si qiang wei can TVsize

私の薔薇を喰みなさい (TV-size)
si qiang wei can TVsize Lyrics

Song 私の薔薇を喰みなさい (TV-size)
Artist 光宗信吉
Album TVアニメ ローゼンメイデン オリジナルサウンドトラック
Download Image LRC TXT
[00:10.71] 茨の茎を伸ばして挠めて
[00:18.49] 私に零して
[00:22.13] 雫のひとひら
[00:27.12] 少女という证
[00:30.43] 红繻子の骨が鸣く
[00:33.98] 夺いに访なえ
[00:37.78] 堕罪の指よ
[00:41.44] 暗は月
[00:43.04] 棘は蜜
[00:44.89] あやすもの
[00:48.41] 缀ざされた眼は蛹
[00:52.11] 羽化する梦を见て
[00:57.40] 薇(らせん)の先へ升って手缲って
[01:05.42] 初めて触れ合った
[01:09.10] 场処が开かれる
[01:12.31] 吐息の热さで
[01:15.75] 私の蔷薇を
[01:19.10] さぁ喰みなさい
[00:10.71] ci jing shen nao
[00:18.49] si ling
[00:22.13] na
[00:27.12] shao nv zheng
[00:30.43] hong xu zi gu ming
[00:33.98] duo fang
[00:37.78] duo zui zhi
[00:41.44] an yue
[00:43.04] ji mi
[00:44.89]
[00:48.41] zhui yan yong
[00:52.11] yu hua meng jian
[00:57.40] wei xian sheng shou qiao
[01:05.42] chu chu he
[01:09.10] chang chu kai
[01:12.31] tu xi re
[01:15.75] si qiang wei
[01:19.10] can
[00:10.71] cí jīng shēn náo
[00:18.49] sī líng
[00:22.13]
[00:27.12] shào nǚ zhèng
[00:30.43] hóng xū zi gǔ míng
[00:33.98] duó fǎng
[00:37.78] duò zuì zhǐ
[00:41.44] àn yuè
[00:43.04] jí mì
[00:44.89]
[00:48.41] zhuì yǎn yǒng
[00:52.11] yǔ huà mèng jiàn
[00:57.40] wēi xiān shēng shǒu qiāo
[01:05.42] chū chù hé
[01:09.10] chǎng chǔ kāi
[01:12.31] tǔ xī rè
[01:15.75] sī qiáng wēi
[01:19.10] cān
私の薔薇を喰みなさい (TV-size) si qiang wei can TVsize Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)