jian xia

つぇど見ら下
jian xia Lyrics

Song つぇど見ら下
Artist 三石琴乃
Artist 久川綾
Artist 富沢美智恵
Artist 深見梨加
Artist YoungStar
Album 「美少女戦士セーラームーン」音楽集
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 小坂明子
[00:01.00] 作词 : 武内直子
[00:09.92] 三日月のシャーレに
[00:13.57] 星のピアスはずして
[00:17.02]
[00:18.51] どうしよう胸が
[00:21.54]
[00:22.15] 胸がいっぱい
[00:24.77]
[00:26.53] 花火が星になっても
[00:30.84] 恋が闇へきえても
[00:34.40]
[00:35.87] おねがいよキスを
[00:38.89]
[00:39.46] やめないで
[00:41.05]
[00:44.77] ビロードの香りで
[00:47.61]
[00:48.87] ぬすんでもいい
[00:51.61]
[00:53.23] このハート銀河で
[00:56.64]
[00:57.30] であった恋よ
[00:59.98]
[01:01.89] 夜ふけのマント
[01:05.38]
[01:06.01] 広げれば虹色
[01:09.58]
[01:10.34] もっともっと
[01:12.51] あいしてる
[01:14.34] タキシードミラージュ
[01:17.86]
[01:18.80] タキシードミラージュ
[01:22.31]
[01:45.05] カナリアのオルゴール
[01:49.27] そっとフェイドアウト
[01:52.50]
[01:54.30] どうしよう胸が
[01:57.45]
[01:58.00] 胸がつまるの
[02:01.09]
[02:02.25] ナミダが星になっても
[02:06.15]
[02:06.69] 回転木馬きえても
[02:10.24]
[02:11.65] おねがいよキスを
[02:15.21] やめないで
[02:17.27]
[02:20.58] ビロードの視線で
[02:23.53]
[02:24.61] つつまれたいの
[02:27.57]
[02:29.05] このハート銀河で
[02:33.02] ちかった恋よ
[02:36.23]
[02:37.62] 花びらのあらし
[02:41.73] だきしめてやさしく
[02:46.04] ずっとずっと
[02:48.16] きえないで
[02:50.13] タキシードミラージュ
[02:53.24]
[02:55.31] 夜ふけのマント
[02:59.13] 広げれば虹色
[03:02.78]
[03:03.40] もっともっと
[03:05.62] あいしてる
[03:07.55] タキシードミラージュ
[03:10.67]
[03:11.85] タキシードミラージュ
[00:00.00] zuo qu : xiao ban ming zi
[00:01.00] zuo ci : wu nei zhi zi
[00:09.92] san ri yue
[00:13.57] xing
[00:17.02]
[00:18.51] xiong
[00:21.54]
[00:22.15] xiong
[00:24.77]
[00:26.53] hua huo xing
[00:30.84] lian an
[00:34.40]
[00:35.87]
[00:38.89]
[00:39.46]
[00:41.05]
[00:44.77] xiang
[00:47.61]
[00:48.87]
[00:51.61]
[00:53.23] yin he
[00:56.64]
[00:57.30] lian
[00:59.98]
[01:01.89] ye
[01:05.38]
[01:06.01] guang hong se
[01:09.58]
[01:10.34]
[01:12.51]
[01:14.34]
[01:17.86]
[01:18.80]
[01:22.31]
[01:45.05]
[01:49.27]
[01:52.50]
[01:54.30] xiong
[01:57.45]
[01:58.00] xiong
[02:01.09]
[02:02.25] xing
[02:06.15]
[02:06.69] hui zhuan mu ma
[02:10.24]
[02:11.65]
[02:15.21]
[02:17.27]
[02:20.58] shi xian
[02:23.53]
[02:24.61]
[02:27.57]
[02:29.05] yin he
[02:33.02] lian
[02:36.23]
[02:37.62] hua
[02:41.73]
[02:46.04]
[02:48.16]
[02:50.13]
[02:53.24]
[02:55.31] ye
[02:59.13] guang hong se
[03:02.78]
[03:03.40]
[03:05.62]
[03:07.55]
[03:10.67]
[03:11.85]
[00:00.00] zuò qǔ : xiǎo bǎn míng zǐ
[00:01.00] zuò cí : wǔ nèi zhí zi
[00:09.92] sān rì yuè
[00:13.57] xīng
[00:17.02]
[00:18.51] xiōng
[00:21.54]
[00:22.15] xiōng
[00:24.77]
[00:26.53] huā huǒ xīng
[00:30.84] liàn àn
[00:34.40]
[00:35.87]
[00:38.89]
[00:39.46]
[00:41.05]
[00:44.77] xiāng
[00:47.61]
[00:48.87]
[00:51.61]
[00:53.23] yín hé
[00:56.64]
[00:57.30] liàn
[00:59.98]
[01:01.89]
[01:05.38]
[01:06.01] guǎng hóng sè
[01:09.58]
[01:10.34]
[01:12.51]
[01:14.34]
[01:17.86]
[01:18.80]
[01:22.31]
[01:45.05]
[01:49.27]
[01:52.50]
[01:54.30] xiōng
[01:57.45]
[01:58.00] xiōng
[02:01.09]
[02:02.25] xīng
[02:06.15]
[02:06.69] huí zhuǎn mù mǎ
[02:10.24]
[02:11.65]
[02:15.21]
[02:17.27]
[02:20.58] shì xiàn
[02:23.53]
[02:24.61]
[02:27.57]
[02:29.05] yín hé
[02:33.02] liàn
[02:36.23]
[02:37.62] huā
[02:41.73]
[02:46.04]
[02:48.16]
[02:50.13]
[02:53.24]
[02:55.31]
[02:59.13] guǎng hóng sè
[03:02.78]
[03:03.40]
[03:05.62]
[03:07.55]
[03:10.67]
[03:11.85]
つぇど見ら下 jian xia Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)