bitter sweet

bitter sweet Lyrics

Song bitter sweet
Artist 後藤沙緒里
Album Bitter Sweet
Download Image LRC TXT
ダーリン キミのコト 独り占めしてたいし
忙しいトキも 年中かまってて欲しいし
おはようと ただいま おかえりと おやすみもね
何度でも チュウして この髪を 撫でてね
困り顔みたいな キミのね
笑顔笑顔笑顔が好きよ
甘い甘い甘い アタシの
愛を愛を 受け止めて
広い厚いかたい キミのね
背中背中背中が好きよ
いつも冬も夏も 冷たい
その手で ねぇ 抱きしめて!
ダーリン なんか今日 いつもと違う感じ
言い訳もやたら たくさん喋りすぎだし!
こんな日は おしおき。
隠し事 厳禁です
携帯の メモリー
消去して 全部ね
困り顔みたいな キミのね
笑顔笑顔笑顔が好きよ
苦い苦い苦い アタシの
愛も愛も 受け止めて
全部空も星も キミとね
見えるものは何でも好きよ
いつも朝も夜も 未来も
その手で ねぇ 抱きしめて!
フアンナノ イツデモ
アイサレテ イタイノ
困り顔みたいな キミのね
笑顔笑顔笑顔が好きよ
甘い甘い甘い アタシの
愛を愛を 受け止めて
広い厚いかたい キミのね
背中背中背中が好きよ
いつも冬も夏も 冷たい
その手で ねぇ 抱きしめて!
困り顔みたいな キミのね
笑顔笑顔笑顔が好きよ
苦い苦い苦い アタシの
愛も愛も 受け止めて!!
du zhan
mang nian zhong yu
he du fa fu
kun yan
xiao yan xiao yan xiao yan hao
gan gan gan
ai ai shou zhi
guang hou
bei zhong bei zhong bei zhong hao
dong xia leng
shou bao!
jin ri wei gan
yan yi die!
ri .
yin shi yan jin
xie dai
xiao qu quan bu
kun yan
xiao yan xiao yan xiao yan hao
ku ku ku
ai ai shou zhi
quan bu kong xing
jian he hao
chao ye wei lai
shou bao!
kun yan
xiao yan xiao yan xiao yan hao
gan gan gan
ai ai shou zhi
guang hou
bei zhong bei zhong bei zhong hao
dong xia leng
shou bao!
kun yan
xiao yan xiao yan xiao yan hao
ku ku ku
ai ai shou zhi!!
dú zhàn
máng nián zhōng yù
hé dù fà fǔ
kùn yán
xiào yán xiào yán xiào yán hǎo
gān gān gān
ài ài shòu zhǐ
guǎng hòu
bèi zhōng bèi zhōng bèi zhōng hǎo
dōng xià lěng
shǒu bào!
jīn rì wéi gǎn
yán yì dié!
rì .
yǐn shì yán jìn
xié dài
xiāo qù quán bù
kùn yán
xiào yán xiào yán xiào yán hǎo
kǔ kǔ kǔ
ài ài shòu zhǐ
quán bù kōng xīng
jiàn hé hǎo
cháo yè wèi lái
shǒu bào!
kùn yán
xiào yán xiào yán xiào yán hǎo
gān gān gān
ài ài shòu zhǐ
guǎng hòu
bèi zhōng bèi zhōng bèi zhōng hǎo
dōng xià lěng
shǒu bào!
kùn yán
xiào yán xiào yán xiào yán hǎo
kǔ kǔ kǔ
ài ài shòu zhǐ!!
bitter sweet Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)