yi shi
[00:11.00] 柔らかな風の午後に 飛行機雲と戯れあってる
[00:21.00] あの鳥のよう 空を 自由に翔べたらいいなぁ
[00:31.00] 遠い日の夢と誓い いつか「自分らしさ」という名の
[00:41.25] 鳥かごへと変わって 未来を閉じ迂めてた
[00:50.07] 「ひとのため?」「自分のために?」と「答え 決めなくていいよ」
[01:01.07] 見えない 扉を 開いて くれたのは キミでした
[01:12.15] 青い空へ翳す 翼の詩
[01:18.30] キミを乗せたら 未来までと
[01:23.25] もしどんな 迷い 訪れたとしたって
[01:30.10] 2人なら 怖くないよ
[01:49.25] 奇麗なものを奇麗と 笑って着飾れる子たちを
[02:00.05] 羨ましく見ていた 幼き季節の 想い出
[02:10.05] これまで步んだ路と これから歩んでく軌跡と
[02:20.18] そのどちらもが まるで 掛け替えない宝石
[02:28.30] 刹那さや ほら哀しみさえ現在の幸せを築く
[02:40.00] 「いとしさ」「やさしさ」「勇気」の
[02:44.00] 欠片だと 知ったよ
[02:51.09] 私らしく呗う 明日の奏
[02:57.57] この胸にぎゅっと 護りたいよ
[03:02.20] いつだって きっと 答えは1つじゃない
[03:09.10] キミとなら 見つかるよ
[03:44.15] 青い空へ翳す 絆の詩
[03:51.05] キミのこころへ「ありがとう」と
[03:56.00] この翼 どんな 夜さえも飛び越えて
[04:02.18] 何処までも 導くよ
[00:11.00] rou feng wu hou fei xing ji yun hu
[00:21.00] niao kong zi you xiang
[00:31.00] yuan ri meng shi zi fen ming
[00:41.25] niao bian wei lai bi yu
[00:50.07] ? zi fen? da jue
[01:01.07] jian fei kai
[01:12.15] qing kong yi yi shi
[01:18.30] cheng wei lai
[01:23.25] mi fang
[01:30.10] 2 ren bu
[01:49.25] qi li qi li xiao zhe shi zi
[02:00.05] xian jian you ji jie xiang chu
[02:10.05] bu lu bu gui ji
[02:20.18] gua ti bao shi
[02:28.30] cha na ai xian zai xing zhu
[02:40.00] yong qi
[02:44.00] qian pian zhi
[02:51.09] si bei ming ri zou
[02:57.57] xiong hu
[03:02.20] da 1
[03:09.10] jian
[03:44.15] qing kong yi ban shi
[03:51.05]
[03:56.00] yi ye fei yue
[04:02.18] he chu dao
[00:11.00] róu fēng wǔ hòu fēi xíng jī yún hū
[00:21.00] niǎo kōng zì yóu xiáng
[00:31.00] yuǎn rì mèng shì zì fēn míng
[00:41.25] niǎo biàn wèi lái bì yū
[00:50.07] ? zì fēn? dá jué
[01:01.07] jiàn fēi kāi
[01:12.15] qīng kōng yì yì shī
[01:18.30] chéng wèi lái
[01:23.25] mí fǎng
[01:30.10] 2 rén bù
[01:49.25] qí lì qí lì xiào zhe shì zi
[02:00.05] xiàn jiàn yòu jì jié xiǎng chū
[02:10.05] bù lù bù guǐ jī
[02:20.18] guà tì bǎo shí
[02:28.30] chà nà āi xiàn zài xìng zhú
[02:40.00] yǒng qì
[02:44.00] qiàn piàn zhī
[02:51.09] sī bei míng rì zòu
[02:57.57] xiōng hù
[03:02.20] dá 1
[03:09.10] jiàn
[03:44.15] qīng kōng yì bàn shī
[03:51.05]
[03:56.00] yì yè fēi yuè
[04:02.18] hé chǔ dǎo
翼の诗 yi shi Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)