yue shu

まどろみの約束
yue shu Lyrics

Song まどろみの約束
Artist 佐藤聡美
Artist 茅野愛衣
Album まどろみの約束
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 岡本健介
[00:00.300] 今夜恋にかわる しあわせな夢で会おう
[00:07.170] きっと ねえ 見つけてね
[00:11.140] まどろみの約束
[00:28.350] 芽生えてたぬくもり あたたかくて戸惑う
[00:39.110] こんな気持ちをまだ あなたはわからないの
[00:48.370]
[00:49.070] その視線には意味なんて別にないはず
[00:54.360] だって友だちにしてるのと同じ
[00:59.240]
[00:59.940] 明け方に消えてく ちいさなねがい星
[01:05.470] 夜のあいだだけの魔法 …気づいてほしい
[01:10.800] 今夜恋にかわる しあわせな夢で会おう
[01:17.200] きっと ねえ 見つけてね
[01:21.200] まどろみの約束
[01:26.720]
[01:38.450] 放課後はいつでも 特別な間で
[01:49.250] 一緒にいなくても 隣にいる気がする
[01:58.460]
[01:59.160] このままふたり何気ない時を過ごそう
[02:04.420] もっとふさわしいはじまりの前に
[02:09.350]
[02:10.050] 瞬く星たちに あなたを探してた
[02:15.550] すぐに出会えると信じて …ここにいるよ
[02:20.750] いつか恋にかわる あたらしい朝が来ても
[02:27.450] きっと ねえ 消えないで
[02:31.360] 微笑みに祈るの
[02:36.930]
[02:55.880] このままふたり何気ない時を過ごそう
[03:01.080] そっと胸の中やさしさが満ちる
[03:07.000]
[03:09.260] 明け方に消えてく ちいさなねがい星
[03:14.840] 夜のあいだだけの魔法 …気づいてほしい
[03:19.930] 今夜恋にかわる しあわせな夢で会おう
[03:26.570] きっと ねえ 見つけてね
[03:30.610] 微笑みをかわそう
[03:36.230] 瞬く星たちに あなたを探してた
[03:41.780] すぐに出会えると信じて …ここにいるよ
[03:47.010] いつか恋にかわる あたらしい朝が来ても
[03:53.510] きっと ねえ 消えないで
[03:57.580] まどろみの約束
[00:00.00] zuo qu : gang ben jian jie
[00:00.300] jin ye lian meng hui
[00:07.170] jian
[00:11.140] yue shu
[00:28.350] ya sheng hu huo
[00:39.110] qi chi
[00:48.370]
[00:49.070] shi xian yi wei bie
[00:54.360] you tong
[00:59.240]
[00:59.940] ming fang xiao xing
[01:05.470] ye mo fa qi
[01:10.800] jin ye lian meng hui
[01:17.200] jian
[01:21.200] yue shu
[01:26.720]
[01:38.450] fang ke hou te bie jian
[01:49.250] yi xu lin qi
[01:58.460]
[01:59.160] he qi shi guo
[02:04.420] qian
[02:09.350]
[02:10.050] shun xing tan
[02:15.550] chu hui xin
[02:20.750] lian chao lai
[02:27.450] xiao
[02:31.360] wei xiao qi
[02:36.930]
[02:55.880] he qi shi guo
[03:01.080] xiong zhong man
[03:07.000]
[03:09.260] ming fang xiao xing
[03:14.840] ye mo fa qi
[03:19.930] jin ye lian meng hui
[03:26.570] jian
[03:30.610] wei xiao
[03:36.230] shun xing tan
[03:41.780] chu hui xin
[03:47.010] lian chao lai
[03:53.510] xiao
[03:57.580] yue shu
[00:00.00] zuò qǔ : gāng běn jiàn jiè
[00:00.300] jīn yè liàn mèng huì
[00:07.170] jiàn
[00:11.140] yuē shù
[00:28.350] yá shēng hù huò
[00:39.110] qì chí
[00:48.370]
[00:49.070] shì xiàn yì wèi bié
[00:54.360] yǒu tóng
[00:59.240]
[00:59.940] míng fāng xiāo xīng
[01:05.470] yè mó fǎ qì
[01:10.800] jīn yè liàn mèng huì
[01:17.200] jiàn
[01:21.200] yuē shù
[01:26.720]
[01:38.450] fàng kè hòu tè bié jiān
[01:49.250] yī xù lín qì
[01:58.460]
[01:59.160] hé qì shí guò
[02:04.420] qián
[02:09.350]
[02:10.050] shùn xīng tàn
[02:15.550] chū huì xìn
[02:20.750] liàn cháo lái
[02:27.450] xiāo
[02:31.360] wēi xiào qí
[02:36.930]
[02:55.880] hé qì shí guò
[03:01.080] xiōng zhōng mǎn
[03:07.000]
[03:09.260] míng fāng xiāo xīng
[03:14.840] yè mó fǎ qì
[03:19.930] jīn yè liàn mèng huì
[03:26.570] jiàn
[03:30.610] wēi xiào
[03:36.230] shùn xīng tàn
[03:41.780] chū huì xìn
[03:47.010] liàn cháo lái
[03:53.510] xiāo
[03:57.580] yuē shù
まどろみの約束 yue shu Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)