260]
[01:54.260] ふわりとキミがかけた伞に守られたら
[01:59.720] お礼をしなきや
[02:01.350] 禁断の実を
[02:02.630] 差し出して
[02:04.480] すべて知り尽くしてね♡
[02:07.570]
[02:08.570] Kiss Me!そろそろ収获よ
[02:13.380] たくさんの果実をつけた木の下でずっと待ってる
[02:19.590] かかと浮かせて口づけをしてくれるのはどっちなの!?
[02:27.810] ドキドキのイベントシーン♡
[02:32.210]
[02:48.210]
[02:54.990] Look at Me!さりげない仕草でつんつくつん上目遣いの
[03:03.400] つついてかまって攻撃
[03:06.220] 両手开いて「ふたつとも?」いじわるにはぐらかさずに
[03:14.380] さぁどっち!?Coz l Want You♡
[03:19.210]
[00:00.00] zuo qu : shan kou lang yan
[00:00.203] zuo ci : zhong ye ai zi
[00:00.610]
[00:03.720]
[00:05.300]
[00:06.400] Yummy! guo zhi 100 xiang wei
[00:14.600] !? Coz l Love You
[00:16.970]
[00:17.970] shou huo
[00:20.200] mi gan
[00:21.790] zhao shang
[00:24.500]
[00:25.560] li man
[00:27.190]
[00:28.480] jian mu tong
[00:29.820]
[00:31.230] rui
[00:35.260]
[00:36.760] kong
[00:38.060] chi jia
[00:39.400] se
[00:40.770] wan?
[00:42.280] meng
[00:46.090]
[00:47.090] xuan wu di
[00:52.400] yan guang
[00:54.000] jin duan shi
[00:55.300] shou shen
[00:57.080] wan
[01:00.410]
[01:01.710] Yummy! hui
[01:09.660] se
[01:12.560] liang shou he xiang wei
[01:20.750] !? Coz l Love You
[01:25.690]
[01:32.350] nei xu
[01:33.820] yi zhe
[01:35.200]
[01:36.580] da shi
[01:37.960] yi fan gan
[01:41.730]
[01:43.920] wen?
[01:45.380] ?
[01:46.730]
[01:48.040] wan?
[01:49.560] li
[01:53.260]
[01:54.260] san shou
[01:59.720] li
[02:01.350] jin duan shi
[02:02.630] cha chu
[02:04.480] zhi jin
[02:07.570]
[02:08.570] Kiss Me! shou huo
[02:13.380] guo shi mu xia dai
[02:19.590] fu kou!?
[02:27.810]
[02:32.210]
[02:48.210]
[02:54.990] Look at Me! shi cao shang mu qian
[03:03.400] gong ji
[03:06.220] liang shou kai?
[03:14.380] !? Coz l Want You
[03:19.210]
[00:00.00] zuò qǔ : shān kǒu lǎng yàn
[00:00.203] zuò cí : zhōng yě ài zǐ
[00:00.610]
[00:03.720]
[00:05.300]
[00:06.400] Yummy! guǒ zhī 100 xiǎng wèi
[00:14.600] !? Coz l Love You
[00:16.970]
[00:17.970] shōu huò
[00:20.200] mì gān
[00:21.790] zhào shàng
[00:24.500]
[00:25.560] lǐ mǎn
[00:27.190]
[00:28.480] jiàn mù tōng
[00:29.820]
[00:31.230] ruì
[00:35.260]
[00:36.760] kòng
[00:38.060] chì jiá
[00:39.400]
[00:40.770] wán?
[00:42.280] méng
[00:46.090]
[00:47.090] xuǎn wú dí
[00:52.400] yàn guāng
[00:54.000] jìn duàn shí
[00:55.300] shǒu shēn
[00:57.080] wàn
[01:00.410]
[01:01.710] Yummy! huì
[01:09.660]
[01:12.560] liǎng shǒu hé xiǎng wèi
[01:20.750] !? Coz l Love You
[01:25.690]
[01:32.350] nèi xù
[01:33.820] yī zhě
[01:35.200]
[01:36.580] dà shì
[01:37.960] yī fān gān
[01:41.730]
[01:43.920] wén?
[01:45.380] ?
[01:46.730]
[01:48.040] wán?
[01:49.560]
[01:53.260]
[01:54.260] sǎn shǒu
[01:59.720]
[02:01.350] jìn duàn shí
[02:02.630] chà chū
[02:04.480] zhī jǐn
[02:07.570]
[02:08.570] Kiss Me! shōu huò
[02:13.380] guǒ shí mù xià dài
[02:19.590] fú kǒu!?
[02:27.810]
[02:32.210]
[02:48.210]
[02:54.990] Look at Me! shì cǎo shàng mù qiǎn
[03:03.400] gōng jí
[03:06.220] liǎng shǒu kāi?
[03:14.380] !? Coz l Want You
[03:19.210]
もぎたてフルーツガールズ 林檎only ver. lin qin only ver. Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)