can xiang ming zhi

残響は鳴り止まず
can xiang ming zhi

Artist 幽閉サテライト
Record Labels C86