W:Wonder tale

W:Wonder tale Lyrics

Song W:Wonder tale
Artist 田村ゆかり
Album W:Wonder tale
Download Image LRC TXT
[00:00.20] 未来へとふたりのWonder tale
[00:07.69]
[00:17.56] 背中に囁きたいの
[00:23.16] 胸のなかそっと見せて?
[00:28.29] 本当は言えない 聞けないから
[00:33.17] 意地悪したくなる
[00:37.32]
[00:38.61] こんな筈じゃない 私のこころが
[00:49.00] 知らないときめきを歌い出す
[00:54.08] ギリギリの熱さで
[00:58.53]
[00:59.13] 未来へと ふたりのWonder tale
[01:03.94] 始まりがこわいのにとまらない
[01:09.10] 君の瞳が私のために
[01:14.37] 輝いて欲しいのはなぜかしら
[01:20.39] 恋なの? 教えてよ…
[01:28.80]
[01:35.02] やさしく微笑むなんて
[01:40.60] 照れくさい きっと無理よ
[01:45.67] 冷たい態度が くずれそうで
[01:50.40] 横向いてしまうの
[01:54.62]
[01:56.05] 弱気になるのは 私らしくない
[02:06.33] 消えないときめきがいけないの
[02:11.38] ドキドキと熱くて
[02:16.23]
[02:16.76] 奇跡より約束が好き
[02:21.29] 違う星は見ちゃだめここにいて
[02:26.62] 私の夢を君の瞳に
[02:31.81] 語らせて欲しくなるなぜかしら
[02:37.62] 恋かも? わからない…
[02:44.74]
[03:05.54] こんな筈じゃない 私のこころが
[03:15.92] 知らないときめきを歌い出す
[03:20.98] ギリギリの熱さで
[03:25.53]
[03:26.10] 奇跡より約束が好き
[03:30.86] 違う星は見ちゃだめ ここにいて
[03:36.55]
[03:37.94] 未来へと 二人でWonder tale
[03:42.58] 始まりがこわいのにとまらない
[03:47.90] 君の瞳が私のために
[03:53.09] 輝いて欲しいのはなぜかしら
[03:59.01] 恋なの?教えてよ…
[04:07.41]
[04:16.37]
[04:26.06]
[00:00.20] wei lai Wonder tale
[00:07.69]
[00:17.56] bei zhong nie
[00:23.16] xiong jian?
[00:28.29] ben dang yan  wen
[00:33.17] yi di e
[00:37.32]
[00:38.61] kuo  si
[00:49.00] zhi ge chu
[00:54.08] re
[00:58.53]
[00:59.13] wei lai Wonder tale
[01:03.94] shi
[01:09.10] jun tong si
[01:14.37] hui yu
[01:20.39] lian?  jiao
[01:28.80]
[01:35.02] wei xiao
[01:40.60] zhao wu li
[01:45.67] leng tai du 
[01:50.40] heng xiang
[01:54.62]
[01:56.05] ruo qi  si
[02:06.33] xiao
[02:11.38] re
[02:16.23]
[02:16.76] qi ji yue shu hao
[02:21.29] wei xing jian
[02:26.62] si meng jun tong
[02:31.81] yu yu
[02:37.62] lian? 
[02:44.74]
[03:05.54] kuo  si
[03:15.92] zhi ge chu
[03:20.98] re
[03:25.53]
[03:26.10] qi ji yue shu hao
[03:30.86] wei xing jian
[03:36.55]
[03:37.94] wei lai er ren Wonder tale
[03:42.58] shi
[03:47.90] jun tong si
[03:53.09] hui yu
[03:59.01] lian? jiao
[04:07.41]
[04:16.37]
[04:26.06]
[00:00.20] wèi lái Wonder tale
[00:07.69]
[00:17.56] bèi zhōng niè
[00:23.16] xiōng jiàn?
[00:28.29] běn dāng yán  wén
[00:33.17] yì dì è
[00:37.32]
[00:38.61] kuò  sī
[00:49.00] zhī gē chū
[00:54.08]
[00:58.53]
[00:59.13] wèi lái Wonder tale
[01:03.94] shǐ
[01:09.10] jūn tóng sī
[01:14.37] huī yù
[01:20.39] liàn?  jiào
[01:28.80]
[01:35.02] wēi xiào
[01:40.60] zhào wú lǐ
[01:45.67] lěng tài dù 
[01:50.40] héng xiàng
[01:54.62]
[01:56.05] ruò qì  sī
[02:06.33] xiāo
[02:11.38]
[02:16.23]
[02:16.76] qí jī yuē shù hǎo
[02:21.29] wéi xīng jiàn
[02:26.62] sī mèng jūn tóng
[02:31.81] yǔ yù
[02:37.62] liàn? 
[02:44.74]
[03:05.54] kuò  sī
[03:15.92] zhī gē chū
[03:20.98]
[03:25.53]
[03:26.10] qí jī yuē shù hǎo
[03:30.86] wéi xīng jiàn
[03:36.55]
[03:37.94] wèi lái èr rén Wonder tale
[03:42.58] shǐ
[03:47.90] jūn tóng sī
[03:53.09] huī yù
[03:59.01] liàn? jiào
[04:07.41]
[04:16.37]
[04:26.06]
W:Wonder tale Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)