CROSS ROAD TV

CROSS ROAD (TVサイズ)
CROSS ROAD TV Lyrics

Song CROSS ROAD (TVサイズ)
Artist 増田俊郎
Album おとぎ铳士 赤ずきん ドラマ&サウンドトラックアルバム 第3章
Download Image LRC TXT
[al:おとぎ铳士 赤ずきん ドラマ&サウンドトラックアルバム 第3章]
[00:11.00] 君(きみ)の旅(たび)の向(む)こうには
[00:15.84] 何(なに)かが待(ま)っている
[00:21.38] 暗(くら)い道(みち)も
[00:23.75] ひとりの朝(あさ)も
[00:26.80] 歩(ある)く勇気(ゆうき)が必要(ひつよう)さ
[00:31.24] 例(たと)えば
[00:33.00] ここに刻(きざ)む足跡(あしあと)
[00:36.95] あの日(ひ) 皆(みんな)で
[00:39.40] 見(み)付(つ)けた笑顔(えがお)
[00:42.30] 君(きみ)を包(つつ)む 1(ひと)つ1(ひと)つが
[00:47.89] いつも力(ちから)をくれる
[00:54.42] 僕(ほく)旅(たび)の向(む)こうにも
[00:59.40] 何(なに)かが待(ま)っている
[01:05.00] だから行(ゆ)ける
[01:07.40] 歩(ある)いて行(ゆ)ける
[01:11.50] また逢(あ)えると信(しん)じて
al: chong shi chi di 3 zhang
[00:11.00] jun lv xiang
[00:15.84] he dai
[00:21.38] an dao
[00:23.75] chao
[00:26.80] bu yong qi bi yao
[00:31.24] li
[00:33.00] ke zu ji
[00:36.95] ri jie
[00:39.40] jian fu xiao yan
[00:42.30] jun bao 1 1
[00:47.89] li
[00:54.42] pu lv xiang
[00:59.40] he dai
[01:05.00] xing
[01:07.40] bu xing
[01:11.50] feng xin
al: chòng shì chì dì 3 zhāng
[00:11.00] jūn lǚ xiàng
[00:15.84] hé dài
[00:21.38] àn dào
[00:23.75] cháo
[00:26.80] bù yǒng qì bì yào
[00:31.24]
[00:33.00] kè zú jī
[00:36.95] rì jiē
[00:39.40] jiàn fù xiào yán
[00:42.30] jūn bāo 1 1
[00:47.89]
[00:54.42] pú lǚ xiàng
[00:59.40] hé dài
[01:05.00] xíng
[01:07.40] bù xíng
[01:11.50] féng xìn
CROSS ROAD (TVサイズ) CROSS ROAD TV Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)