secret base jun those dizzy days Ver.

secret base ~君がくれたもの~ (those dizzy days Ver.)
secret base jun those dizzy days Ver. Lyrics

Song secret base ~君がくれたもの~ (those dizzy days Ver.)
Artist 茅野愛衣
Artist 戸松遥
Artist 早見沙織
Album secret base ~君がくれたもの~ 12 years after special package
Download Image LRC TXT
[00:00.290] 君と夏の终わり 将来の梦
[00:04.120] 大きな希望 忘れない
[00:07.270] 10年后の8月
[00:09.500] また出会えるのを 信じて
[00:06.490] 最高の思い出を
[00:35.100] 出会いは ふっとした 瞬间
[00:40.240] 帰り道の交差点で
[00:43.650] 声をかけてくれたね 「一绪に帰ろう」
[00:50.810] 仆は 照れくさそうに カバンで颜を隠しながら
[00:57.970] 本当は とても とても 嬉しかったよ
[01:05.990] あぁ 花火が夜空
[01:08.830] きれいに咲いて
[01:10.560] ちょっとセツナク
[01:12.910] あぁ 风が时间とともに 流れる
[01:19.580] 嬉しくって 楽しくって
[01:23.180] 冒険も いろいろしたね
[01:26.790] 二人の 秘密の 基地の中
[01:34.500] 君と夏の终わり 将来の梦
[01:37.810] 大きな希望 忘れない
[01:40.930] 10年后の8月 また出会えるのを 信じて
[01:48.400] 君が最后まで 心から 「ありがとう」
[01:52.630] 叫んでいたこと 知っていたよ
[01:55.590] 涙をこらえて 笑颜でさようなら せつないよね
[02:02.860] 最高の思い出を
[02:10.530] あぁ 夏休みも あと少しで 终わっちゃうから
[02:17.590] あぁ 太阳と月 仲良くして
[02:24.420] 悲しくって 寂しくって
[02:27.940] 喧哗も いろいろしたね
[02:31.610] 二人の 秘密の 基地の中
[02:38.820] 君が最后まで 心から 「ありがとう」
[02:42.580] 叫んでいたこと 知っていたよ
[02:45.930] 涙をこらえて 笑颜でさようなら せつないよね
[02:53.040] 最高の思い出を
[03:00.840] 突然の 転校で どうしようもなく
[03:22.270] 手纸 书くよ
[03:24.040] 电话もするよ
[03:26.120] 忘れないでね
[03:28.050] 仆のことを
[03:30.140] いつまでも 二人の 基地の中
[03:36.750] 君と夏の终わり ずっと话して 夕日を见てから星を眺め
[03:43.990] 君の頬を 流れた涙は ずっと忘れない
[03:51.090] 君が最后まで 大きく手を振ってくれたこと きっと忘れない
[03:58.900] だから こうして 梦の中で ずっと永远に
[04:05.530] 君と夏の终わり 将来の梦
[04:09.390] 大きな希望 忘れない
[04:12.640] 10年后の8月 また出会えるのを 信じて
[04:20.000] 君が最后まで 心から 「ありがとう」
[04:24.270] 叫んでいたこと 知っていたよ
[04:27.310] 涙をこらえて 笑颜でさようなら せつないよね
[04:35.000] 最高の思い出を
[04:41.750] 最高の思い出を
[00:00.290] jun xia zhong jiang lai meng
[00:04.120] da xi wang wang
[00:07.270] 10 nian hou 8 yue
[00:09.500] chu hui xin
[00:06.490] zui gao si chu
[00:35.100] chu hui shun jian
[00:40.240] gui dao jiao chai dian
[00:43.650] sheng yi xu gui
[00:50.810] pu zhao yan yin
[00:57.970] ben dang xi
[01:05.990] hua huo ye kong
[01:08.830] xiao
[01:10.560]
[01:12.910] feng shi jian liu
[01:19.580] xi le
[01:23.180] mao xian
[01:26.790] er ren mi mi ji di zhong
[01:34.500] jun xia zhong jiang lai meng
[01:37.810] da xi wang wang
[01:40.930] 10 nian hou 8 yue chu hui xin
[01:48.400] jun zui hou xin
[01:52.630] jiao zhi
[01:55.590] lei xiao yan
[02:02.860] zui gao si chu
[02:10.530] xia xiu shao zhong
[02:17.590] tai yang yue zhong liang
[02:24.420] bei ji
[02:27.940] xuan hua
[02:31.610] er ren mi mi ji di zhong
[02:38.820] jun zui hou xin
[02:42.580] jiao zhi
[02:45.930] lei xiao yan
[02:53.040] zui gao si chu
[03:00.840] tu ran zhuan xiao
[03:22.270] shou zhi shu
[03:24.040] dian hua
[03:26.120] wang
[03:28.050] pu
[03:30.140] er ren ji di zhong
[03:36.750] jun xia zhong hua xi ri jian xing tiao
[03:43.990] jun jia liu lei wang
[03:51.090] jun zui hou da shou zhen wang
[03:58.900] meng zhong yong yuan
[04:05.530] jun xia zhong jiang lai meng
[04:09.390] da xi wang wang
[04:12.640] 10 nian hou 8 yue chu hui xin
[04:20.000] jun zui hou xin
[04:24.270] jiao zhi
[04:27.310] lei xiao yan
[04:35.000] zui gao si chu
[04:41.750] zui gao si chu
[00:00.290] jūn xià zhōng jiāng lái mèng
[00:04.120] dà xī wàng wàng
[00:07.270] 10 nián hòu 8 yuè
[00:09.500] chū huì xìn
[00:06.490] zuì gāo sī chū
[00:35.100] chū huì shùn jiān
[00:40.240] guī dào jiāo chāi diǎn
[00:43.650] shēng yī xù guī
[00:50.810] pū zhào yán yǐn
[00:57.970] běn dāng xī
[01:05.990] huā huǒ yè kōng
[01:08.830] xiào
[01:10.560]
[01:12.910] fēng shí jiān liú
[01:19.580] xī lè
[01:23.180] mào xiǎn
[01:26.790] èr rén mì mì jī dì zhōng
[01:34.500] jūn xià zhōng jiāng lái mèng
[01:37.810] dà xī wàng wàng
[01:40.930] 10 nián hòu 8 yuè chū huì xìn
[01:48.400] jūn zuì hòu xīn
[01:52.630] jiào zhī
[01:55.590] lèi xiào yán
[02:02.860] zuì gāo sī chū
[02:10.530] xià xiū shǎo zhōng
[02:17.590] tài yáng yuè zhòng liáng
[02:24.420] bēi jì
[02:27.940] xuān huá
[02:31.610] èr rén mì mì jī dì zhōng
[02:38.820] jūn zuì hòu xīn
[02:42.580] jiào zhī
[02:45.930] lèi xiào yán
[02:53.040] zuì gāo sī chū
[03:00.840] tū rán zhuǎn xiào
[03:22.270] shǒu zhǐ shū
[03:24.040] diàn huà
[03:26.120] wàng
[03:28.050]
[03:30.140] èr rén jī dì zhōng
[03:36.750] jūn xià zhōng huà xī rì jiàn xīng tiào
[03:43.990] jūn jiá liú lèi wàng
[03:51.090] jūn zuì hòu dà shǒu zhèn wàng
[03:58.900] mèng zhōng yǒng yuǎn
[04:05.530] jūn xià zhōng jiāng lái mèng
[04:09.390] dà xī wàng wàng
[04:12.640] 10 nián hòu 8 yuè chū huì xìn
[04:20.000] jūn zuì hòu xīn
[04:24.270] jiào zhī
[04:27.310] lèi xiào yán
[04:35.000] zuì gāo sī chū
[04:41.750] zuì gāo sī chū
secret base ~君がくれたもの~ (those dizzy days Ver.) secret base jun those dizzy days Ver. Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)